Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH kiểm toán Deloitte

Loại file: pdf, docx | Số trang: 25 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: sscpapillon | Sửa đổi lần cuối: 13/03/2012

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Báo cáo thực tậptổng hợp

MỤC LỤC

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU              2

LI M ĐU              3

CHƯƠNG I              3

TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM              3

1.1              Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của công ty TNHH Deloitte Việt Nam              3

1.1.1              Giai đoạn 1991 – 2007              4

1.1.2              Giai đoạn từ 2007 đến nay              5

1.2              Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH kiểm toán Deloitte              6

1.2.1              Các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty              6

1. 2. 2 Đặc điểm hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty              8

1.3              Cơ cấu tổ chức quản lý của Deloitte Việt Nam              9

CHƯƠNG II              13

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CễNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM              13

2. 1 Thành lập đoàn kiểm toán              13

2. 2 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán              13

2. 2. 1 Những công việc trước khi thực hiện hợp đồng kiểm toán              15

2. 1. 2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát              15

2. 2. 3 Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết                16

2. 2. 4 Thực hiện kế hoạch kiểm toán              17

2. 2. 5 Kết luận về cuộc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán              18

2. 2. 6 Những công việc thực hiện sau hợp đồng kiểm toán              18

2. 3 Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán              18

2. 3. 1 Hồ sơ kiểm toán chung              18

2. 3. 2 Hồ sơ kiểm toán năm              19

2. 4 Kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam              19

CHƯƠNG III              20

NHẬN XẫT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI CễNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE.              20

3. 1 Nhận xét về hoạt động của Công ty TNHH kiểm toán Deloitte              20

3. 1. 1 Ưu điểm              20

3. 1. 1. 1 Về tổ chức đoàn kiểm toán              20

3. 1. 1. 2 Về công tác tổ chức thực hiện kiểm toán              21

3. 1. 1. 3 Về tổ chức hồ sơ kiểm toán              21

3. 1. 1. 4 Về kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán              21

3. 1. 2 Những hạn chế còn tồn tại              22

3. 2 Giải pháp đề xuất để hoàn thiện hoạt động tại Công ty TNHH kiểm toán Deloitte              22

KẾT LUẬN              23

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO              24

Page 2 of 24

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH kiểm toán Deloitte CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ... docx Đăng bởi
5 stars - 1020 reviews
Thông tin tài liệu 25 trang Đăng bởi: sscpapillon - 13/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH kiểm toán Deloitte