Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH kiểm toán Deloitte

Loại file: pdf, docx | Số trang: 25 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: sscpapillon | Sửa đổi lần cuối: 13/03/2012

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH kiểm toán Deloitte CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ... docx Đăng bởi
5 stars - 748 reviews
Thông tin tài liệu 25 trang Đăng bởi: sscpapillon - 13/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 01/09/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH kiểm toán Deloitte