Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 258 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 1,960 Kb | Thành viên upload: aotrang_xq

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ ...

  Đăng bởi: aotrang_xq Số trang: 258

Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ ...

📎 Số trang: 258
👁 Lượt xem: 1717
⬇ Lượt tải: 18

download now Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ...

  Đăng bởi: phaml16 Số trang: | Số trang: 105

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ...

📎 Số trang: | Số trang: 105
👁 Lượt xem: 141
⬇ Lượt tải: 11

download now Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 • Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ...

  Đăng bởi: xn7ptic Số trang: | Số trang: 195

Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ...

📎 Số trang: | Số trang: 195
👁 Lượt xem: 885
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam

 • Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ...

  Đăng bởi: haduylam Số trang: | Số trang: 193

Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ...

📎 Số trang: | Số trang: 193
👁 Lượt xem: 27
⬇ Lượt tải: 10

download now Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam

 • Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước trên ...

  Đăng bởi: ck002006 Số trang: | Số trang: 110

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước trên ...

📎 Số trang: | Số trang: 110
👁 Lượt xem: 23
⬇ Lượt tải: 3

download now Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tỉnh Ninh Bình

 • Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành ...

  Đăng bởi: vietnammergers Số trang: | Số trang: 48

Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành ...

📎 Số trang: | Số trang: 48
👁 Lượt xem: 80
⬇ Lượt tải: 2

download now Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi trong thời gian qua

 • Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trong ngành Hải quan ...

  Đăng bởi: lumberjackvn Số trang: | Số trang: 117

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trong ngành Hải quan ...

📎 Số trang: | Số trang: 117
👁 Lượt xem: 109
⬇ Lượt tải: 8

download now Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trong ngành Hải quan Việt Nam

 • Tăng cường quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ ...

  Đăng bởi: brandnguyen Số trang: | Số trang: 100

Tăng cường quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Lượt xem: 106
⬇ Lượt tải: 4

download now Tăng cường quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản Khu kinh tế Nghi sơn, Thanh Hóa

Kinh tế
Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam doc Đăng bởi
5 stars - 700834 reviews
Thông tin tài liệu 258 trang Đăng bởi: aotrang_xq - 05/02/2016 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam