Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 195 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 2,073 Kb | Thành viên upload: xn7ptic

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ...

  Đăng bởi: xn7ptic Số trang: 195

Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ...

📎 Số trang: 195
👁 Lượt xem: 918
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ...

  Đăng bởi: haduylam Số trang: | Số trang: 193

Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ...

📎 Số trang: | Số trang: 193
👁 Lượt xem: 27
⬇ Lượt tải: 10

download now Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam

 • Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ...

  Đăng bởi: phaml16 Số trang: | Số trang: 105

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ...

📎 Số trang: | Số trang: 105
👁 Lượt xem: 155
⬇ Lượt tải: 11

download now Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 • Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ ...

  Đăng bởi: aotrang_xq Số trang: | Số trang: 258

Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ ...

📎 Số trang: | Số trang: 258
👁 Lượt xem: 1787
⬇ Lượt tải: 18

download now Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam

 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân ...

  Đăng bởi: quan_daf Số trang: | Số trang: 88

Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân ...

📎 Số trang: | Số trang: 88
👁 Lượt xem: 333
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính

 • Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước trên ...

  Đăng bởi: ck002006 Số trang: | Số trang: 110

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước trên ...

📎 Số trang: | Số trang: 110
👁 Lượt xem: 23
⬇ Lượt tải: 3

download now Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tỉnh Ninh Bình

 • Tăng cường quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ ...

  Đăng bởi: brandnguyen Số trang: | Số trang: 100

Tăng cường quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Lượt xem: 120
⬇ Lượt tải: 4

download now Tăng cường quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản Khu kinh tế Nghi sơn, Thanh Hóa

 • Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ...

  Đăng bởi: Tiendungbn019 Số trang: | Số trang: 156

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ...

📎 Số trang: | Số trang: 156
👁 Lượt xem: 15
⬇ Lượt tải: 11

download now Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN ở cấp huyện thuộc Hà Nội

Kinh tế
Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam doc Đăng bởi
5 stars - 700894 reviews
Thông tin tài liệu 195 trang Đăng bởi: xn7ptic - 05/02/2016 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam