Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 195 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 2,073 Kb | Thành viên upload: xn7ptic

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Kinh tế
Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam doc Đăng bởi
5 stars - 700894 reviews
Thông tin tài liệu 195 trang Đăng bởi: xn7ptic - 05/02/2016 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 31/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam