Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ thanh toán trực tuyến EPS

Loại file: pdf, docx | Số trang: 44 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: tuandt

Cụng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ thanh toỏn trực tuyến EPS là một doanh nghiệp nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam và đang ra sức để tồn tại và phỏt triển trong nền kinh tế thị trường. Một trong số những chiến lược và kế hoạch của cụng ty đặt ra mục tiờu la nõng cao hiệu quả bỏn hàng của cụng ty cho phự hợp với nhu cầu của thị trường và từ đú mở rộng thị trường và chiếm lĩnh thị phần lớn trong nước. Hơn nữa đối với mặt hàng kinh doanh “sim đa năng” của mỡnh cụng ty mong muốn đem đến những cụng nghệ và giải phỏp thanh toỏn tiờn tiến vào Việt Nam

Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của quỏ trỡnh bỏn hàng đối với cỏc doanh nghiệp đặc biệt là một doanh nghiệp thương mại. Đề tài “Một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả bỏn hàng tại Cụng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ thanh toỏn trực tuyến EPS” là đề tài sẽ giỳp ớch rất nhiều trong quỏ trỡnh học tập và tham gia làm việc sau này cho những sinh viờn mới, và đú cũng là đề tài mà em chọn trong quỏ trỡnh thực tập của mỡnh. Em xin giửi lời cảm ơn chõn thanh tới Ban Giỏm đốc cụng ty và toàn thể cỏn bộ nhõn viờn trong cụng ty EPS đó tạo điều kiện giỳp đỡ em trong quỏ trỡnh thực tập, và xin giử lời cảm ơn chõn thành tới Thầy Nguyễn Việt

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Quản trị Kinh doanh – Lớp 2CHD3

LỜI MỞ ĐẦU

 

Sự gia nhập vào WTO đã làm cho nền kinh tế Việt Nam từng bước đi lên dần hoà nhập vào nền kinh tế Thế Giới, là cánh cửa mở ra thời kỳ lạc quan mới cho nền kinh tế Việt Nam với thông điệp vươn ra biển lớn. Đây cũng là cơ hội để các Doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt thời cơ và biết cách định vị thế đứng của mình ngay tại sân nhà cũng như trong khu vực và các thị trường tiềm năng khác. Cơ hội đi liền với thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có sức bật và sự nỗ lực để tồn tại. Một trong những đòi hỏi để có thể cạnh tranh và tồn tại trong thời đại mới là quy trình phân phối hay có thể nói là khâu bán hàng và các dịch vụ trong quá trình bán hàng cần được hoàn thiên và phù hợp với đòi hỏi của thay đổi và xu hướng phát triển mới. Sù chiếm lĩnh phần thị trường thể hiện ở mức bán ra, mức chất lượng phục vụ khách hàng. Do vậy doanh nghiệp bằng mọi giá đưa sản phẩm của mình tới tay người tiêu dùng.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ thanh toán trực tuyến EPS là một doanh nghiệp nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam và đang ra sức để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Một trong số những chiến lược và kế hoạch của công ty đặt ra mục tiêu la nâng cao hiệu quả bán hàng của công ty cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và từ đó mở rộng thị trường và chiếm lĩnh thị phần lớn trong nước. Hơn nữa đối với mặt hàng kinh doanh “sim đa năng” của mình công ty mong muốn đem đến những công nghệ và giải pháp thanh toán tiên tiến vào Việt Nam

Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của quá trình bán hàng đối với các doanh nghiệp đặc biệt là một doanh nghiệp thương mại. Đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ thanh toán trực tuyến EPS” là đề tài sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình học tập và tham gia làm việc sau này cho những sinh viên mới, và đó cũng là đề tài mà em chọn trong quá trình thực tập của mình. Em xin giửi lời cảm ơn chân thanh tới Ban Giám đốc công ty và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty EPS

44

 

 

Page 44 of 44

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Hệ thống thông tin quản lý
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ thanh toán trực tuyến EPS Cụng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ thanh toỏn trực tuyến EPS là một doanh nghiệp nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam và đang ra sức để tồn tại và phỏt triển trong nền kinh tế thị trường. Một trong số những chiến lược và kế hoạch của cụng ty đặt ra mục docx Đăng bởi
5 stars - 51169 reviews
Thông tin tài liệu 44 trang Đăng bởi: tuandt - 23/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ thanh toán trực tuyến EPS