Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải ...

  Đăng bởi huongfg
  Số trang: 128

Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải ... Đăng bởi huongfg

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 713
⬇ Tải: 16

download now Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan ở Việt Nam hiện nay

 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam

  Đăng bởi moneymoney1687
  Số trang: 97

Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam Đăng bởi moneymoney1687

📎 Số trang: 97
👁 Xem: 877
⬇ Tải: 20

download now Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam

 • Thủ tục hải quan điện tử

  Đăng bởi bondong14
  Số trang: 97

Thủ tục hải quan điện tử Đăng bởi bondong14

📎 Số trang: 97
👁 Xem: 857
⬇ Tải: 21

download now Thủ tục hải quan điện tử

 • Thực trạng và giải pháp pháp triển Hải quan điện tử tại Việt Nam

  Đăng bởi chien_vcbhp
  Số trang: 93

Thực trạng và giải pháp pháp triển Hải quan điện tử tại Việt Nam Đăng bởi chien_vcbhp

📎 Số trang: 93
👁 Xem: 774
⬇ Tải: 20

download now Thực trạng và giải pháp pháp triển Hải quan điện tử tại Việt Nam

 • Thực trạng và giải pháp pháp triển Hải quan điện tử tại Việt Nam ...

  Đăng bởi littleheo2910
  Số trang: 93

Thực trạng và giải pháp pháp triển Hải quan điện tử tại Việt Nam ... Đăng bởi littleheo2910

📎 Số trang: 93
👁 Xem: 590
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp pháp triển Hải quan điện tử tại Việt Nam 1

 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ...

  Đăng bởi meoconmk2003
  Số trang: 89

Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ... Đăng bởi meoconmk2003

📎 Số trang: 89
👁 Xem: 525
⬇ Tải: 20

download now Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng

 • Công tác thanh khoản nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng ...

  Đăng bởi ngocthuy_89octxxx
  Số trang: 88

Công tác thanh khoản nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng ... Đăng bởi ngocthuy_89octxxx

📎 Số trang: 88
👁 Xem: 473
⬇ Tải: 16

download now Công tác thanh khoản nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chi cục hải quan Hà Tây

 • Công tác thanh khoản nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng ...

  Đăng bởi thuyqnh
  Số trang: 88

Công tác thanh khoản nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng ... Đăng bởi thuyqnh

📎 Số trang: 88
👁 Xem: 438
⬇ Tải: 16

download now Công tác thanh khoản nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chi cục hải quan Hà Tây 3

 • Một số vấn đề lý luận về quy định giao dịch bảo đảm trong pháp ...

  Đăng bởi hungptsc
  Số trang: 86

Một số vấn đề lý luận về quy định giao dịch bảo đảm trong pháp ... Đăng bởi hungptsc

📎 Số trang: 86
👁 Xem: 562
⬇ Tải: 16

download now Một số vấn đề lý luận về quy định giao dịch bảo đảm trong pháp luật hàng hải Việt Nam

 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế ...

  Đăng bởi quynhs61
  Số trang: 82

Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế ... Đăng bởi quynhs61

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 665
⬇ Tải: 16

download now Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

 • Thực trạng và giải pháp phát triển Hải quan điện tử tại Việt Nam

  Đăng bởi vikkeix
  Số trang: 79

Thực trạng và giải pháp phát triển Hải quan điện tử tại Việt Nam Đăng bởi vikkeix

📎 Số trang: 79
👁 Xem: 3637
⬇ Tải: 33

download now Thực trạng và giải pháp phát triển Hải quan điện tử tại Việt Nam

 • Thực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành hải ...

  Đăng bởi technicalavai
  Số trang: 76

Thực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành hải ... Đăng bởi technicalavai

📎 Số trang: 76
👁 Xem: 551
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành hải quan của cục cntt tkhq

 • Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thu ...

  Đăng bởi suho0102
  Số trang: 74

Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thu ... Đăng bởi suho0102

📎 Số trang: 74
👁 Xem: 376
⬇ Tải: 17

download now Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thu thuế xuất khẩu nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Tân Thanh Cục Hải quan Lạng Sơn 1

 • Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thu ...

  Đăng bởi nguyen_lan_anh_141
  Số trang: 74

Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thu ... Đăng bởi nguyen_lan_anh_141

📎 Số trang: 74
👁 Xem: 470
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thu thuế xuất khẩu nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Tân Thanh Cục Hải quan Lạng Sơn

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT