Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên

Loại file: pdf, docx | Số trang: 83 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 532 Kb | Thành viên upload: samlaivan12

Trong nền kinh tế thị trường co sự quản lý của nhà nước hiện nay,các doanh nghiệp chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ vói mục tiêu hàng đầu là tối đa hóa lợi nhuận .Để đạt mục tiêu được đó , vấn đề đặt ra là phải có một hệ thống chính sách cùng với các công cụ quản lý công cụ quản lý thích hợp.Một trong những công cụ quản lý tài chính quan trọng và có hiệu quả là hạch toán kế toán .Bởi vậy,hạch toán kế toán nói chung,hạch toán kế toán TSCĐ nói riêng không nằm ngoài mục đích nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

TSCĐ là một trong,yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất ,là cơ sở vật chất kỹ thuật để tiến hành các HĐSXKD thể hiện năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất.Vì thế việc sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp là rất quan trọng ,đòi hỏi những người làm công tác quản lý và sử dụng TSCĐ phải thường xuyên theo dõi ,nắm bắt tình hình TSCĐ về số lựơng , gía trị và sử dụng vốn đầu tư để tái sản xuất mở rộng ,trang bị thêm ,đầu tư mới TSCĐ ,giúp nhà nước và các doanh nghiệp đưa ra những kế hoạch kinh doanh hợp lý.

Kết cấu bài báo cáo bao gồm:

Chương I :Các vấn đề chung về kế toán TSCĐ tại công ty

Chương II :Thực tế công tác kế

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 532 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Báo cáo thực tập

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường co sù quản lý của nhà nước hiện nay, các doanh nghiệp chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ vói mục tiêu hàng đầu là tối đa hóa lợi nhuận . Để đạt mục tiêu được đó , vấn đề đặt ra là phải có một hệ thống chính sách cùng với các công cụ quản lý công cụ quản lý thích hợp. Mét trong những công cụ quản lý tài chính quan trọng và có hiệu quả là hạch toán kế toán . Bởi vậy, hạch toán kế toán nói chung, hạch toán kế toán TSCĐ nói riêng không nằm ngoài mục đích nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

  TSCĐ là mét trong, yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất , là cơ sở vật chất kỹ thuật để tiến hành các HĐSXKD thể hiện năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất. Vì thế việc sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp là rất quan trọng , đòi hỏi những người làm công tác quản lý và sử dụng TSCĐ phải thường xuyên theo dõi , nắm bắt tình hình TSCĐ về số lựơng , gía trị và sử dụng vốn đầu tư để tái sản xuất mở rộng , trang bị thêm , đầu tư mới TSCĐ , giúp nhà nước và các doanh nghiệp đưa ra những kế hoạch kinh doanh hợp lý.

  Qua thời gian thực tập ở công ty TNHH TM - DV Thái Phiên cùng với sự giúp đỡ của cô giáo Vũ Thị Trang và các cán bộ phòng kế toán cùng với vốn kiến thức của mình em mạnh dạn chọn đề tài: "Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên. Kết cấu bài báo cáo của em bao gồm:

  Chương I : Các vấn đề chung về kế toán TSCĐ tại công ty

  Chương II : Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại công ty

  Chương III: Mét sè nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán TSCĐ tại công ty.

  cũng như bất kỳ mét doanh nghiệp nào công ty TNHH TM - DV Thái Phiên là một đơn vị hạch toán độc lập xem việc hạch toán kế toán như một công cụ không thể thiếu trong quá trình SXKD . Do đó việc hoàn thiện công

Nguyễn Thị Thanh Lớp: KT 4E                            Líp: KT 4E

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế
Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên Trong nền kinh tế thị trường co sự quản lý của nhà nước hiện nay,các doanh nghiệp chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ vói mục tiêu hàng đầu là tối đa hóa lợi nhuận .Để đạt mục tiêu được đó , vấn đề đặt ra là phải có một hệ thống chính sách cùng với các công docx Đăng bởi
5 stars - 49571 reviews
Thông tin tài liệu 83 trang Đăng bởi: samlaivan12 - 06/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên