Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 9 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 37 Kb | Thành viên upload: lethanhtung219

Như chúng ta đã biết, từ trước khi xuất hiện trường phái chính hiện đại đã có những trường phái khác nhau cùng tồn tại và phát triển, đó là các trường phái Keynes, và trường phái cổ điển mới, mỗi trường phái có những ưu và nhược điểm riêng, đến khi xuất hiện trường phái chính hiện đại là sự kết hợp chung lại của các trường phái, đó là sự kết hợp lý thuyết của trường phái Keynes, trường phái cổ điển và một số trường phái khác để đưa ra lý luận chung gọi là nền kinh tế hỗn hợp, tác giả tiêu biểu của trường phái này là Samuelson và tác phẩm này được trình bày thành hai phần: kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 37 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

Đề bài:Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) hãy phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.

 

              Trả lời: Như chúng ta đã biết, từ trước khi xuất hiện trường phái chính hiện đại đã có những trường phái khác nhau cùng tồn tại và phát triển, đó là các trường phái Keynes, và trường phái cổ điển mới, mỗi trường phái có những ưu và nhược điểm riêng, đến khi xuất hiện trường phái chính hiện đại là sự kết hợp chung lại của các trường phái, đó là sự kết hợp lý thuyết của trường phái Keynes, trường phái cổ điển và mét sè trường phái khác để đưa ra lý luận chung gọi là nền kinh tế hỗn hợp, tác giả tiêu biểu của trường phái này là Samuelson và tác phẩm này được trình bày thành hai phần: kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.

- Kinh tế vi mô: được dùng làm cơ sở cho sù hoạt động của các doanh nghiệp

- Kinh tế học vĩ mô: phần này được dùng làm cơ sở cho các chính sách của Nhà nước. Trong tác phẩm kinh tế học này 2 tác giả có đề cập tới những lý luận sau:

+ Lý thuyết giới hạn của trường phái tân cổ điển

+ Lý thuyết về sự thăng bằng tổng quát của tác giả Leonwalvacic

+ Quy luật năng suất lao động bất tương xứng, Ricardo đã đề cập tới

+ Thuyết 3 nhân tố của sản xuất, tác giả Say

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Đề án môn học kinh tế
Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay. Như chúng ta đã biết, từ trước khi xuất hiện trường phái chính hiện đại đã có những trường phái khác nhau cùng tồn tại và phát triển, đó là các trường phái Keynes, và trường phái cổ điển mới, mỗi trường phái có những ưu và nhược điểm riêng, đến khi docx Đăng bởi
5 stars - 47403 reviews
Thông tin tài liệu 9 trang Đăng bởi: lethanhtung219 - 18/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.