Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Kinh tế tư nhân ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010

  Đăng bởi mrshan8888
  Số trang: 95

Kinh tế tư nhân ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010 Đăng bởi mrshan8888

📎 Số trang: 95
👁 Xem: 515
⬇ Tải: 18

download now Kinh tế tư nhân ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010

 • Mô tả hoạt động kế toán của một công ty có thực ở Việt Nam

  Đăng bởi tigondemen
  Số trang: 68

Mô tả hoạt động kế toán của một công ty có thực ở Việt Nam Đăng bởi tigondemen

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 773
⬇ Tải: 17

download now Mô tả hoạt động kế toán của một công ty có thực ở Việt Nam

 • Báo cáo thực tập tại công ty bánh kẹo hải hà.

  Đăng bởi vinhquyvo
  Số trang: 64

Báo cáo thực tập tại công ty bánh kẹo hải hà. Đăng bởi vinhquyvo

📎 Số trang: 64
👁 Xem: 1440
⬇ Tải: 17

download now Báo cáo thực tập tại công ty bánh kẹo hải hà.

 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập

  Đăng bởi lenghiath
  Số trang: 63

Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập Đăng bởi lenghiath

📎 Số trang: 63
👁 Xem: 621
⬇ Tải: 16

download now Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập

 • Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - thực trạng và giải ...

  Đăng bởi mr_vietdung88
  Số trang: 57

Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - thực trạng và giải ... Đăng bởi mr_vietdung88

📎 Số trang: 57
👁 Xem: 570
⬇ Tải: 16

download now Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - thực trạng và giải pháp

 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam

  Đăng bởi duymanh1980
  Số trang: 55

Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam Đăng bởi duymanh1980

📎 Số trang: 55
👁 Xem: 2523
⬇ Tải: 18

download now Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam

 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam

  Đăng bởi Lelehung0
  Số trang: 49

Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam Đăng bởi Lelehung0

📎 Số trang: 49
👁 Xem: 1540
⬇ Tải: 17

download now Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam

 • Đề án môn học Quản trị Kinh doanh

  Đăng bởi thieunv
  Số trang: 47

Đề án môn học Quản trị Kinh doanh Đăng bởi thieunv

📎 Số trang: 47
👁 Xem: 5024
⬇ Tải: 27

download now Đề án môn học Quản trị Kinh doanh

 • Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay

  Đăng bởi bacnvhrc
  Số trang: 41

Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay Đăng bởi bacnvhrc

📎 Số trang: 41
👁 Xem: 581
⬇ Tải: 16

download now Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay

 • Đề án môn học Kinh Tế Thương Mại.

  Đăng bởi girllovely225
  Số trang: 41

Đề án môn học Kinh Tế Thương Mại. Đăng bởi girllovely225

📎 Số trang: 41
👁 Xem: 693
⬇ Tải: 17

download now Đề án môn học Kinh Tế Thương Mại.

 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và ...

  Đăng bởi phanhuunguyen2010
  Số trang: 39

Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và ... Đăng bởi phanhuunguyen2010

📎 Số trang: 39
👁 Xem: 692
⬇ Tải: 18

download now Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp

 • Đề án môn Kinh tế và Quản lý Công nghiệp - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Đăng bởi bananazhunter
  Số trang: 39

Đề án môn Kinh tế và Quản lý Công nghiệp - ĐH Nông nghiệp Hà Nội Đăng bởi bananazhunter

📎 Số trang: 39
👁 Xem: 679
⬇ Tải: 16

download now Đề án môn Kinh tế và Quản lý Công nghiệp - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về ...

  Đăng bởi Huabaothi84
  Số trang: 37

Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về ... Đăng bởi Huabaothi84

📎 Số trang: 37
👁 Xem: 509
⬇ Tải: 17

download now Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.

 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp ...

  Đăng bởi vinh841984
  Số trang: 35

Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp ... Đăng bởi vinh841984

📎 Số trang: 35
👁 Xem: 661
⬇ Tải: 17

download now Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT