Công tác quản lý và bảo toàn vốn tại Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long

Loại file: pdf, docx | Số trang: 38 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 237 Kb | Thành viên upload: thanhtuan3388

Dù ở bất kỳ một doanh nghiệp nào dù hoạt động công ích hay hoạt động sản xuất kinh doanh có đặt mục tiêu lợi nhuận làm tôn chỉ hoạt động của mình hay không đặt thì một yếu tố không thể thiếu được để cho doanh nghiệp tồn tại và hoạt động được đó chính là vốn của doanh nghiệp . Và vấn đề đặt ra là làm sao để sử dụng vốn của doanh nghiệp một cách hiệu quả đang là vấn đề bức xúc mà các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm

Sau đại hội đảng lần 6 năm 1986 với việc chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang một cơ chế kinh tế mới kinh tế thị trường , sau một thời gian thực hiện nước ta đ• đạt được một số thành tựu nhất định và đang từng bước ổn định kinh tế chuẩn bị cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường , tránh nguy cơ tụt hậu bắt kịp với xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới .

Tuy nhiên việc chuyển đổi cơ chế kinh tế cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những khó khăn , thử thách và những cơ hội mới , điều này đ• và đang tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long nói riêng và vấn đề nguồn vốn để hoạt động của doanh nghiệp ở đâu và bao giờ cũng được xem trọng và chú ý đặt lên hàng

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1142
Lượt tải: 16
Số trang: 38
Kích thước: 237 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Báo cáo quản lý vốn                                               Sinh viên : Lê Thị Mỹ Lệ Lớp K45b - GTVT              Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ  Líp K45b - GTVT

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

01

PHẦN I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XE BUÝT THĂNG LONG 

04

I . Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long 

05

II. Chức năng nhiệm vụ hiện nay của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long 

06

III. Cơ cấu bộ máy quản lý của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long 

06

IV. Cơ cấu sản xuất của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long 

08

PHẦN II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA XÍ NGHIỆP

09

I. Đặc điểm và nguồn hình thành vốn của xí nghiệp

09

II. Thực trạng sử dụng vốn của xí nghiệp

12

1. Tình hình biến động vốn của xí nghiệp

12

1. 1 Cơ cấu vốn của xí nghiệp

12

1. 2 Hiệu quả sử dụng vốn của xí nghiệp

13

2 . Biến động về cơ cấu vốn của xí nghiệp

18

III. Thực trạng công tác quản lý và HQSD vốn cố định và lưu động tại XN

20

1. Công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định

20

1. 1 . Công tác quản lý vốn cố định

20

1. 2 . Hiệu quả sử dụng vốn cố định

22

2. Công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động

23

2. 1 . Công tác quản lý vốn lưu động

23

2. 2 . Hiệu quả sử dụng vốn lưu động

23

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của xí nghiệp

26

3. 1 Những kết quả đạt được

26

3. 2 Những mặt tồn tại

28

PHẦN III. MÉT SÈ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP

30

I. Phương hướng hoạt động của xí nghiệp trong những năm tới

30

II. Mét sè giải pháp

30

KẾT LUẬN

 

36

 

Khoa kinh tế pháp chế - Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I

             

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Công tác quản lý và bảo toàn vốn tại Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long

  Đăng bởi: thanhtuan3388 Số trang: 38

Công tác quản lý và bảo toàn vốn tại Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 1142
⬇ Lượt tải: 16

download now Công tác quản lý và bảo toàn vốn tại Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Công tác quản lý chi phí bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất ...

  Đăng bởi: dilmah_hn Số trang: | Số trang: 105

Công tác quản lý chi phí bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất ...

📎 Số trang: | Số trang: 105
👁 Lượt xem: 689
⬇ Lượt tải: 18

download now Công tác quản lý chi phí bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PVI Thăng Long

 • Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại xí ...

  Đăng bởi: ttv09 Số trang: | Số trang: 92

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại xí ...

📎 Số trang: | Số trang: 92
👁 Lượt xem: 77
⬇ Lượt tải: 10

download now Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại xí nghiệp xe buýt Hà Nội.

 • Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Công ty may ...

  Đăng bởi: sathuc2000 Số trang: | Số trang: 59

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Công ty may ...

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Lượt xem: 495
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Công ty may Thăng Long

 • Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng TMCP Liên Việt ...

  Đăng bởi: lethanhtamsdl Số trang: | Số trang: 92

Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng TMCP Liên Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 92
👁 Lượt xem: 111
⬇ Lượt tải: 1

download now Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long

 • Hiệu quả sử dụng và quản lý vốn tại Xí nghiệp Cơ khí vận tại ...

  Đăng bởi: tuoirongxxx Số trang: | Số trang: 27

Hiệu quả sử dụng và quản lý vốn tại Xí nghiệp Cơ khí vận tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 491
⬇ Lượt tải: 16

download now Hiệu quả sử dụng và quản lý vốn tại Xí nghiệp Cơ khí vận tại thuỷ - Vật liệu xây dựng

 • Một số biện pháp nhằm củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ ...

  Đăng bởi: phananhlinh5011 Số trang: | Số trang: 42

Một số biện pháp nhằm củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ ...

📎 Số trang: | Số trang: 42
👁 Lượt xem: 65
⬇ Lượt tải: 9

download now Một số biện pháp nhằm củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội.

 • Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại ...

  Đăng bởi: totanqh Số trang: | Số trang: 70

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 70
👁 Lượt xem: 293
⬇ Lượt tải: 16

download now Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại công ty Quản lí bến xe Hà Tây

Kinh tế
Công tác quản lý và bảo toàn vốn tại Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long Dù ở bất kỳ một doanh nghiệp nào dù hoạt động công ích hay hoạt động sản xuất kinh doanh có đặt mục tiêu lợi nhuận làm tôn chỉ hoạt động của mình hay không đặt thì một yếu tố không thể thiếu được để cho doanh nghiệp tồn tại và hoạt động được đó docx Đăng bởi
5 stars - 37505 reviews
Thông tin tài liệu 38 trang Đăng bởi: thanhtuan3388 - 14/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công tác quản lý và bảo toàn vốn tại Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long