Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu lấy ví dụ minh chứng tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Loại file: pdf, docx | Số trang: 80 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 437 Kb | Thành viên upload: henryb3

Năng lượng là lĩnh vực nền tảng rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế trong đó xăng dầu là nguồn năng lượng được sử dụng chủ yếu và quan trọng nhất cho tất cả các nước trên thế giới. Xăng dầu là năng lượng được sử dụng ở hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế cũng như đời sống xã hội ngày nay. Đối với Việt Nam là một nước xuất khẩu dầu thô nhưng chúng ta lại nhập khẩu hoàn toàn các sản phẩm tinh chế từ dầu như xăng, dầu,….vì vậy vấn đề đặt ra đối với chúng ta phải khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên này.

Từ một doanh nghiệp nhà nước sau đó được cổ phần hoá theo chủ trương của nhà nước Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex với lĩnh vực hoạt động chủ yếu là kinh doanh thiết bị xăng dầu và kinh doanh xăng dầu. Là doanh nghiệp đi lên từ thời bao cấp sau chuyển đổi doanh nghiệp đã từng bước thích nghi với điều kiện mới từng bước đứng vững và phát triển trong cơ chế thi trường đi cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thi trường, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Luận văn gồm 3 phần:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về dịch vụ vận tải

Chương 2: Đánh giá thực trạng hoạt động vận tải xăng dầu lấy ví dụ tại công ty cổ phần thiết bị

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 589
Lượt tải: 16
Số trang: 80
Kích thước: 437 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp

MỞ ĐẦU

 

1. SÙ CẦN THIẾT CỦA CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCHVỤ VẬN TẢI XĂNG DẦU.

Công cuộc đổi mới toàn diện kinh tế - xã hội nước ta mở đầu từ sau Đại Hội VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có những bước chuyển biến đáng mừng từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa(XHCN). Đại Hội VI đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong đổi mới chính sách kinh tế và cơ chế quản lý, việc chuyển hướng nền kinh tế sang kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tạo những điều kiện, tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

- Trong khoảng thời gian tõ sau Đại Hội VI của Đảng đến nay là 20 năm đất nước ta đổi mới và có nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội, trong thời gian dài kinh tế nước ta luôn duy chì tốc độ tăng trưởng tốt bình quân 6%-8% mét năm, đây là mức tăng trưởng rất tốt ở mức cao so với mặt băng phát triển chung, trong khoảng thời gian dài chúng ta luôn duy chì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đã tạo tiền đề quan trọng nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân. Cùng với việc tăng trưởng tốt về kinh tế Việt Nam càng ngày càng có vị thế cao hơn trên thế giới. Trong 20 năm đất nước đổi mới cùng với sự phát triển toàn diện nền kinh tế và sự tháo xích cho mọi thành phần kinh tế phát triển trong khuân khổ luật pháp cho phép, tất cả các thành phần kinh tế không kể nhà nước, tư nhân hay nước ngoài đều được đối sử công bằng về mặt luật pháp và cạnh tranh lành mạnh tạo động lực cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

- Trong công cuộc đổi mới và phát triển toàn diện đất nước Đảng và Nhà Nước luôn dành sự ưu tiên phát triển cho mét sè ngành lĩnh vực có tính chất then chốt, đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước đó là các ngành năng lượng, điện lực, bưu chính viễn thông…, đây là nhưng ngành rất quan trọng có tính chất quyết định cho sù phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Đây

Trần Hoàng Liên Lớp: 38F4                            Líp: 38F4

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu lấy ví dụ minh ...

  Đăng bởi: henryb3 Số trang: 80

Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu lấy ví dụ minh ...

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 589
⬇ Lượt tải: 16

download now Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu lấy ví dụ minh chứng tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng ...

  Đăng bởi: haingalove Số trang: | Số trang: 78

Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng ...

📎 Số trang: | Số trang: 78
👁 Lượt xem: 80
⬇ Lượt tải: 7

download now Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

 • Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng ...

  Đăng bởi: nickynguyen1988 Số trang: | Số trang: 78

Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng ...

📎 Số trang: | Số trang: 78
👁 Lượt xem: 24
⬇ Lượt tải: 1

download now Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

 • Cty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex

  Đăng bởi: nxthien2007 Số trang: | Số trang: 14

Cty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 44
⬇ Lượt tải: 7

download now Cty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex

 • Kênh phân phối các dịch vụ bảo hiểm tại công ty bảo hiểm xăng ...

  Đăng bởi: ttv09 Số trang: | Số trang: 57

Kênh phân phối các dịch vụ bảo hiểm tại công ty bảo hiểm xăng ...

📎 Số trang: | Số trang: 57
👁 Lượt xem: 52
⬇ Lượt tải: 11

download now Kênh phân phối các dịch vụ bảo hiểm tại công ty bảo hiểm xăng dầu PJICO

 • Bản cáo bạch công ty Cổ phần vận tải xăng dầu vipco

  Đăng bởi: bachminh_long Số trang: | Số trang: 75

Bản cáo bạch công ty Cổ phần vận tải xăng dầu vipco

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Lượt xem: 990
⬇ Lượt tải: 16

download now Bản cáo bạch công ty Cổ phần vận tải xăng dầu vipco

 • Công ty Thiết bị phụ tùng và xăng dầu

  Đăng bởi: nguyennhinh362 Số trang: | Số trang: 17

Công ty Thiết bị phụ tùng và xăng dầu

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 534
⬇ Lượt tải: 16

download now Công ty Thiết bị phụ tùng và xăng dầu

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần vận ...

  Đăng bởi: maugelius Số trang: | Số trang: 44

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần vận ...

📎 Số trang: | Số trang: 44
👁 Lượt xem: 64
⬇ Lượt tải: 11

download now Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Kinh tế
Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu lấy ví dụ minh chứng tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex Năng lượng là lĩnh vực nền tảng rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế trong đó xăng dầu là nguồn năng lượng được sử dụng chủ yếu và quan trọng nhất cho tất cả các nước trên thế giới. Xăng dầu là năng lượng được sử dụng ở hầu hết các lĩnh vực của docx Đăng bởi
5 stars - 25969 reviews
Thông tin tài liệu 80 trang Đăng bởi: henryb3 - 24/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu lấy ví dụ minh chứng tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex