Bảo hiểm y tế

Loại file: pdf, docx | Số trang: 12 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 136 Kb | Thành viên upload: binhtt

Câu 1. Hãy nêu khái niệm về Bảo hiểm y tế, Quỹ BHYT, nguồn hình thành quỹ BHYT tại Việt Nam?

Câu 2. Chính sách bảo hiểm y tế tại Việt Nam được thực hiện dựa trên các nguyên tắc nào?

Câu 3. Luật BHYT tại Việt Nam được ban hành khi nào? Cơ quan nào thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT? Cơ quan nào có chức năng tổ chức thực hiện chính sách BHYT?

Câu 4. Chức năng quản lý nhà nước về BHYT của Bộ Y tế bao gồm những nội dung gì?

Câu 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp đối với BHYT?

Câu 6. Trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong tổ chức và thực hiện chính sách BHYT?

Câu 7. Hãy nêu quyền hạn của BHXH Việt Nam của tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Câu 8. Hãy nêu các nhóm đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT theo qui định của Luật BHYT?

Cõu 9. Hãy nêu trách nhiệm và quyền hạn của người tham gia BHYT?

Trách Nhiệm

Câu 10. Hiện tại, đối tượng nào phải thực hiện mức đóng BHYT bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công hằng tháng của người lao động? Trách nhiệm đóng của các nhóm đối tượng này được quy định như thế nào?

Câu 11 Hiện tại, đối tượng nào phải thực hiện mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương tối thiểu?

<
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 5178
Lượt tải: 31
Số trang: 12
Kích thước: 136 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

BHYT

Câu 1. Hãy nêu khái niệm về Bảo hiểm y tế, Quỹ BHYT, nguồn hình thành quỹ BHYT tại Việt Nam?

1. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật này. (Điu 2 luật BHYT )

 

3. Quỹ bảo hiểm y tế là quỹ tài chính được hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác, được sử dụng để chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, chi phí quản lý bộ máy của tổ chức bảo hiểm y tế và những khoản chi phí hợp pháp khác liên quan đến bảo hiểm y tế.

a. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế

1. Tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này.

2. Tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm y tế.

3. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

4. Các nguồn thu hợp pháp khác.(Điu 33 luật BHYT )

Câu 2. Chính sách bảo hiểm y tế tại Việt Nam được thực hiện dựa trên các nguyên tắc nào?

Điều 3. Nguyên tắc bảo hiểm y tế

1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.

2. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu của khu vực hành chính (sau đây gọi chung là mức lương tối thiểu).

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

4. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả.

5. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ.

 

Câu 3. Luật BHYT tại Việt Nam được ban hành khi nào? Cơ quan nào thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT? Cơ quan nào có chức năng tổ chức thực hiện chính sách BHYT? 

Luật BHYT VN được ban hành tại kỳ họp ngày 14/ 11/ 2008, quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật BHTY, đây là văn bản pháp lý cao nhất về BHYT, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện mục tiêu BHTY toàn dân vào năm 2014. Luật có hiệu lực thi hành tõ 1/ 7/ 2009 nhưng đầy đủ là từ ngày 01/01/2010.

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế bao gồm

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa phương.

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Bảo hiểm y tế

  Đăng bởi: binhtt Số trang: 12

Bảo hiểm y tế

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 5178
⬇ Lượt tải: 31

download now Bảo hiểm y tế

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Bảo hiểm y tế ở Việt Nam

  Đăng bởi: vuongquockila Số trang: | Số trang: 32

Bảo hiểm y tế ở Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 390
⬇ Lượt tải: 17

download now Bảo hiểm y tế ở Việt Nam

 • Tình hình thu chi quỹ bảo hiểm y tế.

  Đăng bởi: bbocap5 Số trang: | Số trang: 34

Tình hình thu chi quỹ bảo hiểm y tế.

📎 Số trang: | Số trang: 34
👁 Lượt xem: 455
⬇ Lượt tải: 19

download now Tình hình thu chi quỹ bảo hiểm y tế.

 • Thực trạng và triển vọng phát triển bảo hiểm y tế học sinh tại ...

  Đăng bởi: tungfake1 Số trang: | Số trang: 109

Thực trạng và triển vọng phát triển bảo hiểm y tế học sinh tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 109
👁 Lượt xem: 306
⬇ Lượt tải: 20

download now Thực trạng và triển vọng phát triển bảo hiểm y tế học sinh tại bảo hiểm y tế Hà nội

 • Công tác giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo ...

  Đăng bởi: cherryvn_18 Số trang: | Số trang: 68

Công tác giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo ...

📎 Số trang: | Số trang: 68
👁 Lượt xem: 345
⬇ Lượt tải: 16

download now Công tác giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm y tế Hà Nội

 • Bảo Hiểm Y Tế tiến trình thực hiện Bảo Hiểm Y Tế toàn dân ở Việt ...

  Đăng bởi: thientruongnd2009 Số trang: | Số trang: 32

Bảo Hiểm Y Tế tiến trình thực hiện Bảo Hiểm Y Tế toàn dân ở Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 331
⬇ Lượt tải: 18

download now Bảo Hiểm Y Tế tiến trình thực hiện Bảo Hiểm Y Tế toàn dân ở Việt Nam

 • Bảo Hiểm Y Tế tiến trình thực hiện Bảo Hiểm Y Tế toàn dân ở Việt ...

  Đăng bởi: khoabn Số trang: | Số trang: 32

Bảo Hiểm Y Tế tiến trình thực hiện Bảo Hiểm Y Tế toàn dân ở Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 291
⬇ Lượt tải: 17

download now Bảo Hiểm Y Tế tiến trình thực hiện Bảo Hiểm Y Tế toàn dân ở Việt Nam

 • Thực trạng tình hình thu Bảo hiểm y tế và một số biện pháp nhằm ...

  Đăng bởi: dinhdaica2002 Số trang: | Số trang: 85

Thực trạng tình hình thu Bảo hiểm y tế và một số biện pháp nhằm ...

📎 Số trang: | Số trang: 85
👁 Lượt xem: 36
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng tình hình thu Bảo hiểm y tế và một số biện pháp nhằm tăng nguồn thu ở Bảo hiểm y tế Hà nội 1

Kinh tế Bảo hiểm
Bảo hiểm y tế Câu 1. Hãy nêu khái niệm về Bảo hiểm y tế, Quỹ BHYT, nguồn hình thành quỹ BHYT tại Việt Nam? Câu 2. Chính sách bảo hiểm y tế tại Việt Nam được thực hiện dựa trên các nguyên tắc nào? Câu 3. Luật BHYT tại Việt Nam được ban hành khi nào? Cơ quan nào docx Đăng bởi
5 stars - 30467 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: binhtt - 17/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bảo hiểm y tế