Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 180 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 4,530 Kb | Thành viên upload: doidai71

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1

1.1 Lý do chọn đề tài 1

1.2. Đối tượng - Khách thể - Phạm vi nghiên cứu 3

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu 3

1.2.2. Khách thể nghiên cứu 3

1.2.3. Phạm vi nghiên cứu 3

1.3. Mục tiêu – nhiệm vụ nghiên cứu 4

1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4

1.3.1.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 4

1.3.1.2. Mục tiêu cụ thể 4

1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 4

1.4.1. Phương pháp nghiên cứu định lượng 5

1.4.2. Phương pháp nghiên cứu định tính 6

1.4.3. phương pháp xử lý số liệu 6

1.4.4. Một số phương pháp liên ngành khác 6

1.5 Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 6

1.5.1. Ý nghĩa lí luận 6

1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn 7

1.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 7

1.7 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình làm đề tài 8

1.7.1 Những thuận lợi 8

1.7.2 Những khó khăn 8

1.8 Kết cấu của khóa luận 8

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 10

2.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Internet trên Thế giới và Việt Nam 10

2.1.1 Thời kì phôi thai 10

2.1.2 Thời kì bùng nổ lần

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay

  Đăng bởi: doidai71 Số trang: 180

Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay

📎 Số trang: 180
👁 Lượt xem: 839
⬇ Lượt tải: 18

download now Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • TÌM HIỂU NHU CẦU SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY Trường ...

  Đăng bởi: taikhoan123456 Số trang: | Số trang: 191

TÌM HIỂU NHU CẦU SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY Trường ...

📎 Số trang: | Số trang: 191
👁 Lượt xem: 527
⬇ Lượt tải: 17

download now TÌM HIỂU NHU CẦU SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY Trường hợp nghiên cứu Sinh viên Trường Đại Học Bình Dương

 • Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

  Đăng bởi: aquatexbentre Số trang: | Số trang: 13

Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 614
⬇ Lượt tải: 18

download now Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

 • Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

  Đăng bởi: dtk_vir Số trang: | Số trang: 10

Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 28349
⬇ Lượt tải: 46

download now Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

 • Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

  Đăng bởi: sangleminh2008 Số trang: | Số trang: 10

Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁

download now Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

 • Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

  Đăng bởi: lanck99 Số trang: | Số trang: 10

Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 738
⬇ Lượt tải: 26

download now Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

 • Tìm hiểu thực trạng nhu cầu giải trí của cư dân xã Tân Dương ...

  Đăng bởi: xuanthanh999 Số trang: | Số trang: 63

Tìm hiểu thực trạng nhu cầu giải trí của cư dân xã Tân Dương ...

📎 Số trang: | Số trang: 63
👁 Lượt xem: 378
⬇ Lượt tải: 19

download now Tìm hiểu thực trạng nhu cầu giải trí của cư dân xã Tân Dương huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng hiện nay

 • Tìm hiểu thực trạng nhu cầu giải trí của cư dân xã Tân Dương ...

  Đăng bởi: hungcao18 Số trang: | Số trang: 63

Tìm hiểu thực trạng nhu cầu giải trí của cư dân xã Tân Dương ...

📎 Số trang: | Số trang: 63
👁 Lượt xem: 422
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu thực trạng nhu cầu giải trí của cư dân xã Tân Dương huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng hiện nay

Khoa học xã hội Xã hội học
Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1 1.1 Lý do chọn đề tài 1 1.2. Đối tượng - Khách thể - Phạm vi nghiên cứu 3 1.2.1. Đối tượng nghiên cứu 3 1.2.2. Khách thể nghiên cứu 3 1.2.3. Phạm vi nghiên cứu 3 1.3. Mục tiêu – nhiệm vụ nghiên cứu 4 1.3.1. Mục tiêu doc Đăng bởi
5 stars - 223534 reviews
Thông tin tài liệu 180 trang Đăng bởi: doidai71 - 05/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay