Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 140 Kb | Thành viên upload: chi_lam_trai_kt

Với tư cách một hình thức cộng đồng tổ chức đời sống xã hội, gia đình được hình thành từ rất sớm và đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Lịch sử đã trải qua nhiều hình thức gia đình: ở thời kỳ nguyên thuỷ có kiểu gia đình đối ngẫu (tập thể quần hôn), khi lực lượng sản xuất bắt đầu phát triển hơn thì có gia đình cá thể nhưng lúc này vai trò của người vợ và người chồng vẫn chưa thực sự bình đẳng. Người chồng được hưởng rất nhiều đặc quyền đặc lợi, coi vợ con như những vật sở hữu. Tuy nhiên, khi bước vào thời kỳ chủ nghĩa tư bản trở đi, vai trò của các thành viên trong gia đình dần dần trở nên bình đẳng. Tất cả những bước tiến đó của gia đình phụ thuộc chủ yếu và trước hết vào những bước tiến trong sản xuất, trong trình độ phát triển kinh tế của mỗi thời đại. Đặc biệt, trong thời kỳ hiện nay, khi nhân loại đang hướng về chủ nghĩa cộng sản, khái niệm “gia đình” càng được mở rộng. Tại Việt Nam nói riêng, từ khi diễn ra quá trình đổi mới CNH-HĐH đất nước, gia đình ngày càng phát triển theo hướng hiện đại với nhiều chuyển biến tích cực cũng như tiêu cực.

Cũng vì những lý do trên, bài tiểu luận này xin bàn tới “Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay”.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 140 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU              1

NỘI DUNG              2

I – Một số khái niệm cơ bản về gia đình              2

II –Các vấn đề cơ bản              3

1. Thực trạng              3

1.1. Thành tựu              3

1.2. Thách thức              7

2. Nguyên nhân              8

III – Giải pháp              9

1. Lãnh đạo, tổ chức và quản lý              9

2. Truyền thông, giáo dục, vận động              11

3. Kinh tế gia đình              12

4. Mạng lưới dịch vụ gia đình và cộng đồng              13

5. Thực hiện chính sách ưu đãi, ưu tiên và trợ giúp xã hội cho gia đình              13

6. Nghiên cứu  khoa học và đào tạo              14

7. Hợp tác quốc tế              15

KẾT LUẬN              15

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

-         Trang web của Đại học Sư phạm Hà Nội: http://fpe. hnue. edu. vn.

-         Trang web của báo Hà Nội mới: http://www.hanoimoi.com.vn.

-         Trang web của báo Tiền Phong: http://www. tienphongonline. com. vn.

-         Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010.

 

MỞ ĐẦU

Với tư cách một hình thức cộng đồng tổ chức đời sống xã hội, gia đình được hình thành từ rất sớm và đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Lịch sử đã trải qua nhiều hình thức gia đình: ở thời kỳ nguyên thuỷ có kiểu gia đình đối ngẫu (tập thể quần hôn), khi lực lượng sản xuất bắt đầu phát triển hơn thì có gia đình cá thể nhưng lúc này vai trò của người vợ và người chồng vẫn chưa thực sự bình đẳng. Người chồng được hưởng rất nhiều đặc quyền đặc lợi, coi vợ con như những vật sở hữu. Tuy nhiên, khi bước vào thời kỳ chủ nghĩa tư bản trở đi, vai trò của các thành

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Xã hội học
Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay Với tư cách một hình thức cộng đồng tổ chức đời sống xã hội, gia đình được hình thành từ rất sớm và đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Lịch sử đã trải qua nhiều hình thức gia đình: ở thời kỳ nguyên thuỷ có kiểu gia đình đối ngẫu (tập thể docx Đăng bởi
5 stars - 29997 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: chi_lam_trai_kt - 20/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay