Cách mạng tháng Tám không phải là một sự ăn may. Hãy chứng minh.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 8 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 86 Kb | Thành viên upload: peterlynchvn

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nhân lãnh đạo giành được thắng lợi. Đây là cuộc cách mạng có ý nghĩa to lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa, mở đầu cho kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới trong thời kỳ đó.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Sự thành công đó hoàn toàn không phải là một sự ăn may như một số nhận định sai lệch từng được đưa ra. Qua phân tích các nguyên nhân cấu thành nên sự thành công của Cách mạng Tháng Tám, có thể nhận thấy rõ thành công đó là kết quả tất yếu, xứng đáng với Đảng Cộng Sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Nội dung tóm tắt

1. Nguyên nhân khách quan

2. Nguyên nhân chủ quan

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Cách mạng tháng Tám không phải là một sự ăn may. Hãy chứng minh.

  Đăng bởi: peterlynchvn Số trang: 8

Cách mạng tháng Tám không phải là một sự ăn may. Hãy chứng minh.

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 5725
⬇ Lượt tải: 53

download now Cách mạng tháng Tám không phải là một sự ăn may. Hãy chứng minh.

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Ýnghĩa của những quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về tư tưởng ...

  Đăng bởi: datcong8 Số trang: | Số trang: 23

Ýnghĩa của những quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về tư tưởng ...

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 319
⬇ Lượt tải: 16

download now Ýnghĩa của những quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc đối ovứi thắng lợi của nhân dân Việt Nam.

 • Cách mạng xã hội chủ nghĩa

  Đăng bởi: quoccuonggialai Số trang: | Số trang: 22

Cách mạng xã hội chủ nghĩa

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 420
⬇ Lượt tải: 17

download now Cách mạng xã hội chủ nghĩa

 • Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội để chứng minh tính tất ...

  Đăng bởi: vtsonniapp Số trang: | Số trang: 19

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội để chứng minh tính tất ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 315
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội để chứng minh tính tất yếu sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

 • Cách thức viết báo cáo khoa học đặc biệt là báo cáo ngành xã hội ...

  Đăng bởi: vuhongkhiem1407

Cách thức viết báo cáo khoa học đặc biệt là báo cáo ngành xã hội ...

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 272
⬇ Lượt tải: 17

download now Cách thức viết báo cáo khoa học đặc biệt là báo cáo ngành xã hội học

 • Việt Nam đang ở đâu trong ba Đợt sóng văn minh Giáo dục Việt Nam ...

  Đăng bởi: tanduy1710 Số trang: | Số trang: 3

Việt Nam đang ở đâu trong ba Đợt sóng văn minh Giáo dục Việt Nam ...

📎 Số trang: | Số trang: 3
👁 Lượt xem: 746
⬇ Lượt tải: 16

download now Việt Nam đang ở đâu trong ba Đợt sóng văn minh Giáo dục Việt Nam phải làm gì để thích nghi với bước phát triển của văn minh

 • Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam

  Đăng bởi: minhtullc Số trang: | Số trang: 13

Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 1603
⬇ Lượt tải: 17

download now Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam

 • Gia đình là một trong những thiết chế xã hội cơ bản nhất có ý ...

  Đăng bởi: boy_dai_gia77 Số trang: | Số trang: 21

Gia đình là một trong những thiết chế xã hội cơ bản nhất có ý ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 469
⬇ Lượt tải: 26

download now Gia đình là một trong những thiết chế xã hội cơ bản nhất có ý nghĩa thật to lớn đối với cuộc sống của mỗi cá nhân cũng như sự tồn tại và phát triển của xã hội

Khoa học xã hội Xã hội học
Cách mạng tháng Tám không phải là một sự ăn may. Hãy chứng minh. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nhân lãnh đạo giành được thắng lợi. Đây là cuộc cách mạng có ý nghĩa to lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần tích docx Đăng bởi
5 stars - 103610 reviews
Thông tin tài liệu 8 trang Đăng bởi: peterlynchvn - 18/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cách mạng tháng Tám không phải là một sự ăn may. Hãy chứng minh.