Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 33 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 203 Kb | Thành viên upload: private_sky7x

PHẦN ĐỀ CƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 5

2.1. Mục đích nghiên cứu .5

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .5

3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 5

3.1. Đối tượng nghiên cứu .5

3.2. Khách thể nghiên cứu 6

3.3. Phạm vi nghiên cứu 6

4. Phương pháp nghiên cứu 6

4.1. Phương pháp nghiên cứu định lượng .6

4.2. Phương pháp nghiên cứu định tính 6

4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu 7

4.4. Phương pháp quan sát .7

PHẦN NỘI DUNG

Chương I. Cơ sở lý luận

1.Cơ sở lý luận .7

1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình .7

1.2

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: private_sky7x
Số trang: 33
Lượt xem: 1881
Lượt tải: 22
download now Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Khoa học xã hội Xã hội học
Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay PHẦN ĐỀ CƯƠNG 1. Tính cấp thiết của đề tài .1 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 5 2.1. Mục đích nghiên cứu .5 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .5 3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 5 3.1. Đối tượng nghiên cứu .5 3.2. Khách thể nghiên cứu 6 3.3. pdf Đăng bởi
5 stars - 213414 reviews
Thông tin tài liệu 33 trang Đăng bởi: private_sky7x - 14/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 17/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay