Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 33 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 203 Kb | Thành viên upload: private_sky7x

PHẦN ĐỀ CƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 5

2.1. Mục đích nghiên cứu .5

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .5

3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 5

3.1. Đối tượng nghiên cứu .5

3.2. Khách thể nghiên cứu 6

3.3. Phạm vi nghiên cứu 6

4. Phương pháp nghiên cứu 6

4.1. Phương pháp nghiên cứu định lượng .6

4.2. Phương pháp nghiên cứu định tính 6

4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu 7

4.4. Phương pháp quan sát .7

PHẦN NỘI DUNG

Chương I. Cơ sở lý luận

1.Cơ sở lý luận .7

1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình .7

1.2

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị ...

  Đăng bởi: private_sky7x Số trang: 33

Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị ...

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 1994
⬇ Lượt tải: 22

download now Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Mối quan hệ giới về phân công lao động giữa vợ và chồng trong ...

  Đăng bởi: w3c_viet Số trang: | Số trang: 51

Mối quan hệ giới về phân công lao động giữa vợ và chồng trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 51
👁 Lượt xem: 751
⬇ Lượt tải: 23

download now Mối quan hệ giới về phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình hiện nay

 • Mối quan hệ giới về phân công lao động giữa vợ và chồng trong ...

  Đăng bởi: duongnh Số trang: | Số trang: 50

Mối quan hệ giới về phân công lao động giữa vợ và chồng trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 50
👁 Lượt xem: 599
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ giới về phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình hiện nay

 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia ...

  Đăng bởi: loicu20102010 Số trang: | Số trang: 53

Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia ...

📎 Số trang: | Số trang: 53
👁 Lượt xem: 412
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay

 • Gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện ...

  Đăng bởi: phucdo Số trang: | Số trang: 213

Gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện ...

📎 Số trang: | Số trang: 213
👁 Lượt xem: 601
⬇ Lượt tải: 17

download now Gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

 • Vấn đề bình đẳng giới của gia đình nông thôn ven đô thành phố Mỹ ...

  Đăng bởi: huynhan2704 Số trang: | Số trang: 54

Vấn đề bình đẳng giới của gia đình nông thôn ven đô thành phố Mỹ ...

📎 Số trang: | Số trang: 54
👁 Lượt xem: 475
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề bình đẳng giới của gia đình nông thôn ven đô thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa 57 trang

 • Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc học và nghề nghiệp ...

  Đăng bởi: thietbinguon Số trang: | Số trang: 52

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc học và nghề nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 52
👁 Lượt xem: 443
⬇ Lượt tải: 19

download now Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc học và nghề nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay

 • Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc học và nghề nghiệp ...

  Đăng bởi: taikhoa2009 Số trang: | Số trang: 46

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc học và nghề nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 46
👁 Lượt xem: 354
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc học và nghề nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay

Khoa học xã hội Xã hội học
Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay PHẦN ĐỀ CƯƠNG 1. Tính cấp thiết của đề tài .1 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 5 2.1. Mục đích nghiên cứu .5 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .5 3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 5 3.1. Đối tượng nghiên cứu .5 3.2. Khách thể nghiên cứu 6 3.3. pdf Đăng bởi
5 stars - 213414 reviews
Thông tin tài liệu 33 trang Đăng bởi: private_sky7x - 14/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay