Báo cáo thực tập công tác xã hội nhóm và cộng đồng địa điểm thực tập tại Phường Quang Trung Quận Đống Đa Hà Nội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 25 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 282 Kb | Thành viên upload: lequanghoi

PHẦN MỞ ĐẦU

Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa khác nhau về CTXH. Nhưng theo liên đoàn CTXH chuyên nghiệp quốc tế (họp ở Canada_2007) cho rằng: CTXH là một hoạt động chuyên nghiệp nhằm tạo ra sự thay đổi của xã hội, bằng sự tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề xã hội (vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ xã hội), vào quá trình tăng cường năng lực và giải phóng tiềm năng của mỗi cá nhân, nhóm và cộng đồng. CTXH đã giúp cho con người phát triển đầy đủ và hài hòa hơn đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân.

Như vậy theo định nghĩa trên thì ngoài cá nhân một con người ra thì CTXH luôn luôn phải coi nhóm và cộng đồng như là một phương pháp hoạt động. Và tất yếu, chương trình đào tạo nhân viên CTXH chuyên nghiệp ngoài lý thuyết, kỹ năng được giảng dạy trên giảng đường thì cũng cần phải trải qua quá trình thực tế, thực tập những phương pháp ấy.

Sau đợt thực tập lần thứ nhất tại Vĩnh Phúc với nội dung thực tập về CTXH với cá nhân thì lần này 71 sinh viên lớp CT1- Khoa CTXH bước vào đợt thực tập thứ hai với nội dung CTXH với nhóm và cộng đồng. Thực chất của đợt thực tập này không phải làm CTXH với nhóm mà chỉ là tổ chức theo nhóm để

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 282 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Báo cáo thực tập công tác xã hội nhóm và cộng đồng địa điểm thực tập tại Phường Quang Trung Quận Đống Đa Hà Nội
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Xã hội học
Báo cáo thực tập công tác xã hội nhóm và cộng đồng địa điểm thực tập tại Phường Quang Trung Quận Đống Đa Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa khác nhau về CTXH. Nhưng theo liên đoàn CTXH chuyên nghiệp quốc tế (họp ở Canada_2007) cho rằng: CTXH là một hoạt động chuyên nghiệp nhằm tạo ra sự thay đổi của xã hội, bằng sự tham gia vào quá trình pdf Đăng bởi
5 stars - 211983 reviews
Thông tin tài liệu 25 trang Đăng bởi: lequanghoi - 30/09/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập công tác xã hội nhóm và cộng đồng địa điểm thực tập tại Phường Quang Trung Quận Đống Đa Hà Nội