Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế việt nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 30 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 483 Kb | Thành viên upload: vnquanly

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẤN NỘI DUNG 3

I. Khái quát về nguồn lực con người và vai trò của nó đối với sự phát triển. 4

1. Nguồn lực con người 4

2. Vai trò của nguồn lực con người đối với quá trình phát triển 4

II. Đặc điểm nguồn nhân lực của nước ta 5

1. Thực trạng chung về nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay 5

2. Thế mạnh và hạn chế của nguồn nhân lực ở nước ta 12

III. Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ CNH-HĐH và sự ảnh hưởng của các công ty xuyên quốc gia đối với sự phát triển nguồn nhân lực 15

1. Vai trò của nguồn nhân lực với sự phát triển đất nước 15

2. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia (TNCs) đối với phát triển nguồn nhân lực và nền kinh tế của nước nhận đầu tư 16

2.1. Mối quan hệ giữa chiến lược của TNCs và sự phát triển nguồn nhân lực 16

2.2. Ảnh hưởng của TNCs đối với phát triển nguồn lực 18

IV. Những giải pháp cơ bản để phát huy vai trò nguồn lực con người Việt Nam hiện nay 19

1. Tăng cường giáo dục và đào tạo 19

2. Đẩy mạnh các chính sách y tế và chính sách chăm sóc sức khoẻ nhân dân 21

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: vnquanly
Số trang: 30
Lượt xem: 610
Lượt tải: 16
download now Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế việt nam
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: basaubaychintambaychin | Số trang: 13
Lượt xem: 329
Lượt tải: 16
download now Vai trò của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng Sàn Việt Nam
Đăng bởi: tiennhrd | Số trang: 10
Lượt xem: 278
Lượt tải: 16
download now Vai trò của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng Sàn Việt Nam
Đăng bởi: hoabachhopnt2004 | Số trang: 13
Lượt xem: 344
Lượt tải: 17
download now Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
Đăng bởi: daotuananh1985 | Số trang: 39
Lượt xem: 251
Lượt tải: 16
download now KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
Đăng bởi: dredinfo | Số trang: 27
Lượt xem: 291
Lượt tải: 16
download now Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
Đăng bởi: minhminhgirl | Số trang: 13
Lượt xem: 3791
Lượt tải: 17
download now Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam VN
Khoa học xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh
Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế việt nam MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẤN NỘI DUNG 3 I. Khái quát về nguồn lực con người và vai trò của nó đối với sự phát triển. 4 1. Nguồn lực con người 4 2. Vai trò của nguồn lực con người đối với quá trình phát triển 4 II. Đặc điểm nguồn nhân lực của nước ta zip Đăng bởi
5 stars - 290119 reviews
Thông tin tài liệu 30 trang Đăng bởi: vnquanly - 23/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế việt nam