Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế việt nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 30 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 483 Kb | Thành viên upload: vnquanly

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẤN NỘI DUNG 3

I. Khái quát về nguồn lực con người và vai trò của nó đối với sự phát triển. 4

1. Nguồn lực con người 4

2. Vai trò của nguồn lực con người đối với quá trình phát triển 4

II. Đặc điểm nguồn nhân lực của nước ta 5

1. Thực trạng chung về nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay 5

2. Thế mạnh và hạn chế của nguồn nhân lực ở nước ta 12

III. Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ CNH-HĐH và sự ảnh hưởng của các công ty xuyên quốc gia đối với sự phát triển nguồn nhân lực 15

1. Vai trò của nguồn nhân lực với sự phát triển đất nước 15

2. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia (TNCs) đối với phát triển nguồn nhân lực và nền kinh tế của nước nhận đầu tư 16

2.1. Mối quan hệ giữa chiến lược của TNCs và sự phát triển nguồn nhân lực 16

2.2. Ảnh hưởng của TNCs đối với phát triển nguồn lực 18

IV. Những giải pháp cơ bản để phát huy vai trò nguồn lực con người Việt Nam hiện nay 19

1. Tăng cường giáo dục và đào tạo 19

2. Đẩy mạnh các chính sách y tế và chính sách chăm sóc sức khoẻ nhân dân 21

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế việt ...

  Đăng bởi: vnquanly Số trang: 30

Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế việt ...

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 726
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế việt nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Bản chất và nguồn gốc của lợi nhuận Vai trò của lợi nhận trong ...

  Đăng bởi: palong75 Số trang: | Số trang: 31

Bản chất và nguồn gốc của lợi nhuận Vai trò của lợi nhận trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 424
⬇ Lượt tải: 16

download now Bản chất và nguồn gốc của lợi nhuận Vai trò của lợi nhận trong nền kinh tế thị trường ở Viết Nam

 • Vai trò của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng Sàn Việt Nam

  Đăng bởi: basaubaychintambaychin Số trang: | Số trang: 13

Vai trò của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng Sàn Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 395
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng Sàn Việt Nam

 • Vai trò của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng Sàn Việt Nam

  Đăng bởi: tiennhrd Số trang: | Số trang: 10

Vai trò của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng Sàn Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 377
⬇ Lượt tải: 17

download now Vai trò của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng Sàn Việt Nam

 • Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời của Đảng cộng ...

  Đăng bởi: hoabachhopnt2004 Số trang: | Số trang: 13

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời của Đảng cộng ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 478
⬇ Lượt tải: 19

download now Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

 • KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường ...

  Đăng bởi: daotuananh1985 Số trang: | Số trang: 39

KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường ...

📎 Số trang: | Số trang: 39
👁 Lượt xem: 289
⬇ Lượt tải: 16

download now KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

 • Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở ...

  Đăng bởi: dredinfo Số trang: | Số trang: 27

Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở ...

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 357
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam

 • Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng giải phóng dân tộc ...

  Đăng bởi: minhminhgirl Số trang: | Số trang: 13

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng giải phóng dân tộc ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 4273
⬇ Lượt tải: 19

download now Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam VN

Khoa học xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh
Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế việt nam MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẤN NỘI DUNG 3 I. Khái quát về nguồn lực con người và vai trò của nó đối với sự phát triển. 4 1. Nguồn lực con người 4 2. Vai trò của nguồn lực con người đối với quá trình phát triển 4 II. Đặc điểm nguồn nhân lực của nước ta zip Đăng bởi
5 stars - 290119 reviews
Thông tin tài liệu 30 trang Đăng bởi: vnquanly - 23/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế việt nam