Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống Vận dụng tư tưởng này vào việc giáo dục đạo đức mới lối sống mới nếp sống mới cho HS SV hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 14 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 96 Kb | Thành viên upload: laivandu

A. PHẦN MỞ ĐÀU

Văn hóa đời sống là một hình thức biểu hiện của văn hóa. Đây là một đặc trưng quan trọng của con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Xây dựng con người Việt Nam không thể coi nhẹ việc xây dựng văn hóa đời sống.

Sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta theo định hướng XHCN đã và đang đặt ra yêu cầu cho các trường, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng hiện nay là phải đào tạo nguồn nhân lực trẻ có kiến thức chuyên môn cao, có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực tư duy độc lập để giải quyết những vấn đề khoa học kĩ thuật, sản xuất, văn hóa, giáo dục, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH.

Tuy nhiên, thực trạng văn hóa đời sống của HS-SV hiện nay đang nổi lên một số vấn đề đáng lo ngại. Đó là một bộ phận HS-SV sống thiếu niềm tin, phai nhạt lí tưởng, chạy theo lối sống cá nhân, thực dụng, đua đòi, sa vào các tệ nạn xã hội, tiếp thu thiếu chọn lọc lọc những lối sống từ bên ngoài. Để phát huy tính tích cực và điều chỉnh những lệch lạc trong suy nghĩ, trong hành động của HS-SV, nhằm giáo dục đào tạo họ trở thành người lao động có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp cách mạng hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy khó khăn thử thách

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống ...

  Đăng bởi: laivandu Số trang: 14

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống ...

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 12161
⬇ Lượt tải: 51

download now Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống Vận dụng tư tưởng này vào việc giáo dục đạo đức mới lối sống mới nếp sống mới cho HS SV hiện nay

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của ...

  Đăng bởi: putin_tds Số trang: | Số trang: 24

Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 847
⬇ Lượt tải: 19

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người Việt Nam mới vận dụng vào việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên hiện nay

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên ...

  Đăng bởi: xuanvu410 Số trang: | Số trang: 115

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên ...

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 762
⬇ Lượt tải: 20

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên và vận dụng vào việc giáo dục sinh viên các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

 • Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về việc xây dựng đời sống mới của ...

  Đăng bởi: duonglinh1610 Số trang: | Số trang: 73

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về việc xây dựng đời sống mới của ...

📎 Số trang: | Số trang: 73
👁 Lượt xem: 431
⬇ Lượt tải: 17

download now Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về việc xây dựng đời sống mới của sinh viên trường đại học cần thơ hiện nay

 • Vận dụng tư tưởng văn hoá HCM vào xây dựng đời sống văn hoá mới ...

  Đăng bởi: tdsi_phamtuananh Số trang: | Số trang: 48

Vận dụng tư tưởng văn hoá HCM vào xây dựng đời sống văn hoá mới ...

📎 Số trang: | Số trang: 48
👁 Lượt xem: 399
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng tư tưởng văn hoá HCM vào xây dựng đời sống văn hoá mới ở nước ta hiện nay lt tư tưởng gt

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng và sự ...

  Đăng bởi: thona130180 Số trang: | Số trang: 13

Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng và sự ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 1114
⬇ Lượt tải: 19

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng và sự vận dụng vào việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên hiện nay

 • Tư tưởng hồ chí minh về vai trò của văn hóa và vấn đề xây dựng ...

  Đăng bởi: ngoctu6482 Số trang: | Số trang: 8

Tư tưởng hồ chí minh về vai trò của văn hóa và vấn đề xây dựng ...

📎 Số trang: | Số trang: 8
👁 Lượt xem: 432
⬇ Lượt tải: 20

download now Tư tưởng hồ chí minh về vai trò của văn hóa và vấn đề xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nay

 • Tư tưởng hồ chí minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới

  Đăng bởi: nguyenduy41083 Số trang: | Số trang: 53

Tư tưởng hồ chí minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới

📎 Số trang: | Số trang: 53
👁 Lượt xem: 495
⬇ Lượt tải: 18

download now Tư tưởng hồ chí minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới

Khoa học xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống Vận dụng tư tưởng này vào việc giáo dục đạo đức mới lối sống mới nếp sống mới cho HS SV hiện nay A. PHẦN MỞ ĐÀU Văn hóa đời sống là một hình thức biểu hiện của văn hóa. Đây là một đặc trưng quan trọng của con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Xây dựng con người Việt Nam không thể coi nhẹ việc xây dựng văn hóa đời sống. Sự doc Đăng bởi
5 stars - 251522 reviews
Thông tin tài liệu 14 trang Đăng bởi: laivandu - 22/09/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống Vận dụng tư tưởng này vào việc giáo dục đạo đức mới lối sống mới nếp sống mới cho HS SV hiện nay