Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 12 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 109 Kb | Thành viên upload: thanghq

Câu hỏi thảo luận Lớp Cảm tình đảng

1/ Đồng chí hãy phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những truyền thống đó đang được Đảng ta giữ gìn và phát huy ra sao ?.

2/ Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Từ vị trí công tác của mình đồng chí phải làm gì để xây dựng, phát triển đóng góp vào thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

3/ Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó được quy định ra sao ?

4/ Trình bày nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ?

5/ C ? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với một đảng viên ? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào?.

GỢI Ý TRẢ LỜI (theo giáo viê hướng dẫn)

Câu 1: Có 2 nội dung. Truyền thống quý báu (có 6). Các bạn hãy liệt kê ra, phân tích và nói luôn truyền thống đó được giữ gìn và phát huy ra sao.

Câu 2: Nêu 6 đặc trưng cương lĩnh 1991; nêu nội dung bổ sung

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng

  Đăng bởi: thanghq Số trang: 12

Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 35110
⬇ Lượt tải: 45

download now Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • 56 câu hỏi tự luận và đáp án môn TTHCM

  Đăng bởi: nkdung118 Số trang: | Số trang: 37

56 câu hỏi tự luận và đáp án môn TTHCM

📎 Số trang: | Số trang: 37
👁 Lượt xem: 723
⬇ Lượt tải: 20

download now 56 câu hỏi tự luận và đáp án môn TTHCM

 • Câu hỏi và đáp án cuộc thi Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên ...

  Đăng bởi: nguyendu1572003 Số trang: | Số trang: 4

Câu hỏi và đáp án cuộc thi Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên ...

📎 Số trang: | Số trang: 4
👁 Lượt xem: 537
⬇ Lượt tải: 16

download now Câu hỏi và đáp án cuộc thi Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển

 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đăng bởi: thuylhi Số trang: | Số trang: 30

Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 604
⬇ Lượt tải: 16

download now Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta là một Đảng cầm ...

  Đăng bởi: TUAN1611 Số trang: | Số trang: 24

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta là một Đảng cầm ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 95
⬇ Lượt tải: 13

download now Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta là một Đảng cầm quyền Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân

 • Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta là một Đảng cầm ...

  Đăng bởi: trinhtrungnguyen Số trang: | Số trang: 14

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta là một Đảng cầm ...

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 23
⬇ Lượt tải: 8

download now Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta là một Đảng cầm quyền Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đày tớ trung thành của nhân dân Liên hệ với thực tiễn hiện nay

 • Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta là một Đảng cầm ...

  Đăng bởi: dongka201 Số trang: | Số trang: 12

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta là một Đảng cầm ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 17
⬇ Lượt tải: 11

download now Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta là một Đảng cầm quyền phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân Liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay

 • Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta là một Đảng cầm ...

  Đăng bởi: thesinh_ise Số trang: | Số trang: 11

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta là một Đảng cầm ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 22
⬇ Lượt tải: 11

download now Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta là một Đảng cầm quyền Phải giữ gìn Đảng thật trong sạch phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ trung thành của nhân dân Liên hệ thực tiễn hiện này ở nước ta

Khoa học xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng Câu hỏi thảo luận Lớp Cảm tình đảng 1/ Đồng chí hãy phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những truyền thống đó đang được Đảng ta giữ gìn và phát huy ra sao ?. 2/ Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại doc Đăng bởi
5 stars - 232690 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: thanghq - 13/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng