Ý nghĩa rút ra từ mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển

Loại file: pdf, docx | Số trang: 11 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 54 Kb | Thành viên chia sẻ: phnguyenk | Sửa đổi lần cuối: 19/04/2012

Phép biện chứng ra đời ngay từ khi triết học ra đời. Kế thừa có chọn lọc những thành tựu của những nhà triết học trước đó, dựa trên khai quát những thành tựu mới nhất của khoa học thời ấy và thực tiễn lịch sử loài người cũng như thực tiễn x• hội vào giữa thế kỷ XIX, C.Mác và Ph.Ăngghen đ• sáng lập chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật về sau được V.I. Lênin phát triển. Thế giới quan duy vật biện chứng và pháp luận biện chứng duy vật thống nấht hữu cơ với nhau trong phép biện chứng ấy. Nó đ• khái quát đúng đắn những quy luật cơ bản chung nhất của sự vận động và phát triển của thế giới.

Phép biện chứng duy vật được xây dựng trên cơ sở một hệ thống những nguyên lý, những phạm trù cơ bản, những quy luật phổ biến phản ánh đúng đắn hiện thực.

Kết cấu đề tài:

I. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.

II. Nguyên lý về sự phát triển.

III. ý nghĩa rút ra từ mối liên hệ phổ và nguyên lý về sự phát triển.

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 54 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

LỜI NÓI ĐẦU

 

Phép biện chứng ra đời ngay từ khi triết học ra đời. Kế thừa có chọn lọc những thành tựu của những nhà triết học trước đó, dựa trên khai quát những thành tựu mới nhất của khoa học thời Êy và thực tiễn lịch sử loài người cũng như thực tiễn xã hội vào giữa thế kỷ XIX, C. Mác và Ph. Ăngghen đã sáng lập chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật về sau được V.I. Lênin phát triển. Thế giới quan duy vật biện chứng và pháp luận biện chứng duy vật thống nấht hữu cơ với nhau trong phép biện chứng Êy. Nã đã khái quát đúng đắn những quy luật cơ bản chung nhất của sự vận động và phát triển của thế giới.

Phép biện chứng duy vật được xây dựng trên cơ sở một hệ thống những nguyên lý, những phạm trù cơ bản, những quy luật phổ biến phản ánh đúng đắn hiện thực.

Trong hệ thống đó nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là hai nguyên lý khái quát nhất. Vì thế Ph. Ăngghen đã định nghĩa: “Phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”.

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển hai nguyên lý được đúc kết một cách khoa học, có tác dụng giúp con người nhận thức bản chất “Mọi sự vật, hiện tượng đều nằm trong mối liên hệ trong quá trình vận động và phát triển” làm cơ sở để xác định phương hướng đúng đắn trong hoạt động thực tiễn, mở đường đi tới tương lai. Và hai nguyên lý này luôn đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới của đất nước ta.

A. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.

I. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.

1. Khái niệm và nội dung về mối liên hệ phổ biến.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Khoa học xã hội Triết học
Ý nghĩa rút ra từ mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển docx Đăng bởi
5 stars - 115293 reviews
Thông tin tài liệu 11 trang Đăng bởi: phnguyenk - 19/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/05/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Ý nghĩa rút ra từ mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển