Vân dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào công cuộc công công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 10 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 37 Kb | Thành viên upload: doikhongnhuy85

Giá trị thặng dư là do lao động không công của công nhân lao động là thuê tạo ra, là mục đích, kết quả hoạt động của tư bản, của giai cấp tư sản. Trong xã hội chủ nghĩa, việc bóc lột sức lao động không công của người lao động không còn nữa, nhưng không có nghĩa là giá trị thặng dư không tồn tại, mà giá trị thặng dư được sử dụng vào mục đích khác không giống như giai cấp tư sản, đó là giá trị thặng dư thu được là cơ sở, tiền đề để xây dựng đất nước, xây dựng chế độ cồng hữu về tư liệu sản xuât, vì mục đích phát triển của xã hội chủ nghĩa, vì con người. Việt Nam vận dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào trong công cuộc xây dựng đất nước, trong đó tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một nhiện vụ hàng đầu, đây cũng là một quy luật đặc biệt của quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Công nghiệp hóa là quá trình biến đổi nền kinh tế quốc dân một nước từ trình độ phát triển thấp sang một trình độ phát triển cao hơn, dựa trên cơ sở các ngánh kinh tế có trình độ khoa học hiện đại, với năng suất chất lượng hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn.

Hiện đại hóa là việc xây dựng và phát triển đất nước đạt trình độ của những nước phát triển nhất của thời đại mà mấu ch

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 37 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

             

              Bộ giáo dục và đào tạo

              Trường Đại học Kinh tế quốc dân

               

              Tiểu luận môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mỏc-Lờnin.

              Vân dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào công cuộc công công nghiệp húa, hiện đại húa của nước ta hiện nay.

 

             

 

 

 

              Họ và tên: Ngô Văn Sỹ.

              Lớp: 28 ( học kỳ 2 năm 2010-2011).

              Mã số SV: CQ523130.              Nhúm:4.

              STT: 89.

              GV hướng dẫn:TS. Đỗ Thị Kim Hoa.

 

 

 

 

 

 

 

              Hà Nội, ngày 19 thắng 5 năm 2011.             

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Triết học
Vân dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào công cuộc công công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay. Giá trị thặng dư là do lao động không công của công nhân lao động là thuê tạo ra, là mục đích, kết quả hoạt động của tư bản, của giai cấp tư sản. Trong xã hội chủ nghĩa, việc bóc lột sức lao động không công của người lao động không còn nữa, nhưng docx Đăng bởi
5 stars - 25422 reviews
Thông tin tài liệu 10 trang Đăng bởi: doikhongnhuy85 - 25/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vân dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào công cuộc công công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay.