Vài ý kiến về tính khách quan trong sử học mác - Xít

Loại file: pdf, docx | Số trang: 12 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 71 Kb | Thành viên upload: 68daicai

Phương pháp luận sử học của chúng ta mà trong đó tính khách quan Mác-xít là một bộ phận quan trọng chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở thực tiễn của những vấn đề nghiên cứu của chúng ta. Việc phê phán những biểu hiện sai trái của giai cấp tư sản trên lĩnh vực sử học là cần thiết nhưng theo chúng tôi, vấn đề quan trọng hơn là phải tiến hành phân tích và phê phán công việc đã làm của chúng ta, từ đó mà xây dựng nên những quan điểm và phương pháp sử học Mác-xít chân chính. Rất tiếc rằng vấn đề này chúng ta làm còn ít nên chúng tôi hy vọng rằng sau Hội nghị, vấn đề lại được tiếp tục trên cơ sở kiểm điểm những việc làm của ngành chúng ta.

Kết cấu đề tài:

1.phân biệt danh giới rõ ràng giữa chủ nghĩa chủ quan và chủ nghĩa khách quan tư sản với tính khách quan của sử học Mác - xít.

2.một số ý kiến về tính khách quan của sử học Mác-xít

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vài ý kiến về tính khách quan trong sử học mác - Xít

  Đăng bởi: 68daicai Số trang: 12

Vài ý kiến về tính khách quan trong sử học mác - Xít

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 853
⬇ Lượt tải: 16

download now Vài ý kiến về tính khách quan trong sử học mác - Xít

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Học thuyết mác lênin về con người và vai trò quần chúng nhân dân ...

  Đăng bởi: duydep2000 Số trang: | Số trang: 23

Học thuyết mác lênin về con người và vai trò quần chúng nhân dân ...

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 731
⬇ Lượt tải: 19

download now Học thuyết mác lênin về con người và vai trò quần chúng nhân dân trong lịch sử

 • Quan niệm về vật chất trong triết học Mác – Lênin:

  Đăng bởi: mamathaonguyen Số trang: | Số trang: 17

Quan niệm về vật chất trong triết học Mác – Lênin:

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 464
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan niệm về vật chất trong triết học Mác – Lênin:

 • Lý luận Triết học Mác Lê nin về mối quan hệ giữa vật chất và ý ...

  Đăng bởi: duydat1081982 Số trang: | Số trang: 25

Lý luận Triết học Mác Lê nin về mối quan hệ giữa vật chất và ý ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 293
⬇ Lượt tải: 18

download now Lý luận Triết học Mác Lê nin về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

 • Quan niệm của triết học Mác Lênin về chân lý quá trình lịch sử

  Đăng bởi: phuchaminh Số trang: | Số trang: 71

Quan niệm của triết học Mác Lênin về chân lý quá trình lịch sử

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Lượt xem: 423
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan niệm của triết học Mác Lênin về chân lý quá trình lịch sử

 • Tính sáng tạo trong triết học Mác

  Đăng bởi: giatuan11 Số trang: | Số trang: 22

Tính sáng tạo trong triết học Mác

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 524
⬇ Lượt tải: 16

download now Tính sáng tạo trong triết học Mác

 • Vận dung quan điểm trong triết học mác lênin về kinh tế việt nam

  Đăng bởi: woody_thanh Số trang: | Số trang: 13

Vận dung quan điểm trong triết học mác lênin về kinh tế việt nam

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 312
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dung quan điểm trong triết học mác lênin về kinh tế việt nam

 • Lý luận của triết học Mác - Lênin về mối quan hệ giữa vật chất ...

  Đăng bởi: phuc_mai2105 Số trang: | Số trang: 22

Lý luận của triết học Mác - Lênin về mối quan hệ giữa vật chất ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 289
⬇ Lượt tải: 18

download now Lý luận của triết học Mác - Lênin về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức với việc vận dụng trong công cuộc đổi mới của quá trình cách mạng Việt Nam

 • Lý luận của triết học Mác Lênin về mối quan hệ giữa vật chất và ...

  Đăng bởi: bluewater Số trang: | Số trang: 22

Lý luận của triết học Mác Lênin về mối quan hệ giữa vật chất và ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 509
⬇ Lượt tải: 16

download now Lý luận của triết học Mác Lênin về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức với việc vận dụng trong công cuộc đổi mới của quá trình cách mạng Việt Nam 1

Khoa học xã hội Triết học
Vài ý kiến về tính khách quan trong sử học mác - Xít Phương pháp luận sử học của chúng ta mà trong đó tính khách quan Mác-xít là một bộ phận quan trọng chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở thực tiễn của những vấn đề nghiên cứu của chúng ta. Việc phê phán những biểu hiện sai trái của giai cấp tư sản docx Đăng bởi
5 stars - 88225 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: 68daicai - 24/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vài ý kiến về tính khách quan trong sử học mác - Xít