Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Loại file: pdf, docx | Số trang: 30 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 112 Kb | Thành viên upload: trananhtuanvn72

Trong thời đại xã hội nào, những ngơười lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những ngơười công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những ngơười giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dươ và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin đã nghiên cứu một cách toàn diện về các quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của các hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong đó, chủ nghĩa xã hội khoa học đã tập chung nghiên cơưú những nguyên tắc căn bản, những điều kiện, con đ-ường, hình thức, phương pháp đấu tranh của giai cấp công nhân để thực hiện chuyển biến từ chủ nghĩa tươ bản sang chủ nghĩa xã hội.

Từ vai trò to lớn của giai cấp công nhân, việc khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn.

Trơước sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên xô, nhiều ngơười đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Bọn cơ hội xét lại và các thế lực chống cộng có cơ hội mới để phủ nhận sứ mệnh

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 10639
Lượt tải: 36
Số trang: 30
Kích thước: 112 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

A. MỞ ĐẦU

 

Trong thời đại xã hội nào, những ng­ười lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những ng­ười công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những ng­ười giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư­ và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là mét trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin đã nghiên cứu một cách toàn diện về các quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của các hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong đó, chủ nghĩa xã hội khoa học đã tập chung nghiên c­ưú những nguyên tắc căn bản, những điều kiện, con đ­ường, hình thức, phương pháp đấu tranh của giai cấp công nhân để thực hiện chuyển biến từ chủ nghĩa tư­ bản sang chủ nghĩa xã hội.

      Tõ vai trò to lớn của giai cấp công nhân, việc khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn.

Tr­ước sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên xô, nhiều ng­ười đã bộc lộ sù dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Bọn cơ hội xét lại và các thế lực chống cộng có cơ hội mới để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản và chủ nghĩa xã hội.

Trong giai đoạn mới hiện nay, công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang diễn ra trên toàn thế giới, chủ nghĩa xã hội đang ở trong thời kỳ thoái trào, thời đại ngày nay vẫn đang là thời đại quá độ từ chủ nghĩa t­ư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động, tiêu cực... thì vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đ­ược đặt ra trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, cả trên hai phương diện: lý luận và thực tiễn.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch ...

  Đăng bởi: trananhtuanvn72 Số trang: 30

Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch ...

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 10639
⬇ Lượt tải: 36

download now Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch ...

  Đăng bởi: ngocnhung19940708 Số trang: | Số trang: 24

Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 345
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

 • Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh ...

  Đăng bởi: giangstar83 Số trang: | Số trang: 15

Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 459
⬇ Lượt tải: 17

download now Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

 • Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh ...

  Đăng bởi: paulletuan Số trang: | Số trang: 16

Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 481
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Liên hệ với vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp cách mạnh Việt Nam

 • Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng ...

  Đăng bởi: chichsu_h Số trang: | Số trang: 30

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng ...

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 389
⬇ Lượt tải: 18

download now Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

 • Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của giai cấp ...

  Đăng bởi: nguyenvietbinh Số trang: | Số trang: 11

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của giai cấp ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 13145
⬇ Lượt tải: 41

download now Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay

 • Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của giai cấp ...

  Đăng bởi: daominhphuoc Số trang: | Số trang: 8

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của giai cấp ...

📎 Số trang: | Số trang: 8
👁 Lượt xem: 335
⬇ Lượt tải: 19

download now Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay 1

 • sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1

  Đăng bởi: huyvu3007 Số trang: | Số trang: 31

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 445
⬇ Lượt tải: 16

download now sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1

Khoa học xã hội Triết học
Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Trong thời đại xã hội nào, những ngơười lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những ngơười công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những ngơười giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ docx Đăng bởi
5 stars - 25037 reviews
Thông tin tài liệu 30 trang Đăng bởi: trananhtuanvn72 - 10/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân