Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng và vấn đề giáo dục y đức trong giai đoạn cách mạng hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 24 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 229 Kb | Thành viên upload: vietlinhag

Trên chặng đường lịch sử, phục vụ cách mạng, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, ngành y tế Việt Nam đã giáo dục, xây dựng rèn luyện, bồi dưỡng được nhiều những tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng và y đức. Ngành y tế tự hào đã có đông đảo các anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang quân y, dân y, các thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, chiến sĩ thi đua đã mang hết tinh thần và năng lực phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Trong quá trình phục vụ cách mạng ngành y tế đã có những cố gắng lớn và đã đạt được nhiều những thành tích đáng kể, được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tuy nhiên, trong điều kiện có sự chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một số mặt của nền kinh tế thị trường đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến thái độ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ở một số bộ phận các hộ nhân viên y tế. Trong đó, có thái độ chăm sóc chưa tốt đối với người nghèo, người không đủ điều kiện để trả phí khám chữa bệnh. Giờ đây, hơn lúc nào hết vấn đề y đức, y đạo phải được quan tâm đề cao để hạn chế và loại trừ những tiêu

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 2001
Lượt tải: 18
Số trang: 24
Kích thước: 229 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

CHUYấN ĐỀ 9: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC CÁCH MẠNG VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY

Th. S Trần Quang Tuynh

              I/ Đặt vấn đề

              Trên chặng đường lịch sử, phục vụ cách mạng, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, ngành y tế Việt Nam đã giáo dục, xây dựng rèn luyện, bồi dưỡng được nhiều những tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng và y đức. Ngành y tế tự hào đã có đông đảo các anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang quân y, dân y, các thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, chiến sĩ thi đua đã mang hết tinh thần và năng lực phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Trong quá trình phục vụ cách mạng ngành y tế đã có những cố gắng lớn và đã đạt được nhiều những thành tích đáng kể, được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

              Tuy nhiên, trong điều kiện có sự chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một số mặt của nền kinh tế thị trường đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến thái độ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ở một số bộ phận các hộ nhân viên y tế. Trong đó, có thái độ chăm sóc chưa tốt đối với người nghèo, người không đủ điều kiện để trả phí khám chữa bệnh. Giờ đây, hơn lúc nào hết vấn đề y đức, y đạo phải được quan tâm đề cao để hạn chế và loại trừ những tiêu cực khi đồng tiền đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa thầy thuốc và người bệnh. Chúng ta phải thừa nhận một thực tế không vui là trong những năm gần đây trong ngành y tế nước ta đã có biểu hiện của sự xuống cấp về đạo đức. Đã có không ít những cán bộ nhân viên của ngành có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ bệnh nhân chưa tốt, phân biệt đối xử trong quan hệ với các bệnh nhõn… Điều đó, dẫn tới làm giảm lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ cũng như đối với ngành y tế. Ở nhiều nơi, nhân dân vẫn còn phàn nàn về thái độ, tình thần trách nhiệm và lương tâm của một bộ phận cán bộ nhân viên y tế

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng ...

  Đăng bởi: vietlinhag Số trang: 24

Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng ...

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 2001
⬇ Lượt tải: 18

download now Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng và vấn đề giáo dục y đức trong giai đoạn cách mạng hiện nay

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng ...

  Đăng bởi: decon Số trang: | Số trang: 23

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng ...

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 390
⬇ Lượt tải: 16

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng và vấn đề giáo dục y đức trong giai đoạn cách mạng hiện nay 1

 • Vấn đề đạo đức cách mạng của người cán bộ lãnh đạo quản lý ở ...

  Đăng bởi: Rosco_Inv Số trang: | Số trang: 90

Vấn đề đạo đức cách mạng của người cán bộ lãnh đạo quản lý ở ...

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Lượt xem: 805
⬇ Lượt tải: 17

download now Vấn đề đạo đức cách mạng của người cán bộ lãnh đạo quản lý ở Vĩnh Phúc trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

 • Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí ...

  Đăng bởi: nucuoi_giovamay Số trang: | Số trang: 34

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí ...

📎 Số trang: | Số trang: 34
👁 Lượt xem: 489
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

 • Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Thanh Hoá trong giai đoạn ...

  Đăng bởi: toiyeu_vnck Số trang: | Số trang: 99

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Thanh Hoá trong giai đoạn ...

📎 Số trang: | Số trang: 99
👁 Lượt xem: 427
⬇ Lượt tải: 17

download now Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

 • Vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ - đảng viên hiện nay (qua ...

  Đăng bởi: nguyenhoainamb Số trang: | Số trang: 94

Vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ - đảng viên hiện nay (qua ...

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Lượt xem: 4802
⬇ Lượt tải: 40

download now Vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ - đảng viên hiện nay (qua thực tế ở tỉnh Thanh Hóa)

 • Vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ lãnh đạo quản lý ...

  Đăng bởi: wandervn Số trang: | Số trang: 72

Vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ lãnh đạo quản lý ...

📎 Số trang: | Số trang: 72
👁 Lượt xem: 453
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta Qua thực tế tỉnh Kiên Giang

 • Vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ lãnh đạo quản lý ...

  Đăng bởi: tuankiettamchu Số trang: | Số trang: 72

Vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ lãnh đạo quản lý ...

📎 Số trang: | Số trang: 72
👁 Lượt xem: 449
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta Qua thực tế tỉnh Kiên Giang 1

Khoa học xã hội Triết học
Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng và vấn đề giáo dục y đức trong giai đoạn cách mạng hiện nay Trên chặng đường lịch sử, phục vụ cách mạng, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, ngành y tế Việt Nam đã giáo dục, xây dựng rèn luyện, bồi dưỡng được nhiều những tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng và y đức. Ngành y tế tự docx Đăng bởi
5 stars - 74715 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: vietlinhag - 18/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng và vấn đề giáo dục y đức trong giai đoạn cách mạng hiện nay