Tư tưởng của C.Mác-Angghen về thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNCS và về phương thức sản xuất trong tác phẩm “Phê phán cương lĩnh Gô ta

Loại file: pdf, docx | Số trang: 22 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 70 Kb | Thành viên upload: ngtrongcanh

Chủ nghĩa xã hội không phải là một sự xuất hiện tự nhiên từ một đầu óc thiên tài nào, mà xuất hiện từ hiện thực khách quan của đời sống xã hội, từ quá trình đấu tranh giai cấp.

Khi nghiên cứu quá trình phát triển của xã hội loài người C.Mác rút ra kết luận: Quá trình phát triển của xã hội loài người là quá trình lịch sử tự nhiên. Nghĩa là nó có quá trình phát sinh, phát triển và diệt vong. Bởi vì do sự tác động của quy luật kinh tế… Chính các cuộc cách mạng xã hội đã làm cho xã hội loài người chuyển từ xã hội thấp lên xã hội cao hơn.

C.Mác và Ph.Angghen không những chỉ ra tính tất yếu khách quan sự ra đời của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa, mà còn chỉ ra rằng: CNTB lên chủ nghĩa cộng sản tất yếu phải trải qua thời kỳ quá độ. Đây là thời kỳ cải biến cách mạng toàn diện từ lực lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất, từ cơ sở kinh tế đến kiến trúc thượng tầng, để xoá bỏ pháp quyền tư sản và hoàn thiện các đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản.

Hai ông đã dùng khái niệm chủ nghĩa cộng sản, coi đây là một phương thức sản xuất phát triển cao hơn, tốt đẹp hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sau này CNXH được coi là giai đoạn thấp của chủ nghĩa công sản.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 70 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

A. PHẦN MỞ ĐẦU.

              Chủ nghĩa xã hội không phải là mét sù xuất hiện tự nhiên tõ mét đầu óc thiên tài nào, mà xuất hiện từ hiện thực khách quan của đời sống xã hội, từ quá trình đấu tranh giai cấp.

              Khi nghiên cứu quá trình phát triển của xã hội loài người C. Mác rút ra kết luận: Quá trình phát triển của xã hội loài người là quá trình lịch sử tự nhiên. Nghĩa là nó có quá trình phát sinh, phát triển và diệt vong. Bởi vì do sù tác động của quy luật kinh tế… Chính các cuộc cách mạng xã hội đã làm cho xã hội loài người chuyển từ xã hội thấp lên xã hội cao hơn.

C. Mác và Ph. Angghen không những chỉ ra tính tất yếu khách quan sù ra đời của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa, mà còn chỉ ra rằng: CNTB lên chủ nghĩa cộng sản tất yếu phải trải qua thời kỳ quá độ. Đây là thời kỳ cải biến cách mạng toàn diện từ lực lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất, từ cơ sở kinh tế đến kiến trúc thượng tầng, để xoá bỏ pháp quyền tư sản và hoàn thiện các đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản.

Hai ông đã dùng khái niệm chủ nghĩa cộng sản, coi đây là một phương thức sản xuất phát triển cao hơn, tốt đẹp hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sau này CNXH được coi là giai đoạn thấp của chủ nghĩa công sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Triết học
Tư tưởng của C.Mác-Angghen về thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNCS và về phương thức sản xuất trong tác phẩm “Phê phán cương lĩnh Gô ta Chủ nghĩa xã hội không phải là một sự xuất hiện tự nhiên từ một đầu óc thiên tài nào, mà xuất hiện từ hiện thực khách quan của đời sống xã hội, từ quá trình đấu tranh giai cấp. Khi nghiên cứu quá trình phát triển của xã hội loài người C.Mác rút ra docx Đăng bởi
5 stars - 69983 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: ngtrongcanh - 22/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tư tưởng của C.Mác-Angghen về thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNCS và về phương thức sản xuất trong tác phẩm “Phê phán cương lĩnh Gô ta