Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 19 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 57 Kb | Thành viên upload: n_tung

Trong các môn khoa học Mác - Lênin ở các trường Đại học và Cao đẳng, triết học là bộ môn có vai trò quan trọng trong việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho sinh viên. Để triết học phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập triết học ở các trường, đã có rất nhiều giáo trình, tập bài giảng như: Giáo trình triết học Mác - Lênin của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia bộ môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo trình triết học Mác - Lênin (dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng) của Bộ Giáo dục - Đào tạo và một số sách khác như: Hỏi và đáp triết học của Khoa Triết - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Các tập giáo trình trên đã trình bày một cách hệ thống chi tiết nội dung của môn học. Tuy vậy, do nét đặc thù của sinh viên trường ta thuộc khối ngành kỹ thuật nên việc học tập và nhận thức các môn xã hội có nhiều khó khăn, hơn thế nữa sinh viên lại ở nhiều vùng miền, khu vực khác nhau, trình độ nhận thức không đồng đều. Cùng với kinh nghiệm rút ra trong quá trình giảng dạy ở nhà trường, tôi nhận thấy biên soạn tài liệu giảng dạy và học tập triết học Mác - Lênin là một đòi hỏi cấp thiết để nhằm giúp cho giáo viên d

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 57 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

BỘ TÀI NGUYấN MễI TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN HÀ NỘI

---------------

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

------------------------------

 

 

 

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MễN TRIẾT HỌC MÁC - LấNIN

 

I. Tính cấp thiết của việc biên soạn tài liệu giảng dạy và học tập môn triết học Mác - Lờnin

Trong các môn khoa học Mác - Lênin ở các trường Đại học và Cao đẳng, triết học là bộ môn có vai trò quan trọng trong việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho sinh viên. Để triết học phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập triết học ở các trường, đã có rất nhiều giáo trình, tập bài giảng như: Giáo trình triết học Mác - Lờnin của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia bộ môn khoa học Mác - Lờnin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo trình triết học Mác - Lờnin (dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng) của Bộ Giáo dục - Đào tạo và mét sè sách khác như: Hỏi và đáp triết học của Khoa Triết - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Các tập giáo trình trên đã trình bày một cách hệ thống chi tiết nội dung của môn học. Tuy vậy, do nét đặc thù của sinh viên trường ta thuộc khối ngành kỹ thuật nên việc học tập và nhận thức các môn xã hội có nhiều khó khăn, hơn thế nữa sinh viên lại ở nhiều vùng miền, khu vực khác nhau, trình độ nhận thức không đồng đều. Cùng với kinh nghiệm rút ra trong quá trình giảng dạy ở nhà trường, tôi nhận thấy biên soạn tài liệu giảng dạy và học tập triết học Mác - Lênin là một đòi hỏi cấp thiết để nhằm giúp cho giáo viên dễ thực hiện trong khi giảng dạy, sinh viên nắm bắt nội dung cơ bản một cách thuận tiện hơn.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Triết học
Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội Trong các môn khoa học Mác - Lênin ở các trường Đại học và Cao đẳng, triết học là bộ môn có vai trò quan trọng trong việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho sinh viên. Để triết học phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập docx Đăng bởi
5 stars - 86899 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: n_tung - 17/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội