Tiểu luận triết học 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 46 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: greenisland

Những năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Muốn vậy chúng ta phải phát huy tổng hợp mọi nguồn lực về vốn, đất đai, tài nguyên con người và công nghệ kỹ thuật. Phải tranh thủ sự ủng hộ của thế giới nhưng dựa trên sức mình là chính. Trong đó, chú trọng đến yếu tố nguồn nhân lực bởi con người là điều kiện tiên quyết, là mục tiêu của sự phát triển x• hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của đảng xác định “lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững” của đất nước. vì vậy việc nâng cao chất lượng nguồn lực con người có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển nguồn nhân lực và đối với công cuộc phát triển đất nước.

Thực tiễn trên thế giới đ• chứng minh nước nào có chiến lược đúng đắn về nguồn lực con người thì dân tộc đó phát triển đi lên. Kinh nghiệm mấy thập kỷ qua ở Nhật Bản và một số nước ASEAN đ• cho thấy giá trị to lớn của chiến lược khai thác nguồn lực con người. Với họ, chiến lược này đ• tập trung vào những trọng điểm tài năng, kỹ nghệ, sáng tạo và ý chí. Do đầu tư đúng hướng, trong những năm qua các nước này đang trở thành những trung tâm phá

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1031
Lượt tải: 16
Số trang: 46

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

Lời nói đầu

        Những năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Muốn vậy chúng ta phải phát huy tổng hợp mọi nguồn lực về vốn, đất đai, tài nguyên con người và công nghệ kỹ thuật. Phải tranh thủ sự ủng hộ của thế giới nhưng dựa trên sức mình là chính. Trong đó, chú trọng đến yếu tố nguồn nhân lực bởi con người là điều kiện tiên quyết, là mục tiêu của sự phát triển xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của đảng xác định “lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sù phát triển nhanh và bền vững” của đất nước. vì vậy việc nâng cao chất lượng nguồn lực con người có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển nguồn nhân lực và đối với công cuộc phát triển đất nước.

Thực tiễn trên thế giới đã chứng minh nước nào có chiến lược đúng đắn về nguồn lực con người thì dân tộc đó phát triển đi lên. Kinh nghiệm mấy thập kỷ qua ở Nhật Bản và mét sè nước ASEAN đã cho thấy giá trị to lớn của chiến lược khai thác nguồn lực con người. Với họ, chiến lược này đã tập trung vào những trọng điểm tài năng, kỹ nghệ, sáng tạo và ý chí. Do đầu tư đúng hướng, trong những năm qua các nước này đang trở thành những trung tâm phát triển kinh tế – xã hội năng động nhất.

Phát huy những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và kiến thiết xây dựng nước nhà, chúng ta phải dựa vào khai thác nguồn nhân lực trong và ngoài nước một cách cởi mở hợp lý nhất. Với những phẩm chất thông minh, sáng tạo, dũng cảm và nhân đạo, chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng đó là nguồn của cải vô giá được kết tinh trong con người Việt Nam. Sù thành công của công cuộc đổi mới nói chung và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nói riêng ở nước ta còng dựa trên nền tảng nguồn của cải vô giá đó.

Nhận thức được xu thế phát triển Êy, nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã đưa ra quan điểm “Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tiểu luận triết học 1

  Đăng bởi: greenisland Số trang: 46

Tiểu luận triết học 1

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 1031
⬇ Lượt tải: 16

download now Tiểu luận triết học 1

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tiểu luận triết học 1

  Đăng bởi: nguyentuyetnhung_kdqt_k45 Số trang: | Số trang: 32

Tiểu luận triết học 1

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Tiểu luận triết học 1

 • Tiểu luận triết học 1

  Đăng bởi: brandnguyen Số trang: | Số trang: 31

Tiểu luận triết học 1

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Tiểu luận triết học 1

 • Tiểu luận triết học 1

  Đăng bởi: thanhnguyenbmcc Số trang: | Số trang: 29

Tiểu luận triết học 1

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Tiểu luận triết học 1

 • Tiểu luận triết học 1

  Đăng bởi: quynguyen Số trang: | Số trang: 28

Tiểu luận triết học 1

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Tiểu luận triết học 1

 • Tiểu luận triết học 1

  Đăng bởi: hotihung Số trang: | Số trang: 27

Tiểu luận triết học 1

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Tiểu luận triết học 1

 • Tiểu luận triết học 1

  Đăng bởi: duc_246 Số trang: | Số trang: 26

Tiểu luận triết học 1

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Tiểu luận triết học 1

 • Tiểu luận triết học 1

  Đăng bởi: market_research2007 Số trang: | Số trang: 26

Tiểu luận triết học 1

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Tiểu luận triết học 1

Khoa học xã hội Triết học
Tiểu luận triết học 1 Những năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Muốn vậy chúng ta phải phát huy tổng hợp mọi nguồn lực về vốn, đất đai, tài nguyên con người và công nghệ kỹ thuật. Phải tranh thủ sự docx Đăng bởi
5 stars - 121996 reviews
Thông tin tài liệu 46 trang Đăng bởi: greenisland - 28/11/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiểu luận triết học 1