Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 11 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 60 Kb | Thành viên upload: nguyenvietbinh

Đại hội Đảng IX của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ ra phương hướng chung về phát triển giai cấp công nhân Việt Nam là: “Coi trọng, phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, thực hiện “tri thức hoá công nhân”, nâng cao năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu qảu ngày càng cao, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới. Bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của giai cấp công nhân trong điều kiện thực hiện kinh tế thị trường. Tăng cường đầo tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và kết nạp Đảng viên từ những công nhân ưu tú, tăng cường thành phần công nhân trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành”.

Hồ Chí Minh vị lãnh đạo thiên tài của giai cấp công nhân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chiến sĩ xuất sắc của phong trào giải phóng dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động toàn thế giới đã ra đi nhưng với sự nghiệp cách mạng của chúng ta nhưng chúng ta như vẫn thấy người sống mãi với

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 12875
Lượt tải: 35
Số trang: 11
Kích thước: 60 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của giai cấp

công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay

 

Lời nói đầu

Đại hội Đảng IX của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ ra phương hướng chung về phát triển giai cấp công nhân Việt Nam là: “Coi trọng, phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, thực hiện “tri thức hoá công nhân”, nâng cao năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu qảu ngày càng cao, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước và vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới. Bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của giai cấp công nhân trong điều kiện thực hiện kinh tế thị trường. Tăng cường đầo tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và kết nạp Đảng viên từ những công nhân ưu tú, tăng cường thành phần công nhân trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành”.

Hồ Chí Minh vị lãnh đạo thiên tài của giai cấp công nhân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chiến sĩ xuất sắc của phong trào giải phóng dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động toàn thế giới đã ra đi nhưng với sự nghiệp cách mạng của chúng ta nhưng chúng ta như vẫn thấy người sống mãi với sự nghiệp cách mạng của chúng ta, với non sông đất nước ta.

Công nhân Việt Nam hiện nay có mặt ở mọi thành phần kinh tế, nhưng định hướng XHCN đòi hỏi chú trọng và yêu cầu ngày càng cao với đội ngũ công nhân khu vực kinh tế Nhà nước để tạo cơ sở làm tốt vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế Nhà nước; cùng kinh tế tập thể làm nền tảng vững vàng trong toàn bộ nền kinh tế cả nước.             

Để làm rõ vai trò của giai cấp công nhân, ta cần làm rõ về sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Để từ đó rút ra vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước bước vào thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay.

A/ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN:

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: caovo2 | Số trang: 45
Lượt xem: 540
Lượt tải: 16
download now Phát huy vai trò lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong cách mạng nước ta
Đăng bởi: trananhtuanvn72 | Số trang: 30
Lượt xem: 10316
Lượt tải: 36
download now Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Khoa học xã hội Triết học
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay Đại hội Đảng IX của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ ra phương hướng chung về phát triển giai cấp công nhân Việt Nam là: “Coi trọng, phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, thực docx Đăng bởi
5 stars - 30818 reviews
Thông tin tài liệu 11 trang Đăng bởi: nguyenvietbinh - 24/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay