Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học

Loại file: pdf, docx | Số trang: 6 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 69 Kb | Thành viên upload: trung6679

Trong thời kì đầu của xã hội loài người do sự lạc hậu của lực lượng sản xuất,nên sản xuất xã hội mang tính tự cung tự cấp khiến nhu cầu của con người bị bó hẹp trong một giới hạn nhất định. Khi lực lượng sản xuất phát triển và có nhiều thành tựu mới, con người dần thoát khỏi nền kinh tế tự nhiên và chuyển sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá. Nền kinh tế sản xuất hàng hoá phát triển ngày càng mạnh Tuy nhiên nó cũng bộc lộ những hạn chế , nhất là trong chế độ xã hội TBCN , một chế độ xã hội ở đó chỉ có lợi nhuận được chú trọng hàng đầu dẫn đến sự phân hoá xã hội sâu sắc và quyền bình đẳng trong xã hội bị xem nhẹ.

Nhận biết trước tình hình đó, trong quá trình nghiên cứu về hình thái kinh tế xã hội Mac và Anghen đã đưa ra dự đoán: CNTB sớm muộn cũng bị thay thế bởi một chế độ xã hội cao hơn , chế độ xã hội trong đó con người hoàn toàn tự do, văn minh và bình đẳng, có nền kinh tế phát triển bền vững, xã hôị công bằng. Đó là chủ nghĩa cộng xản mà giai đoạn thấp của nó là CNXH - thời kì chuyên chính của giai cấp vô sản.

Nước ta sau khi giành được độc lập ở miền bắc , Đảng đã xác định đưa đất nước lên tiến lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. Khi miền bắc hoàn toàn đượ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1868
Lượt tải: 27
Số trang: 6
Kích thước: 69 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Sản xuất hàng hoátiểu luân triết học                            tiÓu lu©n triÕt häc

SẢN XUẤT HÀNG HÓA

-----------------

Lời mở đầu

 

Trong thời kì đầu của xã hội loài người do sù lạc hậu của lực lượng sản xuất, nên sản xuất xã hội mang tính tù cung tù cấp khiến nhu cầu của con người bị bó hẹp trong mét giới hạn nhất định. Khi lực lượng sản xuất phát triển và có nhiều thành tựu mới, con người dần thoát khỏi nền kinh tế tự nhiên và chuyển sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá. Nền kinh tế sản xuất hàng hoá phát triển ngày càng mạnh Tuy nhiên nã còng bộc lộ những hạn chế , nhất là trong chế độ xã hội TBCN , mét chế độ xã hội ở đó chỉ có lợi nhuận được chú trọng hàng đầu dẫn đến sự phân hoá xã hội sâu sắc và quyền bình đẳng trong xã hội bị xem nhẹ.

Nhận biết trước tình hình đó, trong quá trình nghiên cứu về hình thái kinh tế xã hội Mac và Anghen đã đưa ra dự đoán: CNTB sớm muộn cũng bị thay thế bởi một chế độ xã hội cao hơn , chế độ xã hội trong đó con người hoàn toàn tự do, văn minh và bình đẳng, có nền kinh tế phát triển bền vững, xã hôị công bằng. Đó là chủ nghĩa cộng xản mà giai đoạn thấp của nó là CNXH - thời kì chuyên chính của giai cấp vô sản.

  Nước ta sau khi giành được độc lập ở miền bắc , Đảng đã xác định đưa đất nước lên tiến lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. Khi miền bắc hoàn toàn được giải phóng thì cả nước bước vào thời kì quá độ lên CNXH.    Đại hội Đảng VI (1986) là một bước ngoặt lịch sử của nền kinh tế vói đường lối mới của Đảng để phát triển đất nước.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vò Trung Kiên                            Lớp: 809- MSV: 04cv019

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học

  Đăng bởi: trung6679 Số trang: 6

Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 1868
⬇ Lượt tải: 27

download now Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tiểu luận Triết Học

  Đăng bởi: datphacat Số trang: | Số trang: 22

Tiểu luận Triết Học

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 416
⬇ Lượt tải: 17

download now Tiểu luận Triết Học

 • Tiểu luận triết học

  Đăng bởi: dinhphuongthuha Số trang: | Số trang: 17

Tiểu luận triết học

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 1793
⬇ Lượt tải: 17

download now Tiểu luận triết học

 • Tiểu luận Triết Học

  Đăng bởi: nhatkyck2020 Số trang: | Số trang: 16

Tiểu luận Triết Học

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Tiểu luận Triết Học

 • Tiểu luận triết học

  Đăng bởi: manlysg2010 Số trang: | Số trang: 15

Tiểu luận triết học

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 192
⬇ Lượt tải: 16

download now Tiểu luận triết học

 • Tiểu luận triết học

  Đăng bởi: trungbob911 Số trang: | Số trang: 12

Tiểu luận triết học

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 331
⬇ Lượt tải: 17

download now Tiểu luận triết học

 • Tiểu luân triết học Hình thái kinh tế-xã hội

  Đăng bởi: hangnganhvtc Số trang: | Số trang: 29

Tiểu luân triết học Hình thái kinh tế-xã hội

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 353
⬇ Lượt tải: 18

download now Tiểu luân triết học Hình thái kinh tế-xã hội

 • Tiểu luận triết học 1

  Đăng bởi: greenisland Số trang: | Số trang: 46

Tiểu luận triết học 1

📎 Số trang: | Số trang: 46
👁 Lượt xem: 1030
⬇ Lượt tải: 16

download now Tiểu luận triết học 1

Khoa học xã hội Triết học
Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học Trong thời kì đầu của xã hội loài người do sự lạc hậu của lực lượng sản xuất,nên sản xuất xã hội mang tính tự cung tự cấp khiến nhu cầu của con người bị bó hẹp trong một giới hạn nhất định. Khi lực lượng sản xuất phát triển và có nhiều thành tựu docx Đăng bởi
5 stars - 55821 reviews
Thông tin tài liệu 6 trang Đăng bởi: trung6679 - 20/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học