Phương pháp xây dựng và giảng dạy chuyên đề Triết học

Loại file: pdf, docx | Số trang: 7 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 30 Kb | Thành viên upload: doanhlilama691

- Việc xây dựng và giảng dạy chuyên đề triết học nhằm mục tiêu củng cố, khắc sâu thêm cho học viên những nội dung quan trọng của triết học Mác-Lênin nói riêng và của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung.

Trên cơ sở đó, các chuyên đề hướng tới việc nâng cao nhận thức của học viên về bản chất cách mạng, tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu của triết học Mác-Lênin, góp phần làm rõ sự không ngừng phát triển, tính tất yếu, hợp quy luật khách quan của hệ thống lý luận triết học đó.

- Các chuyên đề cũng góp phần làm sáng tỏ sự vận dụng sáng tạo các nguyên lý triết học Mác-Lênin trên thực tiễn sinh động của tiến trình cách mạng Việt Nam và những yêu cầu, đòi hỏi mới đối với việc nhận thức lý luận triết học Mác-Lênin trong bối cảnh thời đại đang có nhiều biến động phức tạp hiện nay. Thông qua việc học tập chuyên đề, học viên được củng cố thêm về cơ sở thế giới quan và phương pháp luận, nâng cao trình độ tư duy lý luận chỉ đạo hoạt động nhận thức và thực tiễn.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 879
Lượt tải: 18
Số trang: 7
Kích thước: 30 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Tên chuyên đề:

Phương pháp xây dựng và giảng dạy chuyên đề Triết học
vµ gi¶ng d¹y chuyªn ®Ò TriÕt häc

 

Người biên soạn: Vò Thị Kim Dung

 

1. Mục tiêu của việc xây dựng và giảng dạy chuyên đề triết học

- Việc xây dựng và giảng dạy chuyên đề triết học nhằm mục tiêu củng cố, khắc sâu thêm cho học viên những nội dung quan trọng của triết học Mác - Lênin nói riêng và của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung.

Trên cơ sở đó, các chuyên đề hướng tới việc nâng cao nhận thức của học viên về bản chất cách mạng, tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu của triết học Mác-Lênin, góp phần làm rõ sự không ngừng phát triển, tính tất yếu, hợp quy luật khách quan của hệ thống lý luận triết học đó.

- Các chuyên đề cũng góp phần làm sáng tỏ sù vận dụng sáng tạo các nguyên lý triết học Mác - Lênin trên thực tiễn sinh động của tiến trình cách mạng Việt Nam và những yêu cầu, đòi hỏi mới đối với việc nhận thức lý luận triết học Mác - Lênin trong bối cảnh thời đại đang có nhiều biến động phức tạp hiện nay. Thông qua việc học tập chuyên đề, học viên được củng cố thêm về cơ sở thế giới quan và phương pháp luận, nâng cao trình độ tư duy lý luận chỉ đạo hoạt động nhận thức và thực tiễn.

2. Những yêu cầu cụ thể đối với việc xây dựng và giảng dạy các chuyên đề triết học

- Không xây dựng chuyên đề một cách tùy tiện, ngẫu hứng. Nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin gồm rất nhiều vấn đề. Không thể cứ có nội dung gì thì cũng sẽ có chuyên đề Êy.

- Chuyên đề phải có tính khái quát cao. Mỗi chuyên đề phải có khả năng bao quát những phần kiến thức cơ bản, quan trọng trong cả hệ thống lý luận triết học. Những phần kiến thức đó cần phải được tổ chức, sắp xếp theo cách làm nổi bật vấn đề lý luận khái quát đã được đặt ra theo mục đích của vệc xây dựng chuyên đề.

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phương pháp xây dựng và giảng dạy chuyên đề Triết học

  Đăng bởi: doanhlilama691 Số trang: 7

Phương pháp xây dựng và giảng dạy chuyên đề Triết học

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 879
⬇ Lượt tải: 18

download now Phương pháp xây dựng và giảng dạy chuyên đề Triết học

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Vấn đề lý luận và thực tiễn quy trình điều kiện đổi mới phương ...

  Đăng bởi: thuynga201001 Số trang: | Số trang: 16

Vấn đề lý luận và thực tiễn quy trình điều kiện đổi mới phương ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 161
⬇ Lượt tải: 17

download now Vấn đề lý luận và thực tiễn quy trình điều kiện đổi mới phương pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy học phần Triết học Mác Lênin ở Trường Đại học Hùng Vương

 • Một số suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học nêu vấn đề trong ...

  Đăng bởi: tridung Số trang: | Số trang: 49

Một số suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học nêu vấn đề trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 49
👁 Lượt xem: 195
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy học phần Triết học Mác Lênin ở trường Đại học Hùng Vương

 • Hướng dẫn học tập và giảng dạy môn triết học Mác Lênin

  Đăng bởi: greyluu Số trang: | Số trang: 160

Hướng dẫn học tập và giảng dạy môn triết học Mác Lênin

📎 Số trang: | Số trang: 160
👁 Lượt xem: 336
⬇ Lượt tải: 16

download now Hướng dẫn học tập và giảng dạy môn triết học Mác Lênin

 • Tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy Môn triết học Mác - Lênin

  Đăng bởi: tuvan_ck Số trang: | Số trang: 155

Tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy Môn triết học Mác - Lênin

📎 Số trang: | Số trang: 155
👁 Lượt xem: 846
⬇ Lượt tải: 17

download now Tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy Môn triết học Mác - Lênin

 • Tài liệu giảng dạy và học tập môn triết học Mác - Lênin

  Đăng bởi: hlevan30 Số trang: | Số trang: 19

Tài liệu giảng dạy và học tập môn triết học Mác - Lênin

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 1459
⬇ Lượt tải: 16

download now Tài liệu giảng dạy và học tập môn triết học Mác - Lênin

 • Nội dung triết học phương Đông cổ đại ý nghĩa và phương pháp ...

  Đăng bởi: Shifu2010 Số trang: | Số trang: 6

Nội dung triết học phương Đông cổ đại ý nghĩa và phương pháp ...

📎 Số trang: | Số trang: 6
👁 Lượt xem: 283
⬇ Lượt tải: 19

download now Nội dung triết học phương Đông cổ đại ý nghĩa và phương pháp luận rút ra

 • Triết học Học Triết học để đổi mới phương pháp học tập

  Đăng bởi: trungtt_2007 Số trang: | Số trang: 23

Triết học Học Triết học để đổi mới phương pháp học tập

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 372
⬇ Lượt tải: 16

download now Triết học Học Triết học để đổi mới phương pháp học tập

Khoa học xã hội Triết học
Phương pháp xây dựng và giảng dạy chuyên đề Triết học - Việc xây dựng và giảng dạy chuyên đề triết học nhằm mục tiêu củng cố, khắc sâu thêm cho học viên những nội dung quan trọng của triết học Mác-Lênin nói riêng và của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung. Trên cơ sở đó, các chuyên đề hướng tới việc nâng docx Đăng bởi
5 stars - 86408 reviews
Thông tin tài liệu 7 trang Đăng bởi: doanhlilama691 - 06/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phương pháp xây dựng và giảng dạy chuyên đề Triết học