Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác vận động nông dân của đảng bộ tỉnh cà mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Loại file: pdf, docx | Số trang: 122 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 261 Kb | Thành viên upload: ckmedia

Trong lịch sử dân tộc, giai cấp nông dân Việt Nam có vai trò rất quan trọng. Nông dân là lực lượng hùng hậu, chủ yếu trên mặt trận chống đế quốc, phong kiến, giành chính quyền và giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc. Họ là những người đầu tiên khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập nên non sông đất nước Việt Nam hôm nay.

Từ xa xưa, các triều đại phong kiến đã nhìn thấy vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân. Vì thế, các triều đại phong kiến đã có nhiều biện pháp thu phục, lôi cuốn nông dân.

Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, khi xác định lực lượng của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ "công nông là gốc của cách mạng". Người đánh giá rất cao vai trò của nông dân. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác vận động nông dân. Đảng ta nhận thức rằng nước ta là nước nông nghiệp, tỷ lệ nông dân chiếm phần lớn trong dân cư, làm tốt công tác vận động nông dân có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về công tác dân vận, trong đó có công tác vận động nông dân, Đảng bộ Cà Mau ngay từ khi mới thành lập đã chú trọng vận động, thu hút các tầng lớp

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 854
Lượt tải: 18
Số trang: 122
Kích thước: 261 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong lịch sử dân tộc, giai cấp nông dân Việt Nam có vai trò rất quan trọng. Nông dân là lực lượng hùng hậu, chủ yếu trên mặt trận chống đế quốc, phong kiến, giành chính quyền và giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc. Họ là những người đầu tiên khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập nên non sông đất nước Việt Nam hôm nay.

Tõ xa xưa, các triều đại phong kiến đã nhìn thấy vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân. Vì thế, các triều đại phong kiến đã có nhiều biện pháp thu phục, lôi cuốn nông dân.

Ngay tõ những năm 20 của thế kỷ XX, khi xác định lực lượng của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ " công nông là gốc của cách mạng". Người đánh giá rất cao vai trò của nông dân. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác vận động nông dân. Đảng ta nhận thức rằng nước ta là nước nông nghiệp, tỷ lệ nông dân chiếm phần lớn trong dân cư, làm tốt công tác vận động nông dân có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về công tác dân vận, trong đó có công tác vận động nông dân, Đảng bộ Cà Mau ngay từ khi mới thành lập đã chú trọng vận động, thu hút các tầng lớp nông dân tham gia các phong trào cách mạng.

Trải qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc, nông dân Cà Mau cùng với nhân dân cả nước đã đóng góp một phần rất lớn công sức của mình vào thắng lợi chung của dân tộc.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, đặc biệt là sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, công tác vận động nông dân (CTVĐND) của Đảng bộ tỉnh Cà Mau có những tiến bộ nhất định. Kết quả là đã thu hút nông dân vào công

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công ...

  Đăng bởi: ckmedia Số trang: 122

Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công ...

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 854
⬇ Lượt tải: 18

download now Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác vận động nông dân của đảng bộ tỉnh cà mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng ...

  Đăng bởi: stockpro001 Số trang: | Số trang: 134

Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng ...

📎 Số trang: | Số trang: 134
👁 Lượt xem: 471
⬇ Lượt tải: 17

download now Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa

 • Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên tỉnh ...

  Đăng bởi: courage8383 Số trang: | Số trang: 118

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên tỉnh ...

📎 Số trang: | Số trang: 118
👁 Lượt xem: 789
⬇ Lượt tải: 17

download now Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

 • Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng con người ...

  Đăng bởi: daidoi4698 Số trang: | Số trang: 172

Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng con người ...

📎 Số trang: | Số trang: 172
👁 Lượt xem: 537
⬇ Lượt tải: 16

download now Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa

 • Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng con người ...

  Đăng bởi: thuanbq Số trang: | Số trang: 30

Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng con người ...

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 336
⬇ Lượt tải: 16

download now Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa 1

 • Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho học sinh trung học ...

  Đăng bởi: song_hao39 Số trang: | Số trang: 115

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho học sinh trung học ...

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 1234
⬇ Lượt tải: 16

download now Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

 • Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho học sinh trung học ...

  Đăng bởi: quachtripetro Số trang: | Số trang: 89

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho học sinh trung học ...

📎 Số trang: | Số trang: 89
👁 Lượt xem: 267
⬇ Lượt tải: 16

download now Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước 1

 • Vấn đề lợi ích kinh tế của người nông dân trong quá trình đẩy ...

  Đăng bởi: huydo_bn Số trang: | Số trang: 5

Vấn đề lợi ích kinh tế của người nông dân trong quá trình đẩy ...

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 207
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề lợi ích kinh tế của người nông dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Khoa học xã hội Triết học
Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác vận động nông dân của đảng bộ tỉnh cà mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Trong lịch sử dân tộc, giai cấp nông dân Việt Nam có vai trò rất quan trọng. Nông dân là lực lượng hùng hậu, chủ yếu trên mặt trận chống đế quốc, phong kiến, giành chính quyền và giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc. Họ là những người đầu tiên docx Đăng bởi
5 stars - 89348 reviews
Thông tin tài liệu 122 trang Đăng bởi: ckmedia - 26/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác vận động nông dân của đảng bộ tỉnh cà mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước