Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. vận dụng thực tiễn

Loại file: pdf, docx | Số trang: 15 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 60 Kb | Thành viên upload: ngoaingu2010

Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế lạc hậu nghèo nàn, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang làm được những thành tựu như vậy là do nhân thức đúng đắn con đường đi lên xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng của Hồ Chí Minh vĩ đại đồng thời vận dụng những quan điểm cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Mối quan hệ biện chứng giữa sự thay đổi về chất và sự thay đổi về lượng là một trong những quan điểm khoa học mà chúng ta đã và đang sử dụng một cách khá triệt để trong sự nghiệp phát triển đất nước. Bởi lẽ quy luật đó nó cho ta biết phương thức chính của quá trình vận động và phát triển của một sự vật, hiện tượng. Nhận thức được nó sẽ có tầm quan trọng rất lớn đối với công cuộc đổi mới của đất nước ta không chỉ trong giai đoạn hiện nay và cả sau này.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 6757
Lượt tải: 29
Số trang: 15
Kích thước: 60 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

Lời nói đầu

 

Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta tõ mét nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta tõ mét nền kinh tế lạc hậu nghèo nàn, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước .

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang làm được những thành tựu như vậy là do nhân thức đúng đắn con đường đi lên xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng của Hồ Chí Minh vĩ đại đồng thời vận dụng những quan điểm cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Mối quan hệ biện chứng giữa sù thay đổi về chất và sù thay đổi về lượng là mét trong những quan điểm khoa học mà chúng ta đã và đang sử dụng một cách khá triệt để trong sự nghiệp phát triển đất nước. Bởi lẽ quy luật đó nã cho ta biết phương thức chính của quá trình vận động và phát triển của mét sự vật, hiện tượng. Nhận thức được nó sẽ có tầm quan trọng rất lớn đối với công cuộc đổi mới của đất nước ta không chỉ trong giai đoạn hiện nay và cả sau này.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài nghiên cứu : Phân tích nội dung tõ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng quy luật đó trong thực tiễn, ý nghĩa của vấn đề. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng cũng không tránh khỏi những sai sót nên em rất mong sù đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn đọc.

 

Nội dung

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến ...

  Đăng bởi: ngoaingu2010 Số trang: 15

Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến ...

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 6757
⬇ Lượt tải: 29

download now Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. vận dụng thực tiễn

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến ...

  Đăng bởi: nguyentuan85 Số trang: | Số trang: 11

Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 296
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại Việc nhận thức và vận dụng

 • Phân tích nội dung từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay ...

  Đăng bởi: chuvanhienr Số trang: | Số trang: 12

Phân tích nội dung từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 263
⬇ Lượt tải: 17

download now Phân tích nội dung từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại Việc nhận thức và vận dụng quy luật đó trong thực tiễn ý nghĩa của vấn đề

 • Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến ...

  Đăng bởi: henry_nguyen08 Số trang: | Số trang: 11

Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 352
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại

 • Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến ...

  Đăng bởi: hongvanpth Số trang: | Số trang: 11

Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 296
⬇ Lượt tải: 17

download now Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn của anh chị vào trong h

 • Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến ...

  Đăng bởi: hong_thien_bao Số trang: | Số trang: 11

Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 1263
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại.

 • Quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất ...

  Đăng bởi: dzunguyentr81 Số trang: | Số trang: 17

Quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 303
⬇ Lượt tải: 20

download now Quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại sự vận dụng quy luật đó vào thực tiễn nước ta

 • Phân tích nội dung quy luật chuyển hoá từ những thay đổi về ...

  Đăng bởi: ithelpvn Số trang: | Số trang: 13

Phân tích nội dung quy luật chuyển hoá từ những thay đổi về ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 7572
⬇ Lượt tải: 22

download now Phân tích nội dung quy luật chuyển hoá từ những thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại.

Khoa học xã hội Triết học
Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. vận dụng thực tiễn Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu docx Đăng bởi
5 stars - 84695 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: ngoaingu2010 - 12/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. vận dụng thực tiễn