Phân tích định nghĩa vật chất của LêNin. Ý nghĩa khoa học của định nghĩa

Loại file: pdf, docx | Số trang: 18 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: new_day_vt87

Kế thừa tư tưởng của C. Mác và Ph. ăngghen; tổng kết những thành tựu khoa học tự nhiên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và từ nhu cầu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm, V.I. Lênin đã định nghĩa:

"Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.

ở định nghĩa này, V.I.Lênin phân biệt hai vấn đề quan trọng:

Trước hết: là phân biệt vật chất với tư cách là phạm trù triết học với các quan niệm của khoa học tự nhiên về cấu tạo và những thuộc tính cụ thể của các đối tượng các dạng vật chất khác nhau. Vật chất với tư cách là phạm trù triết học dùng chỉ vật chất nói chung, vô hạn, vô tận, không sinh ra, không mất đi; còn các đối tượng, các dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu đều có giới hạn, có sinh ra và mất đi để chuyển hóa thành cái khác. Vì vậy, không thể quy vật chất nói chung về vật thể, không thể đồng nhất vật chất nói chung với những dạng cụ thể của vật chất như các nhà duy vật trong lịch sử cổ đại, cận đại đã làm.

Thứ hai: là trong nhận thức luận, đặc trưng quan trọng nhất để nhận biết vậ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 23983
Lượt tải: 24
Số trang: 18

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp

 

I.                   Môn triết học

1.     Phân tích định nghĩa vật chất của LờNin. Ý nghĩa khoa học của định nghĩa

Kế thừa tư tưởng của C. Mác và Ph. ăngghen; tổng kết những thành tựu khoa học tự nhiên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và từ nhu cầu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm, V.I. Lờnin đã định nghĩa:

"Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.

ở định nghĩa này, V. I. Lờnin phân biệt hai vấn đề quan trọng:

Trước hết: là phân biệt vật chất với tư cách là phạm trù triết học với các quan niệm của khoa học tự nhiên về cấu tạo và những thuộc tính cụ thể của các đối tượng các dạng vật chất khác nhau. Vật chất với tư cách là phạm trù triết học dùng chỉ vật chất nói chung, vô hạn, vô tận, không sinh ra, không mất đi; còn các đối tượng, các dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu đều có giới hạn, có sinh ra và mất đi để chuyển húa thành cái khác. Vì vậy, không thể quy vật chất nói chung về vật thể, không thể đồng nhất vật chất nói chung với những dạng cụ thể của vật chất như các nhà duy vật trong lịch sử cổ đại, cận đại đã làm.

Thứ hai: là trong nhận thức luận, đặc trưng quan trọng nhất để nhận biết vật chất chính là thuộc tính khách quan. Khách quan, theo V. I. Lờnin là " cái đang tồn tại độc lập với loài người và với cảm giác của con người". Trong đời sống xã hội, vật chất " theo ý nghĩa là tồn tại xã hội không phụ thuộc vào ý thức xã hội của con người". Về mặt nhận thức luận thì khái niệm vật chất không có nghĩa gì khác hơn: " thực tại khách quan tồn tại độc lập với ý thức con người và được ý thức con người phản ánh".

Như vậy, định nghĩa vật chất của V. I. Lờnin bao gồm những nội dung cơ bản sau:

- Vật chất là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức, bất kể sự tồn tại ấy con người đã nhận thức được hay chưa nhận thức được.

- Vật chất là cái gây nên cảm giác ở con người khi gián tiếp hoặc trực tiếp tác động lên giác quan của con người.

- Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh của vật chất.

Với những nội dung cơ bản như trên định nghĩa vật chất của V. I. Lờnin có nhiều ý nghĩa to lớn.:

- Khi khẳng định vật chất là " thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác", " tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác", V. I. Lờnin đã thừa nhận rằng, trong nhận thức luận, vật chất là tính thứ nhất, là nguồn gốc khách quan của cảm giác, ý thức. Và khi khẳng định vật chất là cái " được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh", V. I. Lờnin muốn nhấn mạnh rằng bằng những phương thức nhận thức khác nhau (chép lại, chụp lại, phản ánh...) con người có thể nhận thức được thế giới vật chất. Như vậy, định nghĩa vật chất của V. I. Lờnin đã

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phân tích định nghĩa vật chất của LêNin. Ý nghĩa khoa học của ...

  Đăng bởi: new_day_vt87 Số trang: 18

Phân tích định nghĩa vật chất của LêNin. Ý nghĩa khoa học của ...

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 23983
⬇ Lượt tải: 24

download now Phân tích định nghĩa vật chất của LêNin. Ý nghĩa khoa học của định nghĩa

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phân tích định nghĩa của V I Lênin về phạm trù vật chất Ý nghĩa ...

  Đăng bởi: Dohuong0502 Số trang: | Số trang: 17

Phân tích định nghĩa của V I Lênin về phạm trù vật chất Ý nghĩa ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 2718
⬇ Lượt tải: 19

download now Phân tích định nghĩa của V I Lênin về phạm trù vật chất Ý nghĩa của định nghĩa này

 • Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin

  Đăng bởi: conmummy Số trang: | Số trang: 6

Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin

📎 Số trang: | Số trang: 6
👁 Lượt xem: 1574
⬇ Lượt tải: 19

download now Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin

 • Nội dung định nghĩa và ý nghĩa định nghĩa của lênin về vật chất

  Đăng bởi: lavanthon Số trang: | Số trang: 12

Nội dung định nghĩa và ý nghĩa định nghĩa của lênin về vật chất

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 503
⬇ Lượt tải: 17

download now Nội dung định nghĩa và ý nghĩa định nghĩa của lênin về vật chất

 • Phân tích định nghĩa vật chất ý nghĩa phương pháp luận khoa học

  Đăng bởi: yen_nhi2111 Số trang: | Số trang: 16

Phân tích định nghĩa vật chất ý nghĩa phương pháp luận khoa học

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 568
⬇ Lượt tải: 19

download now Phân tích định nghĩa vật chất ý nghĩa phương pháp luận khoa học

 • Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin và giá trị của ...

  Đăng bởi: banhmyngon122 Số trang: | Số trang: 6

Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin và giá trị của ...

📎 Số trang: | Số trang: 6
👁 Lượt xem: 435
⬇ Lượt tải: 17

download now Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin và giá trị của nó trong sự phát triển khoa học tự nhiên hiện nay

 • Phạm trù vật chất của triết học Mác Lênin với ý nghĩa của nó ...

  Đăng bởi: nhocsock_kute9399 Số trang: | Số trang: 13

Phạm trù vật chất của triết học Mác Lênin với ý nghĩa của nó ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 4041
⬇ Lượt tải: 18

download now Phạm trù vật chất của triết học Mác Lênin với ý nghĩa của nó trong đời sống hiện nay

 • Phạm trù vật chất của triết học Mác Lênin với ý nghĩa của nó ...

  Đăng bởi: trangvuhut Số trang: | Số trang: 11

Phạm trù vật chất của triết học Mác Lênin với ý nghĩa của nó ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 302
⬇ Lượt tải: 16

download now Phạm trù vật chất của triết học Mác Lênin với ý nghĩa của nó trong đời sống hiện nay 1

Khoa học xã hội Triết học
Phân tích định nghĩa vật chất của LêNin. Ý nghĩa khoa học của định nghĩa Kế thừa tư tưởng của C. Mác và Ph. ăngghen; tổng kết những thành tựu khoa học tự nhiên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và từ nhu cầu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm, V.I. Lênin đã định nghĩa: "Vật chất là một phạm trù triết học dùng để docx Đăng bởi
5 stars - 51024 reviews
Thông tin tài liệu 18 trang Đăng bởi: new_day_vt87 - 31/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích định nghĩa vật chất của LêNin. Ý nghĩa khoa học của định nghĩa