Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại

Loại file: pdf, docx | Số trang: 22 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: cogaitocdai9987 | Sửa đổi lần cuối: 20/06/2012

PHẦN 1 : KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ

PHẦN 2: NHỮNG NÉT MỚI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU              2

PHẦN 1              2

1PAGE1KPAGE1HPAGE1ÁPAGE1IPAGE1PAGE1QPAGE1UPAGE1ÁPAGE1TPAGE1PAGE1VPAGE1PAGE1PAGE1CPAGE1HPAGE1PAGE1PAGE1NPAGE1GPAGE1HPAGE1ĨPAGE1APAGE1PAGE1TPAGE1ƯPAGE1PAGE1BPAGE1PAGE1NPAGE1PAGE1ĐPAGE1PAGE1CPAGE1PAGE1QPAGE1UPAGE1YPAGE1PAGE1NPAGE1PAGE1VPAGE1ÀPAGE1PAGE1CPAGE1HPAGE1PAGE1PAGE1NPAGE1GPAGE1HPAGE1ĨPAGE1APAGE1PAGE1TPAGE1ƯPAGE1PAGE1BPAGE1PAGE1NPAGE1PAGE1ĐPAGE1PAGE1CPAGE1PAGE1QPAGE1UPAGE1YPAGE1PAGE1NPAGE1PAGE1NPAGE1HPAGE1ÀPAGE1PAGE1NPAGE1ƯPAGE1PAGE1CPAGE1PAGE1PAGE1PAGE1              2

I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền              3

   1. Sự hình thành của CNTB độc quyền              3

   2. Đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc quyền.              4

II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước              5

   1. Nguyên nhân hình thành của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước              5

   2. Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước              6

III. Chủ nghĩa tư bản hiện đại              8

PHẦN 2              10

NHỮNG NẫT MỚI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI              10

I. Sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất              11

II. Nền kinh tế đang có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức              13

III. Sự điều chỉnh về quan hệ sản xuất và quan hệ giai cấp              16

1PAGE1IPAGE1VPAGE1.PAGE1PAGE1TPAGE1hPAGE1PAGE1PAGE1cPAGE1hPAGE1ếPAGE1PAGE1qPAGE1uPAGE1PAGE1nPAGE1PAGE1lPAGE1ýPAGE1PAGE1kPAGE1iPAGE1nPAGE1hPAGE1PAGE1dPAGE1oPAGE1aPAGE1nPAGE1hPAGE1PAGE1tPAGE1rPAGE1oPAGE1nPAGE1gPAGE1PAGE1nPAGE1PAGE1iPAGE1PAGE1bPAGE1PAGE1PAGE1dPAGE1oPAGE1aPAGE1nPAGE1hPAGE1PAGE1nPAGE1gPAGE1hPAGE1iPAGE1PAGE1pPAGE1PAGE1cPAGE1óPAGE1PAGE1nPAGE1hPAGE1PAGE1nPAGE1gPAGE1PAGE1bPAGE1iPAGE1ếPAGE1nPAGE1PAGE1đPAGE1PAGE1iPAGE1PAGE1lPAGE1PAGE1nPAGE1PAGE1PAGE1              17

V. Điều tiết vĩ mô của nhà nước ngày càng được tăng cường              19

VI. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa, là lực lượng chủ yếu thúc đẩy toàn cầu húa kinh tế.              20

VII. Điều tiết và phối hợp quốc tế được tăng cường              22

             

 

                           

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Khoa học xã hội Triết học
Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại PHẦN 1 : KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ PHẦN 2: NHỮNG NÉT MỚI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI docx Đăng bởi
5 stars - 1168 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: cogaitocdai9987 - 20/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại