Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác Lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 13 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 61 Kb | Thành viên upload: 11pm11111

Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác - Lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

PhầnI. Đặt vấn đề 1

Phần II. Giải quyết vấn đề 3

1. Quan điểm toàn diện và cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện 3

2. Nguyên tắc toàn diện trong quản lý kinh tế 4

3. Đường Lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam 7

Phần III. Kết luận 14

Tài liệu tham khảo

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

Dưới ngọn cờ lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, nhân dân ta đã từng đánh bại 2 đế quốc hùng mạnh nhất thế giới đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ. Ngày nay trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, đặc biệt là công cuộc xây dựng kinh tế, Đảng lại lãnh đạo nhân dân đi hết từ thành công này đến thành công khác, mang lại sự đổi thay từng ngày từng giờ cho bộ mặt đất nước. cũng như mamg đến sức sống mới cho nhân dân cả nước. Tuy rằng trước đây chúng ta đã mắc khá nhiều sai sót trong quản lý cũng như việc duy trì nền kinh tế bao cấp, đã làm trì trệ sự phát triển của đất nước, thế nhưng Đảng ta đã nhanh chóng nắm bắt tình thế và đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lên

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: anh_muonlamtinh2000 | Số trang: 14
Lượt xem: 175
Lượt tải: 16
download now Nguyên tắc toàn diện Mác Lênin Với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam
Khoa học xã hội Triết học
Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác Lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác - Lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam MỤC LỤC Trang PhầnI. Đặt vấn đề 1 Phần II. Giải quyết vấn đề 3 1. Quan điểm toàn diện và cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện 3 2. Nguyên doc Đăng bởi
5 stars - 223681 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: 11pm11111 - 16/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 14/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác Lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam