Nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 50 Kb | Thành viên upload: leonis_008

Phép biện chứng ra đời ngay từ khi triết học ra đời.Phép biện chứng có ba hình thức cơ bản trong quá trình phát triển của triết học , đó là phép biện chứng chất phát , phép biện chứng duy tâm và phép biện chứng duy vật.Qua quá trình phát triển lâu dài , từ thời cổ đại

cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX ,kế thừa có chọn lọc những thành tựu mới nhát của khoa học thời ấy và thực tiễn lịch sử loài người cũng như thực tiễn xã hội vào giữa thế kỷ XIX ,C.MAC và Ph.Angghen đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật .Phép biện chứng duy vật được xây dựng trên cơ sở một hệ thống những nguyên lý , nhũng phạm trù cơ bản , những quy luật phổ biến phản ánh đúng đắn hiện thực.Trong hệ thống đó , nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là hai nguyên lý khái quát nhất .Vì thế Ph.Angghen đã định nghĩa: “phép biện chứng chẳng qua chỉ là 1 môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên của xã hội loài người và của tư duy”

Kết cấu đề tài:

I.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

II.Nguyên tắc, phương pháp luận rút ra từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 50 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tiểu luận Triết học

Phép biện chứng ra đời ngay từ khi triết học ra đời. Phép biện chứng có ba hình thức cơ bản trong quá trình phát triển của triết học , đó là phép biện chứng chất phát , phép biện chứng duy tâm và phép biện chứng duy vật. Qua quá trình phát triển lâu dài , tõ thời cổ đại

cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX , kế thừa có chọn lọc những thành tựu mới nhát của khoa học thời Êy và thực tiễn lịch sử loài người cũng như thực tiễn xã hội vào giữa thế kỷ XIX , C.MAC và Ph. Angghen đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật . Phép biện chứng duy vật được xây dựng trên cơ sở một hệ thống những nguyên lý , nhũng phạm trù cơ bản , những quy luật phổ biến phản ánh đúng đắn hiện thực. Trong hệ thống đó , nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là hai nguyên lý khái quát nhất . Vì thế Ph. Angghen đã định nghĩa: “phép biện chứng chẳng qua chỉ là 1 môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên của xã hội loài người và của tư duy”

                  

A. Nội dung nghiên cứu

I. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến:

1. Khái niệm và nội dung về mối liên hệ phổ biến:

       + Khái niệm mối liên hệ: là phạm trù triết học dùng để chỉ sù quy định , sù phụ thuộc , tác động qua lại và chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng hoặc các yếu tố , các mặt của 1 sự vật, của 1 hiện tượng trong thế giới .

       Mối liên hệ giữa các sự vật hay các yếu tố khác nhau của chúng được

-16-

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Triết học
Nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến Phép biện chứng ra đời ngay từ khi triết học ra đời.Phép biện chứng có ba hình thức cơ bản trong quá trình phát triển của triết học , đó là phép biện chứng chất phát , phép biện chứng duy tâm và phép biện chứng duy vật.Qua quá trình phát triển lâu docx Đăng bởi
5 stars - 116475 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: leonis_008 - 02/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến