Một số vấn đề về lịch sử hình thành và hoạt động của tổ chức gia đình phật tử - phương thức giáo dục, tu học của thanh thiếu niên tín đồ phật giáo ở nước ta

Loại file: pdf, docx | Số trang: 19 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 200 Kb | Thành viên upload: maimaiphuongvns

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: "Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp... Lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng; tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai". Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo luôn gắn bó với dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Gia đình Phật tử (GĐPT) - một phương thức tu học, giáo dục của thanh thiếu niên tín đồ Phật giáo - đã chứng tỏ là một phương pháp giáo dục, rèn luyện lành mạnh, hướng thiện, tích cực góp phần phụng sự xã hội và dân tộc. Để có cơ sở nhận thức khoa học trong việc hoạch định chính sách quản lý của Đảng và Nhà nước; đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên tín đồ Phật giáo trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh"... thì việc nghiên cứu lịch sử hình thành và hoạt động của tổ chức GĐPT là một vấn đề cấp thiết hiện nay. Điều này lại càng có ý nghĩa đối v

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Một số vấn đề về lịch sử hình thành và hoạt động của tổ chức gia ...

  Đăng bởi: maimaiphuongvns Số trang: 19

Một số vấn đề về lịch sử hình thành và hoạt động của tổ chức gia ...

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 822
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số vấn đề về lịch sử hình thành và hoạt động của tổ chức gia đình phật tử - phương thức giáo dục, tu học của thanh thiếu niên tín đồ phật giáo ở nước ta

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Ảnh hưởng của gia đình phật tử trong thanh thiếu niên tín đồ ...

  Đăng bởi: levansam Số trang: | Số trang: 23

Ảnh hưởng của gia đình phật tử trong thanh thiếu niên tín đồ ...

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 633
⬇ Lượt tải: 16

download now Ảnh hưởng của gia đình phật tử trong thanh thiếu niên tín đồ phật giáo ở nước ta hiện nay

 • Gia đình Phật tử và vấn đề tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh ...

  Đăng bởi: ecstaraben Số trang: | Số trang: 12

Gia đình Phật tử và vấn đề tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 395
⬇ Lượt tải: 16

download now Gia đình Phật tử và vấn đề tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ Phật giáo ở nước ta hiện nay (qua khảo sát ở một số tỉnh miền Trung)

 • Nhân sinh quan Phật giáo và sự thể hiện của nó ở một số tín đồ ...

  Đăng bởi: khungtroiuocmo85 Số trang: | Số trang: 72

Nhân sinh quan Phật giáo và sự thể hiện của nó ở một số tín đồ ...

📎 Số trang: | Số trang: 72
👁 Lượt xem: 403
⬇ Lượt tải: 16

download now Nhân sinh quan Phật giáo và sự thể hiện của nó ở một số tín đồ đạo Phật hiện nay

 • Nhân sinh quan Phật giáo và sự thể hiện của nó ở một số tín đồ ...

  Đăng bởi: dungbt189 Số trang: | Số trang: 72

Nhân sinh quan Phật giáo và sự thể hiện của nó ở một số tín đồ ...

📎 Số trang: | Số trang: 72
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Nhân sinh quan Phật giáo và sự thể hiện của nó ở một số tín đồ đạo Phật hiện nay 1

 • Nhân sinh quan Phật giáo và sự thể hiện của nó ở một số tín đồ ...

  Đăng bởi: dangphungocphan Số trang: | Số trang: 72

Nhân sinh quan Phật giáo và sự thể hiện của nó ở một số tín đồ ...

📎 Số trang: | Số trang: 72
👁 Lượt xem: 508
⬇ Lượt tải: 16

download now Nhân sinh quan Phật giáo và sự thể hiện của nó ở một số tín đồ đạo Phật hiện nay 1

 • Tình hình tư tưởng thanh niên và công tác giáo dục của đoàn ...

  Đăng bởi: thetruyen45 Số trang: | Số trang: 99

Tình hình tư tưởng thanh niên và công tác giáo dục của đoàn ...

📎 Số trang: | Số trang: 99
👁 Lượt xem: 1189
⬇ Lượt tải: 17

download now Tình hình tư tưởng thanh niên và công tác giáo dục của đoàn thanh niên giai đoạn hiện nay

 • Tình hình tư tưởng thanh niên và công tác giáo dục của đoàn ...

  Đăng bởi: danghuuco Số trang: | Số trang: 78

Tình hình tư tưởng thanh niên và công tác giáo dục của đoàn ...

📎 Số trang: | Số trang: 78
👁 Lượt xem: 500
⬇ Lượt tải: 16

download now Tình hình tư tưởng thanh niên và công tác giáo dục của đoàn thanh niên giai đoạn hiện nay 1

 • Quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo

  Đăng bởi: giangbuiduc Số trang: | Số trang: 12

Quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 388
⬇ Lượt tải: 16

download now Quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo

Khoa học xã hội Triết học
Một số vấn đề về lịch sử hình thành và hoạt động của tổ chức gia đình phật tử - phương thức giáo dục, tu học của thanh thiếu niên tín đồ phật giáo ở nước ta Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: "Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp... Lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn docx Đăng bởi
5 stars - 88113 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: maimaiphuongvns - 30/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số vấn đề về lịch sử hình thành và hoạt động của tổ chức gia đình phật tử - phương thức giáo dục, tu học của thanh thiếu niên tín đồ phật giáo ở nước ta