Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 78 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 191 Kb | Thành viên upload: langthang151977

Thực ra vấn đề phát triển con người theo xu hướng hiện đại đã được C.Mác đề cập cô đọng trong tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" (1848). Nhưng đến cuối thế kỷ XX, việc thừa nhận con người là nguồn lực vô tận, là nhân tố quyết định, là mục tiêu tối thượng của sự tiến bộ xã hội mới được các chuyên gia của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) quán triệt, lượng hóa và thiết kế một thước đo chung, nhằm đánh giá trình độ phát triển con người ở các quốc gia thuộc Liên hợp quốc.

Trong điều kiện hiện nay, việc nghiên cứu về phát triển con người đòi hỏi phải luận giải một cách toàn diện, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Đây là một yêu cầu cấp bách, cơ bản và lâu dài cho chiến lược phát triển con người ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Vấn đề là ở chỗ, mặc dù coi con người là trung tâm của sự phát triển kinh tế - xã hội, và do đó, phát triển con người thường được nhiều quốc gia ưu tiên hàng đầu cho việc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, nhưng trên thực tế, không phải quốc gia nào cũng làm được điều này, kể cả các quốc gia phát triển có nhiều tiềm lực về kinh tế. Việc phát triển con

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 541
Lượt tải: 16
Số trang: 78
Kích thước: 191 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

 

Mở đầu

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Con người, từ khá sớm trong lịch sử nhận thức cho đến tận hôm nay, vẫn được nhiều học thuyết khoa học xã hội coi là chiếm vị trí trung tâm của sự phát triển. Tất nhiên, trong mỗi thời đại, con người được chú ý nghiên cứu trên các bình diện khác nhau. Đến nay, quan điểm hiện đại về phát triển con người đã được thừa kế, bổ sung bằng nhiều nội dung mới và được nhiều quốc gia đề cao và chú trọng thực hiện trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của mình, nhằm đạt tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Thực ra vấn đề phát triển con người theo xu hướng hiện đại đã được C. Mác đề cập cô đọng trong tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" (1848). Nhưng đến cuối thế kỷ XX, việc thừa nhận con người là nguồn lực vô tận, là nhân tố quyết định, là mục tiêu tối thượng của sự tiến bộ xã hội mới được các chuyên gia của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) quán triệt, lượng húa và thiết kế một thước đo chung, nhằm đánh giá trình độ phát triển con người ở các quốc gia thuộc Liên hợp quốc.

Trong điều kiện hiện nay, việc nghiên cứu về phát triển con người đòi hỏi phải luận giải một cách toàn diện, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Đây là một yêu cầu cấp bách, cơ bản và lâu dài cho chiến lược phát triển con người ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Vấn đề là ở chỗ, mặc dù coi con người là trung tâm của sự phát triển kinh tế - xã hội, và do đó, phát triển con người thường được nhiều quốc gia ưu tiên hàng đầu cho việc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, nhưng trên thực tế, không phải quốc gia nào cũng làm được điều này, kể cả các quốc gia phát triển có nhiều tiềm lực về kinh tế. Việc phát triển con người có thực hiện

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng ...

  Đăng bởi: langthang151977 Số trang: 78

Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng ...

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 541
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng ...

  Đăng bởi: thaontt Số trang: | Số trang: 80

Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng ...

📎 Số trang: | Số trang: 80
👁 Lượt xem: 865
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay 1

 • Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng ...

  Đăng bởi: lecunjun Số trang: | Số trang: 80

Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng ...

📎 Số trang: | Số trang: 80
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay 1

 • Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng ...

  Đăng bởi: ttson74 Số trang: | Số trang: 80

Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng ...

📎 Số trang: | Số trang: 80
👁 Lượt xem: 41
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay 1

 • Một số quan điểm cơ bản về phát triển con ngơời và thực trạng ...

  Đăng bởi: thuhong97 Số trang: | Số trang: 79

Một số quan điểm cơ bản về phát triển con ngơời và thực trạng ...

📎 Số trang: | Số trang: 79
👁 Lượt xem: 573
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số quan điểm cơ bản về phát triển con ngơời và thực trạng phát triển con ngơời ở Việt Nam hiện nay

 • Vận dụng quan điểm của Triết học về con người vào việc phát ...

  Đăng bởi: hungrobin Số trang: | Số trang: 18

Vận dụng quan điểm của Triết học về con người vào việc phát ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 209
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng quan điểm của Triết học về con người vào việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

 • Quan điểm về con người và phát triển con người trong sự nghiệp ...

  Đăng bởi: thangnn

Quan điểm về con người và phát triển con người trong sự nghiệp ...

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 324
⬇ Lượt tải: 26

download now Quan điểm về con người và phát triển con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

 • Quan niệm của C Mác về tha hoá giải phóng con người và ý nghĩa ...

  Đăng bởi: thichcafe Số trang: | Số trang: 45

Quan niệm của C Mác về tha hoá giải phóng con người và ý nghĩa ...

📎 Số trang: | Số trang: 45
👁 Lượt xem: 1773
⬇ Lượt tải: 23

download now Quan niệm của C Mác về tha hoá giải phóng con người và ý nghĩa của nó đối với phát triển con người Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội Triết học
Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay Thực ra vấn đề phát triển con người theo xu hướng hiện đại đã được C.Mác đề cập cô đọng trong tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" (1848). Nhưng đến cuối thế kỷ XX, việc thừa nhận con người là nguồn lực vô tận, là nhân tố quyết định, là mục tiêu docx Đăng bởi
5 stars - 86316 reviews
Thông tin tài liệu 78 trang Đăng bởi: langthang151977 - 12/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay