Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 15 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 51 Kb | Thành viên upload: echcon_latoi

Lịch sử xã hội loài người cho đến nay là lịch sử phát triển của năm phương thức sản xuất (PTSX): công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa (TBCN) và cộng sản chủ nghĩa (CSCN). Phương thức sản xuất là phương thức khai thác những của cải vật chất cấu thành do hoạt động tồn tại và phát triển xã hội. Sự thống nhất và tác động qua lại giữa lực lượng sản xuất (LLSX) với quan hệ sản xuất (QHSX) tạo thành phương thức sản xuất. Trong sự thống nhất biện chứng này LLSX quyết định QHSX. Quá trình phát triển của LLSX đã dẫn đến sự thay đổi về QHSX mới phù hợp. Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: “Bất cứ một sự thay đổi nào của chế độ xã hội, bất cứ một sự cải biến nào về mặt quan hệ chiếm hữu cũng dẫn đến là kết quả tất yếu của việc tạo nên những LLSX mới, không còn phù hợp với quan hệ chiếm hữu cũ nữa”. Từ sự phát triển của LLSX và QHSX dẫn đến những biến đổi về mặt xã hội và là cơ sở để chuyển từ phương thức sản xuất (PTSX) này sang PTSX khác tiến bộ hơn. Sự biến đổi này thể hiện rõ nét nhất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của nước ta.

Kết cấu đề tài:

I - Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

II –

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 3111
Lượt tải: 16
Số trang: 15
Kích thước: 51 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Mở đầu

 

Lịch sử xã hội loài người cho đến nay là lịch sử phát triển của năm phương thức sản xuất (PTSX): công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa (TBCN) và cộng sản chủ nghĩa (CSCN). Phương thức sản xuất là phương thức khai thác những của cải vật chất cấu thành do hoạt động tồn tại và phát triển xã hội. Sự thống nhất và tác động qua lại giữa lực lượng sản xuất (LLSX) với quan hệ sản xuất (QHSX) tạo thành phương thức sản xuất. Trong sù thống nhất biện chứng này LLSX quyết định QHSX. Quá trình phát triển của LLSX đã dẫn đến sù thay đổi về QHSX mới phù hợp. Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: “Bất cứ mét sù thay đổi nào của chế độ xã hội, bất cứ mét sù cải biến nào về mặt quan hệ chiếm hữu cũng dẫn đến là kết quả tất yếu của việc tạo nên những LLSX mới, không còn phù hợp với quan hệ chiếm hữu cũ nữa”. Tõ sù phát triển của LLSX và QHSX dẫn đến những biến đổi về mặt xã hội và là cơ sở để chuyển từ phương thức sản xuất (PTSX) này sang PTSX khác tiến bộ hơn. Sự biến đổi này thể hiện rõ nét nhất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của nước ta.

NỘI DUNG

I - Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

1. Khái niệm về LLSX, QHSX và PTSX.

1.1          Khái niệm về LLSX:

Lực lượng sản xuất là toàn bộ những năng lực sản xuất của một xã hội nhất định, ở một thời kì nhất định. Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ tác động giữa con người với tự nhiên, biểu hiện trình độ sản xuất của con người, năng lực hoạt động thực tiễn của con người trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất. LLSX bao gồm tư liệu sản xuất (TLSX) và người lao động với trí thức và phương pháp sản xuất; kĩ năng; kĩ xảo và thói quen lao

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất ...

  Đăng bởi: echcon_latoi Số trang: 15

Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất ...

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 3111
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn 1

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất ...

  Đăng bởi: hoatuyet8 Số trang: | Số trang: 15

Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 302
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

 • Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ...

  Đăng bởi: nguyenthuvanltk Số trang: | Số trang: 44

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ...

📎 Số trang: | Số trang: 44
👁 Lượt xem: 265
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp nông thôn

 • Mối quan hệ giữa QHSX và LLSX

  Đăng bởi: quantung2009 Số trang: | Số trang: 13

Mối quan hệ giữa QHSX và LLSX

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 516
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ giữa QHSX và LLSX

 • Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX trong vấn đề tiền ...

  Đăng bởi: huyenduoc78 Số trang: | Số trang: 28

Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX trong vấn đề tiền ...

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 1275
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX trong vấn đề tiền thưởng ở một số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

 • Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX trong vấn đề tiền ...

  Đăng bởi: nguyenphuocdongnghi Số trang: | Số trang: 15

Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX trong vấn đề tiền ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 334
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX trong vấn đề tiền thưởng ở một số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

 • phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển bền vững ...

  Đăng bởi: hoang_kuxj Số trang: | Số trang: 27

phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển bền vững ...

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 340
⬇ Lượt tải: 16

download now phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển bền vững trong lĩnh vực ngân hàng 1

 • Quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX

  Đăng bởi: dragonvtc Số trang: | Số trang: 16

Quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 348
⬇ Lượt tải: 17

download now Quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX

Khoa học xã hội Triết học
Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn 1 Lịch sử xã hội loài người cho đến nay là lịch sử phát triển của năm phương thức sản xuất (PTSX): công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa (TBCN) và cộng sản chủ nghĩa (CSCN). Phương thức sản xuất là phương thức khai thác docx Đăng bởi
5 stars - 116087 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: echcon_latoi - 07/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn 1