Khoa học công nghệ và vai trò của nó đối với sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa của nước ta hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 23 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 194 Kb | Thành viên upload: gvt_so1mhd

Để xây dựng một đất nước có nền kinh tế phát triển , trước hết phải đổi mới toàn diện trên các mặt : lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất,…Công nghiệp hóa chính là đường đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất , kĩ thuật cho nền sản xuất hiện đại.

Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền sản xuất hiện đai là quy luật tất yếu của tất cả các nước.Nhưng mỗi nước lại có điếm tiến lên khác nhau nên cách thức để xây dựng là khác nhau.

Là một nước có nền kinh tế lạc hậu ,lại bị ảnh hưởng rất nặng nề của chiến tranh nên lực lượng sản xuất rất thấp kém.Đất nước ta không thể đi lên tuần tự như các nước đi trước đã làm mà phải phát triển theo hướng nhảy vọt.Bằng cách tiếp thu,kế thừa những ứng dụng KH&CNcủa nước khác vào nền sản xuất.

Em thấy KH&CN là rất quan trọng trong sự phát triến của đất nước.Nó có ích trong tất cả các lĩnh vực…Vì thế em quyết định chọn đề tài “Khoa học công nghệ và vai trò của nó đối với sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa của nước ta hiện nay”

Chương 1:Nội dung của khoa học công nghệ

Chương 2 :Nội dung của công nghiệp hóa hiện đại hóa

Chương 3:Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển theo hướng cnh-hđ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 194 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CễNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA TRIẾT HỌC & KHXH

***********

 

 

 

 

      

Tiu luận về phương phỏp luận

Bộ môn : Triết học Mác - Lờnin

Tờn tiểu luận:

Khoa học công nghệ và vai trò của nú đối với sự phỏt triển theo hướng công nghiệp húa hiện –hiện đại húa của nước ta hiện nay.

 

 

                                          Giỏo viờn hướng dẫn                             : Trần Thị Điểu.

                                          Họ và tờn sinh viờn thực hiện               : Phạm Thị Hương.

                                          Lớp                                                                       : TC 14. 42             

                                          Mó SV                                                         :09A14422N.

                              Khúa                                                                       : 14

 

Hà Nội , thỏng 3 năm 2010

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Triết học
Khoa học công nghệ và vai trò của nó đối với sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa của nước ta hiện nay Để xây dựng một đất nước có nền kinh tế phát triển , trước hết phải đổi mới toàn diện trên các mặt : lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất,…Công nghiệp hóa chính là đường đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất , kĩ thuật cho nền sản xuất hiện đại. Xây docx Đăng bởi
5 stars - 40219 reviews
Thông tin tài liệu 23 trang Đăng bởi: gvt_so1mhd - 03/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Khoa học công nghệ và vai trò của nó đối với sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa của nước ta hiện nay