Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các nguyên lý, các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong chương trình chính trị ở trường THCN

Loại file: pdf, docx | Số trang: 24 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 88 Kb | Thành viên upload: vanthuy1981

Phép biện chứng duy vật là một bộ phận không thể tách rời của triết học mácxít, nó là một yếu tố hợp thành với chủ nghĩa duy vật, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử triết học. Nếu không nắm vững được phép biện chứng duy vật (PBCDV) thì con người không thể nắm bắt được bản chất, quy luật vận động của thế giới, và như vậy, con người cũng không thể tiến hành hoạt động thực tiễn cải tạo và chinh phục thế giới.

Theo Lênin thì "Phép biện chứng tức là học thuyết về sự phát triển dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và thoát hẳn được tính phiến diện. "Phép biện chứng duy vật" trong chương trình chính trị ở các trường Trung học chuyện nghiệp (THCN) bao gồm: 2 nguyên lý cơ bản, 3 quy luật cơ bản. Nó góp phần trang bị có hệ thống về thế giới quan và phương pháp luận biện chứng cho học sinh, trang bị phương pháp học tập để các em nhận thấy sự hợp lý, lôgíc khách quan của tri thức triết học, từ đó tạo nên hứng thú, động cơ học tập, khắc phục hạn chế dần cách nghĩ, cách làm chủ quan duy ý chí, siêu hình trong học tập và cách nhìn nhận cuộc sống nói chung.

Từ nhiều năm nay, việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn chính trị trong các trường THCN đã được sự quan

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 786
Lượt tải: 16
Số trang: 24
Kích thước: 88 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ HÀ NỘI

 

 

ĐỀ TÀI NGHIấN CỨU KHOA HỌC

 

 

 

Tên đề tài:

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC NGUYÊN LÝ, CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ HÀ NỘI
c¸c quy luËt c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng duy vËt
ë tr­êng trung häc y tÕ hµ néi

 

 

 

 

 

Người thực hiện: Đỗ Thị Thanh Mai

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2001

A- PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các nguyên lý, các quy ...

  Đăng bởi: vanthuy1981 Số trang: 24

Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các nguyên lý, các quy ...

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 786
⬇ Lượt tải: 16

download now Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các nguyên lý, các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong chương trình chính trị ở trường THCN

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Đổi mới phương pháp giảng dạy các nguyên lý các quy luật cơ bản ...

  Đăng bởi: bgtb1999 Số trang: | Số trang: 24

Đổi mới phương pháp giảng dạy các nguyên lý các quy luật cơ bản ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 277
⬇ Lượt tải: 16

download now Đổi mới phương pháp giảng dạy các nguyên lý các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật ở trường trung học y tế hà nội

 • Sinh học trong việc giảng dạy các nguyên lý và các quy luật cơ ...

  Đăng bởi: thegirlnextdoor54 Số trang: | Số trang: 60

Sinh học trong việc giảng dạy các nguyên lý và các quy luật cơ ...

📎 Số trang: | Số trang: 60
👁 Lượt xem: 1880
⬇ Lượt tải: 55

download now Sinh học trong việc giảng dạy các nguyên lý và các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

 • Lý luận chung về phép biện chứng va các nguyên lý cơ bản của ...

  Đăng bởi: avavvvv Số trang: | Số trang: 18

Lý luận chung về phép biện chứng va các nguyên lý cơ bản của ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 470
⬇ Lượt tải: 20

download now Lý luận chung về phép biện chứng va các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật

 • Phép biện chứng duy vật Phương pháp luận và Các quy luật cơ bản

  Đăng bởi: diatin1626 Số trang: | Số trang: 30

Phép biện chứng duy vật Phương pháp luận và Các quy luật cơ bản

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 518
⬇ Lượt tải: 17

download now Phép biện chứng duy vật Phương pháp luận và Các quy luật cơ bản

 • Mâu thuẫn biện chứng một quy luật cơ bản của phép biện chứng duy ...

  Đăng bởi: amc868bds Số trang: | Số trang: 21

Mâu thuẫn biện chứng một quy luật cơ bản của phép biện chứng duy ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 343
⬇ Lượt tải: 16

download now Mâu thuẫn biện chứng một quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

 • Mâu thuẫn biện chứng một quy luật cơ bản của phép biện chứng duy ...

  Đăng bởi: fm45539 Số trang: | Số trang: 21

Mâu thuẫn biện chứng một quy luật cơ bản của phép biện chứng duy ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 435
⬇ Lượt tải: 16

download now Mâu thuẫn biện chứng một quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 1

 • Mâu thuẫn biện chứng một quy luật cơ bản của phép biện chứng duy ...

  Đăng bởi: tranphongvdsc Số trang: | Số trang: 21

Mâu thuẫn biện chứng một quy luật cơ bản của phép biện chứng duy ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Mâu thuẫn biện chứng một quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 1

Khoa học xã hội Triết học
Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các nguyên lý, các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong chương trình chính trị ở trường THCN Phép biện chứng duy vật là một bộ phận không thể tách rời của triết học mácxít, nó là một yếu tố hợp thành với chủ nghĩa duy vật, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử triết học. Nếu không nắm vững được phép biện chứng duy vật (PBCDV) thì con docx Đăng bởi
5 stars - 86267 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: vanthuy1981 - 01/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các nguyên lý, các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong chương trình chính trị ở trường THCN