Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .

Loại file: pdf, docx | Số trang: 10 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 45 Kb | Thành viên upload: songnhock

Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước . Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường . Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường , nền kinh tế sẽ bị thiệt hại trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững . Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đẩy mạnh quá trình đô thị hoá dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm .

Kết cấu đề tài:

Phần I : Lời nói đầu

Phần II : Nội dung

Phần III : Kết luận chung

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 377
Lượt tải: 16
Số trang: 10
Kích thước: 45 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam còng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là mét trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước . Để có mét sù phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường . Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường , nền kinh tế sẽ bị thiệt hại trước mắt còng nh­ lâu dài. Đồng thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững . Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đẩy mạnh quá trình đô thị hoá dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm . Do vậy trong khuôn khổ bài tiểu luận triết học này em xin dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến mét sè vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và mét sè biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .

                        Phần I    :     Lời nói đầu .

          Phần II   :    Nội dung .

I, Vận dụng lý luận thực tiễn triết học :

1.     Cặp phạm trù Nguyên nhân và kết quả :

2.     Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

      II, Vận dụng vào thực tế :

1.     Mét số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị .

2.     Hiện trạng hậu quả của ô nhiễm môi trường đô thị .

      III , Mét sè mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn

Phần III : Kết luận chung.

10

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập ...

  Đăng bởi: songnhock Số trang: 10

Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập ...

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 377
⬇ Lượt tải: 16

download now Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số ...

  Đăng bởi: vi_nguyen121 Số trang: | Số trang: 10

một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số ...

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 302
⬇ Lượt tải: 16

download now một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị 1

 • một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số ...

  Đăng bởi: thanhhoang379 Số trang: | Số trang: 10

một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số ...

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị 1

 • một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số ...

  Đăng bởi: haychoanh_suasai_nhungloilam_ts Số trang: | Số trang: 10

một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số ...

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 268
⬇ Lượt tải: 16

download now một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị 1

 • Một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số ...

  Đăng bởi: ptn1970 Số trang: | Số trang: 10

Một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số ...

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 763
⬇ Lượt tải: 18

download now Một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị

 • Một số vấn đề của ô nhiễm môi trường ở Hà Nội và các biện pháp ...

  Đăng bởi: mercuryatsky Số trang: | Số trang: 17

Một số vấn đề của ô nhiễm môi trường ở Hà Nội và các biện pháp ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 485
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số vấn đề của ô nhiễm môi trường ở Hà Nội và các biện pháp khắc phục

 • một số vấn đề của ô nhiễm môi trường ở Hà Nội và các biện pháp ...

  Đăng bởi: namphuong181 Số trang: | Số trang: 16

một số vấn đề của ô nhiễm môi trường ở Hà Nội và các biện pháp ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 445
⬇ Lượt tải: 16

download now một số vấn đề của ô nhiễm môi trường ở Hà Nội và các biện pháp khắc phục 1

 • Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị 1

  Đăng bởi: dinhthonghia Số trang: | Số trang: 8

Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị 1

📎 Số trang: | Số trang: 8
👁 Lượt xem: 372
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị 1

 • Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị

  Đăng bởi: errorwebcam Số trang: | Số trang: 8

Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị

📎 Số trang: | Số trang: 8
👁 Lượt xem: 271
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị

Khoa học xã hội Triết học
Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị . Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những docx Đăng bởi
5 stars - 61247 reviews
Thông tin tài liệu 10 trang Đăng bởi: songnhock - 25/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .