Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Tôn giáo học

Loại file: pdf, docx | Số trang: 12 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: phuongtt_1811

Khái niệm tôn giáo học

Tôn giáo học là khoa học nghiên cứu về tôn giáo. Đây là một ngành khoa học mới so với nhiều ngành khoa học khác. Nó được hình thành từ thế kỷ XVII – XIX ở các nước phương Tây do các nhà triết học, thần học, xã hội học, tâm lý học... đề xướng.

Tôn giáo học Mác - Lênin là khoa học nghiên cứu về tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, nghiên cứu tôn giáo với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, một tiểu kiến trúc thượng tầng, một hiện tượng của lịch sử xã hội nhằm chỉ ra nguồn gốc, bản chất, kết cấu, chức năng của tôn giáo cũng như các hình thức vận động của nó.

Trong tài liệu này, tôn giáo được nghiên cứu theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì thế khi nói đến tôn giáo học nghĩa là nói đến tôn giáo học Mác – Lênin.

Đối tượng nghiên cứu của tôn giáo học

Tôn giáo là một hiện tượng xã hội, nó phản ánh hoang đường, hư ảo thế giới hiện thực vào trong đầu óc con người và tạo cho họ niềm tin vào cái siêu nhiên.

Việc xác định đối tượng nghiên cứu của tôn giáo học là hết sức phức tạp với những quan điểm khác nhau do có quá nhiều quan điểm khác nhau về tôn giáo.

Tôn giáo học Mác – Lênin xem xét tôn giáo với

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1614
Lượt tải: 18
Số trang: 12

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Tôn giáo học

 

         

 

Module by: Ha Le

 

         

 

Summary: Phần này trình bày về khái niệm tôn giáo học, đối tượng nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu của Tôn giáo học.

 

       

 

       

 

   

Khái niệm tôn giáo học

Tôn giáo học là khoa học nghiên cứu về tôn giáo. Đây là một ngành khoa học mới so với nhiều ngành khoa học khác. Nú được hình thành từ thế kỷ XVII – XIX ở các nước phương Tây do các nhà triết học, thần học, xã hội học, tâm lý học... đề xướng.

Tôn giáo học Mác - Lờnin là khoa học nghiên cứu về tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lờnin, nghiên cứu tôn giáo với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, một tiểu kiến trúc thượng tầng, một hiện tượng của lịch sử xã hội nhằm chỉ ra nguồn gốc, bản chất, kết cấu, chức năng của tôn giáo cũng như các hình thức vận động của nú.

Trong tài liệu này, tôn giáo được nghiên cứu theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lờnin. Vì thế khi nói đến tôn giáo học nghĩa là nói đến tôn giáo học Mác – Lờnin.

 

   

Đối tượng nghiên cứu của tôn giáo học

Tôn giáo là một hiện tượng xã hội, nú phản ánh hoang đường, hư ảo thế giới hiện thực vào trong đầu óc con người và tạo cho họ niềm tin vào cái siêu nhiên.

Việc xác định đối tượng nghiên cứu của tôn giáo học là hết sức phức tạp với những quan điểm khác nhau do có quá nhiều quan điểm khác nhau về tôn giáo.

Tôn giáo học Mác – Lờnin xem xét tôn giáo với tư cách là một hệ thống hoàn chỉnh trong mối tương quan với các hệ thống khác của cấu trúc xã hội. Nghĩa là xem xét tất cả các mặt, các khía cạnh, các mối liên hệ bên trong và bên ngoài của một tôn giáo nói chung và những tôn giáo cụ thể với tất cả nội dung và hình thức của nú diễn ra trong lịch sử. Tất cả những điều đó tái tạo tính chỉnh thể, đa dạng của mọi tôn giáo y như bản thân nú vốn có.

 

   

Phương pháp nghiên cứu tôn giáo của tôn giáo học

Tôn giáo là hiện tượng xã hội rất phức tạp. Tính phức tạp đó biểu hiện ở tính đa dạng, đa diện, đa chức năng. Có lẽ vì tính phức tạp ấy mà đã có người đồng nhất tôn giáo với chính trị, với đạo đức, với triết học, với văn húa..., điều này khiến ta không thể dùng một loại phương pháp riêng biệt nào để nghiên cứu về tôn giáo được. Từ việc xác định đối tượng nghiên cứu của tôn giáo học, cần thiết phải nghiên cứu tôn giáo bằng một hệ thống

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Tôn giáo học

  Đăng bởi: phuongtt_1811 Số trang: 12

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Tôn giáo học

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 1614
⬇ Lượt tải: 18

download now Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Tôn giáo học

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Ảnh hưởng của thế giới quan DVBC và phương pháp BCDV đối với ...

  Đăng bởi: parayetde Số trang: | Số trang: 21

Ảnh hưởng của thế giới quan DVBC và phương pháp BCDV đối với ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 309
⬇ Lượt tải: 16

download now Ảnh hưởng của thế giới quan DVBC và phương pháp BCDV đối với việc nghiên cứu toán học

 • Phật giáo một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc 1

  Đăng bởi: tmhh107 Số trang: | Số trang: 14

Phật giáo một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc 1

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 272
⬇ Lượt tải: 16

download now Phật giáo một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc 1

 • Phật giáo, một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc

  Đăng bởi: transytiep Số trang: | Số trang: 14

Phật giáo, một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 459
⬇ Lượt tải: 16

download now Phật giáo, một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc

 • Phật giáo một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc 1

  Đăng bởi: hasino12341234 Số trang: | Số trang: 12

Phật giáo một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc 1

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 160
⬇ Lượt tải: 16

download now Phật giáo một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc 1

 • Phật giáo một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc

  Đăng bởi: npn90_nh Số trang: | Số trang: 11

Phật giáo một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 298
⬇ Lượt tải: 16

download now Phật giáo một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc

 • Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  Đăng bởi: nguyenquanghungmkt Số trang: | Số trang: 21

Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 344
⬇ Lượt tải: 17

download now Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 • Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  Đăng bởi: ltc7481 Số trang: | Số trang: 16

Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 350
⬇ Lượt tải: 16

download now Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Khoa học xã hội Triết học
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Tôn giáo học Khái niệm tôn giáo học Tôn giáo học là khoa học nghiên cứu về tôn giáo. Đây là một ngành khoa học mới so với nhiều ngành khoa học khác. Nó được hình thành từ thế kỷ XVII – XIX ở các nước phương Tây do các nhà triết học, thần học, xã hội học, tâm lý docx Đăng bởi
5 stars - 128177 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: phuongtt_1811 - 05/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Tôn giáo học