Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 13 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 54 Kb | Thành viên upload: heyyoubye

Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại.

Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống ở nông thôn với một cơ cấu kinh tế độc canh thuần nông, năng suất lao động thấp, nhu cầu việc làm rất bức bách. Đại hội lần IX Đảng Cộng sản Việt nam đã khẳng định tính đúng đắn đường lối CNH- HĐH nước ta, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển công nghiệp nông thôn, từ đó làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Từ thực tiễn và trên cơ sở tham khảo các tài liệu, em đã quyết định tự chọn đề tài “Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm 3 phần:

I-/ Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn.

II-/ Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt nam.

III-/ Phươn

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 443
Lượt tải: 18
Số trang: 13
Kích thước: 54 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Đề án: Kinh tế chính trị

Lời nói đầu

         Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại.

         Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống ở nông thôn với một cơ cấu kinh tế độc canh thuần nông, năng suất lao động thấp, nhu cầu việc làm rất bức bách. Đại hội lần IX Đảng Cộng sản Việt nam đã khẳng định tính đúng đắn đường lối CNH- HĐH nước ta, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển công nghiệp nông thôn, từ đó làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn.   

         Tõ thực tiễn và trên cơ sở tham khảo các tài liệu, em đã quyết định tự chọn đề tài Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp để nghiên cứu.

               Với đề tài này em mong góp phần vào những cố gắng chung đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp nông thôn trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước.

              Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm 3 phần:

   I-/       Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công

                  nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn.  

        II-/     Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt nam.

      III-/    Phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển công

                 nghiệp nông thôn Việt nam đến năm 2010.

 

 

 

SV: Nguyễn Trọng Nghĩa

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực ...

  Đăng bởi: heyyoubye Số trang: 13

Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực ...

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 443
⬇ Lượt tải: 18

download now Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Công nghiệp hoá Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta Thực ...

  Đăng bởi: to_lth Số trang: | Số trang: 11

Công nghiệp hoá Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta Thực ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 229
⬇ Lượt tải: 16

download now Công nghiệp hoá Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta Thực trạng và giải pháp 1

 • Thực trạng của công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông ...

  Đăng bởi: dotri84 Số trang: | Số trang: 17

Thực trạng của công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 229
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng của công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của nước ta hiện nay và giải pháp để thực hiện CNH HĐH nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay

 • Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta ...

  Đăng bởi: lx_trungchinh Số trang: | Số trang: 19

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 156
⬇ Lượt tải: 16

download now Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay thực trạng và các giải pháp

 • Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta ...

  Đăng bởi: jenifer_aniston7801 Số trang: | Số trang: 24

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 409
⬇ Lượt tải: 16

download now Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp đề tài nghiên cứu nội dung sau

 • Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta ...

  Đăng bởi: maithanh Số trang: | Số trang: 20

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta ...

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 231
⬇ Lượt tải: 16

download now Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta hiện nay

 • Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ...

  Đăng bởi: muathularoi194 Số trang: | Số trang: 40

Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ...

📎 Số trang: | Số trang: 40
👁 Lượt xem: 252
⬇ Lượt tải: 16

download now Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta

 • Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta ...

  Đăng bởi: hoangdung_sc Số trang: | Số trang: 19

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 294
⬇ Lượt tải: 16

download now Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay

Khoa học xã hội Triết học
Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước docx Đăng bởi
5 stars - 73126 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: heyyoubye - 16/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp