Chủ nghĩa duy vật mác xít

Loại file: pdf, docx | Số trang: 9 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 42 Kb | Thành viên upload: qtnco1

Chuyên đề chủ nghĩa duy vật mác xít nghiên cứu về thế giới quan duy vật biện chứng trong triết học Mác-Lênin. Chuyên đề này nhằm cung cấp cho người học sự hiểu biết đúng đắn về thế giới vật chất và vai trò của con người trong việc nhận thức và cải tạo thế giới. Từ đó giúp cho người học xác lập thế giới quan duy vật biện chứng và rút ra ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

Chuyên dề chủ nghĩa duy vật mác xít cần đi sau nghiên cứu những nội dung cơ bản sau: quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vật chất, về ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 42 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CỦA LÀO

Người giảng              : Th. S Đào Hữu Hải - Khoa Triết học

bộ môn                            : Triết học

Chuyên đề              : Chủ nghĩa duy vật mác xít

 

Chuyên đề chủ nghĩa duy vật mác xít nghiên cứu về thế giới quan duy vật biện chứng trong triết học Mác-Lênin. Chuyên đề này nhằm cung cấp cho người học sự hiểu biết đúng đắn về thế giới vật chất và vai trò của con người trong việc nhận thức và cải tạo thế giới. Từ đó giúp cho người học xác lập thế giới quan duy vật biện chứng và rút ra ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

Chuyên dề chủ nghĩa duy vật mác xít cần đi sau nghiên cứu những nội dung cơ bản sau: quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vật chất, về ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn.

I. Quan niệm của triết học Mác - Lênin về vật chất

1. Phạm trù vật chất

- Triết học Mác - Lênin nghiên cứu thế giới vật chất và khẳng định rằng: Thế giới vật chất không phải do ý thức con người sinh ra, không phải do chúa trời sinh ra mà tù nã tồn tại một cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người.

- Thế giới vật chất tồn tại khách quan bao gồm rất nhiều những sự vật, hiện tượng đa dạng và phong phó, nhưng có tính thống nhất chung là ở tính vật chất, có nguồn gốc tõ vật chất.

- Thế giới vật chất luôn vận động, biến đổi và chuyển hoá, các sự vật hiện tượng vật chất cụ thể có khả năng chuyển hoá từ dạng này sang dạng

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Triết học
Chủ nghĩa duy vật mác xít Chuyên đề chủ nghĩa duy vật mác xít nghiên cứu về thế giới quan duy vật biện chứng trong triết học Mác-Lênin. Chuyên đề này nhằm cung cấp cho người học sự hiểu biết đúng đắn về thế giới vật chất và vai trò của con người trong việc nhận thức và cải docx Đăng bởi
5 stars - 49053 reviews
Thông tin tài liệu 9 trang Đăng bởi: qtnco1 - 04/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chủ nghĩa duy vật mác xít