Chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng và Hồ Chí Minh

Loại file: pdf, docx | Số trang: 22 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 79 Kb | Thành viên upload: nguyenngochai8

Quốc gia dân tộc nào cũng cần có ý thức đoàn kết trong nước và quốc tế nếu muốn tồn tại và phát triển, vấn đề chính trị từ trước tới nay cũng vậy, nếu nội tình trong nước rối loạn, nguy cơ mất nước là rất lớn. Điều này đã được chứng minh qua các giai đoạn lịch sử không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước trên thế giới. Vì vậy, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là yếu tố nội lực quyết định nhất của cách mạng, của dân tộc.

Trong quá trình cách mạng từ năm 1939 – Minh luôn quan tâm đến vấn đề đại đoàn kết toàn dân. Vì “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”, đoàn kết là sự sống còn của đất nước, dân tộc. Cho nên, đoàn kết, đại đoàn kết luôn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định sự thành công của cách mạng, sự tồn vong của dân tộc.

Đoàn kết toàn dân tộc được Hồ Chí Minh và Đảng thể hiện rất rõ trong mặt trận Việt Minh. Vì vậy, tìm hiểu vấn đề “Mặt trận Việt Minh – Biểu hiện cụ thể sinh động của chủ trương đại đoàn kết toàn dân cứu nước của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Đông Dương giai đoạn 1941 – 1945” là việc làm hết sức ý nghĩa, nó không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu sắc về vai trò to lớn của Mặt trận Việt Minh, của Đảng, của Hồ Chí Minh, của

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 837
Lượt tải: 20
Số trang: 22
Kích thước: 79 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng và Hồ Chí Minh

A- MỞ ĐẦU

 

              I- Lí DO CHỌN ĐỀ TÀI.

              Đoàn kết toàn dân là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đoà 1945, Đảng và Hồ Chí n kết toàn dân là phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và lòng tự hào dân tộc.

Quốc gia dân tộc nào cũng cần có ý thức đoàn kết trong nước và quốc tế nếu muốn tồn tại và phát triển, vấn đề chính trị từ trước tới nay cũng vậy, nếu nội tình trong nước rối loạn, nguy cơ mất nước là rất lớn. Điều này đã được chứng minh qua các giai đoạn lịch sử không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước trên thế giới. Vì vậy, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là yếu tố nội lực quyết định nhất của cách mạng, của dân tộc.

Trong quá trình cách mạng từ năm 1939 – Minh luôn quan tâm đến vấn đề đại đoàn kết toàn dân. Vì “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”, đoàn kết là sự sống còn của đất nước, dân tộc. Cho nên, đoàn kết, đại đoàn kết luôn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định sự thành công của cách mạng, sự tồn vong của dân tộc.

Đoàn kết toàn dân tộc được Hồ Chí Minh và Đảng thể hiện rất rõ trong mặt trận Việt Minh. Vì vậy, tìm hiểu vấn đề “Mặt trận Việt Minh – Biểu hiện cụ thể sinh động của chủ trương đại đoàn kết toàn dân cứu nước của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Đông Dương giai đoạn 1941 – 1945” là việc làm hết sức ý nghĩa, nó không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu sắc về vai trò to lớn của Mặt trận Việt Minh, của Đảng, của Hồ Chí Minh, của dân tộc ta trong phong trào giải phóng dân tộc, đặc biệt thời kỳ 1939 – 1945. Thời kỳ nước sôi lửa nóng – Thời kỳ dân ta phải chịu hai tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phát xít Pháp – Nhật, mà còn giúp

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng và Hồ Chí Minh

  Đăng bởi: nguyenngochai8 Số trang: 22

Chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng và Hồ Chí Minh

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 837
⬇ Lượt tải: 20

download now Chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng và Hồ Chí Minh

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc

  Đăng bởi: minhmrpham Số trang: | Số trang: 35

Đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc

📎 Số trang: | Số trang: 35
👁 Lượt xem: 467
⬇ Lượt tải: 16

download now Đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc

 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết

  Đăng bởi: trthuthuy Số trang: | Số trang: 20

Tư Tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 444
⬇ Lượt tải: 18

download now Tư Tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết

 • Kế thừa và phát huy tinh thần khoan dung Hồ Chí Minh trong xây ...

  Đăng bởi: khac_duc18d2 Số trang: | Số trang: 5

Kế thừa và phát huy tinh thần khoan dung Hồ Chí Minh trong xây ...

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 194
⬇ Lượt tải: 16

download now Kế thừa và phát huy tinh thần khoan dung Hồ Chí Minh trong xây dựng đồng thuận xã hội và đại đoàn kết dân tộc

 • Tư tưởng thân dân của HỒ CHÍ MINH 1

  Đăng bởi: vanlong76 Số trang: | Số trang: 24

Tư tưởng thân dân của HỒ CHÍ MINH 1

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 512
⬇ Lượt tải: 16

download now Tư tưởng thân dân của HỒ CHÍ MINH 1

 • Tư tưởng thân dân của hồ chí minh

  Đăng bởi: ngoclong_stock Số trang: | Số trang: 9

Tư tưởng thân dân của hồ chí minh

📎 Số trang: | Số trang: 9
👁 Lượt xem: 435
⬇ Lượt tải: 16

download now Tư tưởng thân dân của hồ chí minh

 • Tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời ...

  Đăng bởi: maitruong81 Số trang: | Số trang: 19

Tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 286
⬇ Lượt tải: 16

download now Tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt điều này Hồ Chủ tịch và Đảng đã giải quyết trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam như thế nào?

 • Vai trò của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đăng bởi: lehoa Số trang: | Số trang: 8

Vai trò của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 8
👁 Lượt xem: 472
⬇ Lượt tải: 17

download now Vai trò của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Khoa học xã hội Triết học
Chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng và Hồ Chí Minh Quốc gia dân tộc nào cũng cần có ý thức đoàn kết trong nước và quốc tế nếu muốn tồn tại và phát triển, vấn đề chính trị từ trước tới nay cũng vậy, nếu nội tình trong nước rối loạn, nguy cơ mất nước là rất lớn. Điều này đã được chứng minh qua các docx Đăng bởi
5 stars - 86382 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: nguyenngochai8 - 13/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng và Hồ Chí Minh