Ýnghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước ở nước ta hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 67 Kb | Thành viên upload: bividuongquan

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 3167
Lượt tải: 31
Số trang: 16
Kích thước: 67 Kb

Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, nhiều chủ thể tham gia vào quá trình sản xuất do đó sự tương quan lợi ích giữa nhà tư bản và người lao động là cơ bản và chủ yếu để thực hiện bản chất xã hội của phương thức tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong lòng chủ nghĩa tư bản vẫn chứa đựng những xung đột lợi ích gay gắt, đòi hỏi Nhà nước phải trực tiếp tham gia vào quá trình phân phối lợi ích. Chính vì vậy, vai trò của Nhà nước chuyển từ các yếu tố bên ngoài, yếu tố tạo môi trường, thành yếu tố bên trong của quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa và trở thành một trong các yếu tố quan trọng nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. ở Việt Nam hiện nay, trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa, sự điều tiết nền kinh tế của Nhà nước càng có vai trò quan trọng. Nhà nước quản lý kinh tế bằng pháp luật chính sách và các công cụ khác nhằm mục đích phát huy vai trò tích cực, hạn chế các mặt tiêu cực của kinh tế thị trường. Với những vấn đề cơ bản nêu trên, em sẽ phân tích chi tiết hơn trong từng phần cụ thể của tiểu luận. Nội dung chính của tiểu luận bao gồm:

1.Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước

2. Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước ở nước ta hiện nay

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Ýnghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản độc ...

  Đăng bởi: bividuongquan Số trang: 16

Ýnghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản độc ...

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 3167
⬇ Lượt tải: 31

download now Ýnghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước ở nước ta hiện nay

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Ýnghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản độc ...

  Đăng bởi: jellylinhng Số trang: | Số trang: 19

Ýnghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản độc ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 511
⬇ Lượt tải: 19

download now Ýnghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước ở nước ta hiện nay

 • Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ yếu của tư bản độc ...

  Đăng bởi: badboyonstreet123 Số trang: | Số trang: 18

Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ yếu của tư bản độc ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 801
⬇ Lượt tải: 16

download now Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ yếu của tư bản độc quyền nhà nước Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu vấn đề trên ở nước ta hiện nay 1

 • Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ yếu của tư bản độc ...

  Đăng bởi: anhguc Số trang: | Số trang: 18

Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ yếu của tư bản độc ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 311
⬇ Lượt tải: 16

download now Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ yếu của tư bản độc quyền nhà nước. Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu vấn đề trên ở nước ta hiện nay

 • Bản chất những biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nuớc Ý ...

  Đăng bởi: andgoodfriends Số trang: | Số trang: 17

Bản chất những biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nuớc Ý ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 268
⬇ Lượt tải: 19

download now Bản chất những biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nuớc Ý nghĩa phương pháp luận của việc vận dụng nó ở nước ta hiện nay

 • Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc ...

  Đăng bởi: ngtrongcanh Số trang: | Số trang: 21

Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 413
⬇ Lượt tải: 18

download now Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nuớc ý nghĩa phương pháp luận của việc vận dụng nó ở nước ta hiện nay

 • Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc ...

  Đăng bởi: huyenntt Số trang: | Số trang: 21

Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 731
⬇ Lượt tải: 23

download now Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nuớc ý nghĩa phương pháp luận của việc vận dụng nó ở nước ta hiện nay 1

 • Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc ...

  Đăng bởi: nylk_xylk_910 Số trang: | Số trang: 21

Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 1352
⬇ Lượt tải: 21

download now Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nuớc ý nghĩa phương pháp luận của việc vận dụng nó ở nước ta hiện nay 1

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Ýnghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước ở nước ta hiện nay Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, nhiều chủ thể tham gia vào quá trình sản xuất do đó sự tương quan lợi ích giữa nhà tư bản và người lao động là cơ bản và chủ yếu để thực hiện bản chất xã hội của phương thức tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong lòng docx Đăng bởi
5 stars - 29577 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: bividuongquan - 31/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Ýnghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước ở nước ta hiện nay