Ýnghĩa của việc nghiên cứu tích luỹ tư bản.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 32 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 110 Kb | Thành viên upload: endingspecies

Nhìn lại các năm đã qua và gần đây nhất của Việt Nam là năm 2001. So với trước đổi mới chúng ta đã thu được một số thành tựu nhưng so với thế thì chúng ta thấy được gì. Đó là nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế. Đây cũng là thách thức đặt ra trước mắt nước ta và yêu cầu phải giải quyết về lâu dài. Nước ta là nước có bình quân thu nhập thuộc vào hàng thấp của thế giới. Câu hỏi đặt ra bây giờ không còn là "tại sao chúng ta nghèo" mà là "làm thế nào để nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển này".

Để trả lời câu hỏi này chúng ta đi nghiên cứu các yếu tố dẫn tới thàng công về kinh tế của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Có nhà kinh tế học đã nói 3 yếu tố quyết định thành công của mỗi doanh nghiệp mỗi tổng công ty hay trên hết là của mỗi quốc gia là các yếu tố sau: con người,vốn hay tư bản,thời cơ. Thiếu một trong 3 yếu tố này thì không thể dẫn tới thành công được. Ví dụ như nếu con người tài giỏi, thời cơ tốt nhưng thiếu tiền để đầu tư cơ sở hạ tầng, để tiến hành sản xuất thì con người đó sẽ cũng không làm được gì và cơ hội tốt sẽ bị bỏ qua. Việt Nam chúng ta đang rơi vào tình trạng này. Việc thiếu vốn đẩu tư do nhiều lí do khiến cho đ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 110 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

MỤC LỤC

Phần I: Lời mở đầu.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - trang 3                                           

Phần II: Nội dung. ---------------------------------------------------------------------5

Chương 1: Mét sè lý luận về tích luỹ tư bản.

1. 1 Thế nào là tích luỹ.

1. 1. 1 Các khái niệm có liên quan. ---------------------------------------------------5

1. 1. 2 Thực chất của tích luỹ tư bản. -------------------------------------------------6

1. 1. 3 Động cơ của tích luỹ tư bản. ---------------------------------------------------8

1. 1. 4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quy mô của tích luỹ tư bản. ------------------10

1. 2 Các quy luật của tích lũy tư bản.

1. 2. 1 Sù giảm bớt tương đối bộ phận tư bản khả biến trong tiến

trình tích luỹvà tích tụ đi kèm theo tiến trình đó  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12

1. 2. 2 Việc sản xuất ngày càng nhiều nhân khẩu thừa tương đối. --------------14

1. 2. 3 Lượng cầu về sức lao động tăng cùng với tích luỹ tư bản

trong điều kiện kết cấu của tư bản không đổi. -----------------------------------15

Chương 2: Vai trò của tích luỹ tư bản trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.

2. 1 Tích luỹ nguyên thuỷ tư bản.

2. 1. 1 Tích luỹ ban đầu điểm xuất phát của phương thức sản

xuất tư bản chủ nghĩa. ---------------------------------------------------------------17

2. 1. 2 Nội dung, đặc điểm của thời kì tích luỹ nguyên thuỷ. --------------------19

2.2. Tích luỹ tư bản trong thời kì chủ nghĩa tư bản hiện đại.

2. 2. 1 thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. -------------------------------------23

2. 2. 2 Xã hội hoá nền sản xuất ngày càng cao. ------------------------------------24

2. 2. 3 Xu hướng lịch sử của tích luỹ tư bản. ----------------------------------------25

Chương 3: Ý nghĩa của việc nghiên cứu tích luỹ tư bản.

Trang32

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Ýnghĩa của việc nghiên cứu tích luỹ tư bản. Nhìn lại các năm đã qua và gần đây nhất của Việt Nam là năm 2001. So với trước đổi mới chúng ta đã thu được một số thành tựu nhưng so với thế thì chúng ta thấy được gì. Đó là nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế. Đây cũng là thách thức đặt docx Đăng bởi
5 stars - 70379 reviews
Thông tin tài liệu 32 trang Đăng bởi: endingspecies - 23/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Ýnghĩa của việc nghiên cứu tích luỹ tư bản.