Xử lý tình huống trong hoạt động quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về công tác dân tộc trên địa bàn Huyện Krông Pa

Loại file: pdf, docx | Số trang: 25 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 92 Kb | Thành viên upload: hoainam_phuoclong

Vấn đề dân tộc và tôn giáo là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Dân tộc, tôn giáo vừa là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử, được hình thành trên một phạm vi l•nh thổ nhất định, có bản sắc văn hoá đặc trưng. Giải quyết tốt vấn đề dân tộc và tôn giáo thực chất là xác lập những quan hệ công bằng, bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc cùng chung sống trên một phạm vi địa phương hay một quốc gia.Huyện Krông pa có hơn 10 dân tộc anh em từ khắp mọi miền đất nước về đây. Sinh sống từ lâu đời, trong đó dân tộc Gia Rai chiếm 68% dân số của Huyện. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, các dân tộc anh em đã cùng nhau chung lưng đấu cật, sống chết có nhau, thủy chung một lòng, trung thành với cách mạng với Đảng, Bác Hồ làm cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương Krông Pa vào ngày 17/3/1975. Sau ngày giải phóng (17/3/1975) nhân dân các dân tộc của Huyện cùng với nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là của Đảng bộ huyện bắt tay vào công cuộc kiến thiết quê hương, khắc phục những vết thương chiến tranh do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai để lại. Từ chỗ không đường, không chợ, không trường học, không bệnh viện. Đến nay cơ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 92 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

 

 

 

Lời mở đầu

Phần thứ nhất: Mô tả tình huống

Phần thứ hai: Xác định mục tiêu xử lý tình huống

Phần thứ ba: Phân tích nguyên nhân và hậu quả

Phần thứ tư: Xây dựng các phương án và lựa chọn phương án

Phần thứ năm: Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án

Phần thứ sáu: Kiến nghị và kết luận

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Vấn đề dân tộc và tôn giáo là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Dân tộc, tôn giáo vừa là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử, được hình thành trên một phạm vi lãnh thổ nhất định, có bản sắc văn hoá đặc trưng. Giải quyết tốt vấn đề dân tộc và tôn giáo thực chất là xác lập những quan hệ công bằng, bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc cùng chung sống trên một phạm vi địa phương hay mét quốc gia.

Huyện Krông pa có hơn 10 dân tộc anh em tõ khắp mọi miền đất nước về đây. Sinh sống từ lâu đời, trong đó dân tộc Gia Rai chiếm 68% dân số của Huyện. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, các dân tộc anh em đã cùng nhau chung lưng đấu cật, sống chết có nhau, thủy chung một lòng, trung thành với cách mạng với Đảng, Bác Hồ làm cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương Krông Pa vào ngày 17/3/1975.

Sau ngày giải phóng (17/3/1975) nhân dân các dân tộc của Huyện cùng với nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là của Đảng bộ

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Xử lý tình huống trong hoạt động quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về công tác dân tộc trên địa bàn Huyện Krông Pa Vấn đề dân tộc và tôn giáo là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Dân tộc, tôn giáo vừa là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử, được hình thành trên một phạm vi l•nh thổ nhất định, có bản sắc văn hoá docx Đăng bởi
5 stars - 24811 reviews
Thông tin tài liệu 25 trang Đăng bởi: hoainam_phuoclong - 28/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xử lý tình huống trong hoạt động quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về công tác dân tộc trên địa bàn Huyện Krông Pa