Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc phân tích tính tất yếu phải đổi mới kinh tế Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 58 Kb | Thành viên upload: thuphongngo

Thế giới luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng. Trong mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh yêu cầu phải có một cách thức thích nghi phù hợp. Nếu không chịu tác động biến đổi thì cách sống ấy sẽ không tồn tại được và tất yếu sẽ bị loại ra khỏi cộng đồng. Tuy nhiên phải thích nghi như thế nào cho phù hợp. Điều đó được xem xét trong mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.

Chủ nghĩa Duy vật biện chứng của triết học Mác- Lênin cho rằng vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất quyết định ý thức. Thể hiện quan điểm đó trong đời sống xã hội có nghĩa là tồn tại xã hội có trước, ý thức xã hội có sau, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Vì vậy ý thức phản ánh trở lại thế giới vật chất. Đây không phải sự phản ánh đơn giản thu động mà là chủ động sáng tạo nhằm cái tạo thế giới khách quan một cách sâu sắc.

Từ nguyên lý đó rút ra hai bài học là trong thực tiễn phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, đồng thời phải luôn luôn phát huy tính năng động chủ quan. Xuất phát từ thực tế khách quan, tức là chúng ta phải phản ánh sự vật đúng như nó vốn có, không thêm, không bớt, không bóp méo theo ý kiến chủ quan của mình, điều đó có nghĩa là phải phản ánh s

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 29445
Lượt tải: 79
Số trang: 16
Kích thước: 58 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

MỤC LỤC

                                                                                                                                         Trang

              Lời giới thiệu.                                                                            3                                                           

              Phần mét : Cơ sở dẫn đến đổi mới kinh tế ở Việt Nam.                   3

                 I. Nguyên tắc khách quan.                                                                     3                         

                 II. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.                                                     4

                 III. Nguyên lý về sự phát triển.                                                                5

         Phần hai : Tính tất yếu phải đổi mới kinh tế Việt Nam.                    6

                 I. Kinh tế Việt Nam trước đổi mới (trước năm 1986).                                6

                    1. Về đường lối.                                                                                 6

                    2. Về trực trạng nền kinh tế.                                                                7

                 II. Hoàn cảnh lịch sử bên ngoài.                                                              9

         Phần ba : Nền kinh tế Việt Nam sau đổi mới.                                    12

              I. Những thành tựu đạt được .                                                                 12

              II. Những hạn chế còn gặp phải.                                                            14

              III. Mét sè kiến nghị và giải pháp.                                                           16

                  1. Về mặt tư tưởng                                                                             16

                  2. Về mặt thực tiễn

              Kết luận.                                                                                     18

              Đổi mới kinh tế là một tất yếu khách quan.

           Danh mục tài liệu tham khảo                                                     19

LỜI GIỚI THIỆU

           Thế giới luôn luôn vận động và biến đổi không ngõng. Trong mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh yêu cầu phải có một cách thức thích nghi phù hợp. Nếu không chịu tác động biến đổi thì cách sống Êy sẽ không tồn tại được và tất yếu sẽ bị loại ra khái cộng đồng.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc ...

  Đăng bởi: thuphongngo Số trang: 16

Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc ...

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 29445
⬇ Lượt tải: 79

download now Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc phân tích tính tất yếu phải đổi mới kinh tế Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Nguyên tắc toàn diện Mác Lênin Với việc phân tích đường lối đổi ...

  Đăng bởi: junny2188 Số trang: | Số trang: 14

Nguyên tắc toàn diện Mác Lênin Với việc phân tích đường lối đổi ...

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 273
⬇ Lượt tải: 16

download now Nguyên tắc toàn diện Mác Lênin Với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam

 • Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác- Lênin để phân ...

  Đăng bởi: thanhbinh1302 Số trang: | Số trang: 12

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác- Lênin để phân ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 403
⬇ Lượt tải: 24

download now Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác- Lênin để phân tích xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

 • Quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin với việc phân tích ...

  Đăng bởi: phivcb Số trang: | Số trang: 18

Quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin với việc phân tích ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 354
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin với việc phân tích quá trình xây dựng kinh tế thị trường

 • Nnguyên tắc toàn diện Mác Lênin Với việc phân tích đường lối đổi ...

  Đăng bởi: bui_hoang_86 Số trang: | Số trang: 18

Nnguyên tắc toàn diện Mác Lênin Với việc phân tích đường lối đổi ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 264
⬇ Lượt tải: 19

download now Nnguyên tắc toàn diện Mác Lênin Với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam

 • Vận dụng quan điểm trong triết học Mác Lênin vào sự chuyển đổi ...

  Đăng bởi: nhg_79 Số trang: | Số trang: 12

Vận dụng quan điểm trong triết học Mác Lênin vào sự chuyển đổi ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 350
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng quan điểm trong triết học Mác Lênin vào sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

 • Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác Lê Nin để phân ...

  Đăng bởi: dkadoption

Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác Lê Nin để phân ...

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 360
⬇ Lượt tải: 17

download now Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

 • Vận dụng quan điểm trong triết học Mác Lê Nin để phân tích quá ...

  Đăng bởi: kimdangsun Số trang: | Số trang: 17

Vận dụng quan điểm trong triết học Mác Lê Nin để phân tích quá ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 359
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng quan điểm trong triết học Mác Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 1

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc phân tích tính tất yếu phải đổi mới kinh tế Việt Nam Thế giới luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng. Trong mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh yêu cầu phải có một cách thức thích nghi phù hợp. Nếu không chịu tác động biến đổi thì cách sống ấy sẽ không tồn tại được và tất yếu sẽ bị loại ra khỏi cộng docx Đăng bởi
5 stars - 118625 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: thuphongngo - 23/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc phân tích tính tất yếu phải đổi mới kinh tế Việt Nam